Oppdrettere vil skyte fugler rundt anleggene

Flere lakseoppdrettere har i vinter søkt om å få skyte skarv som spiser laks fra anleggene. Men fuglevenner og naturvernere er oppgitt over holdningen til selskapene.

Toppskarv

Oppdrettere mener denne fuglen har blitt et problem for produksjonen.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Konflikten står mellom norske oppdrettere som i 2016 hadde rundt 400 millioner laks i anleggene sine, og nærmere 20.000 par med skarv som hekker langs kysten vår, ifølge Artsdatabanken.

Både i Åfjord og i Vikna i Trøndelag har oppdrettsselskaper fått lov til å skyte skarv som tar laks, men Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet mener det er feil og har klaget på avgjørelsene.

Kjetil Ådne Solbakken

Kjetil Ådne Solbakken er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– Det er trist og det er litt meningsløst at en næring som i utgangspunktet har et omfattende omdømmeproblem, med rømming av laks, lakselus og rekedød nå også skal skyte sjøfugler, sier Kjetil Aadne Solbakken som er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Han mener det er oppdretternes jobb å holde fuglene unna anleggene og sørge for å leve sammen med naturen, ikke ødelegge den.

Vi beskytter husdyra

Frank Øren, produksjonssjef i Midt-Norsk Havbruk

Frank Øren er produksjonssjef i Midt-Norsk Havbruk. Selskapet er et av dem som har søkt om fellingstillatelse på skarv.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– For oss handler det om at vi skal beskytte laksen, som er husdyret vårt. Det sier Frank Øren som er produksjonssjef i Midt-Norsk Havbruk.

Selskapet er et av dem som har søkt om fellingstillatelse på skarv, men Øren hevder denne bare blir brukt når det er tvingende nødvendig.

– Skarv kan sette seg fast i nota eller det kan komme problemdyr som ikke lar seg skremme. Da ønsker vi å ha tillatelsen i orden, sier produksjonssjefen til NRK.

Martin Eggen er naturvernrådgiver for fuglevennene, og sier dette er uklokt.

– Loven sier at oppdretterne skal ha gjort alt de kan for å hindre konflikt og samtidig dokumentere store økonomiske tap, men de søknadene som nå sendes til kommunene er svært overfladiske. Fuglene flyr, og det kommer stadig nye fugler til så det enkleste er kanskje pistol, men det er veldig uklokt og lite bærekraftig på lang sikt, sier Eggen.

Klassisk konflikt

Hos Sjømat Norge får oppdretterne støtte.

– Skarven viser seg å være et intelligent dyr som unngår skremsler, og da må du ha fellingsløyve for å unngå problemer, sier informasjonssjef Øyvind André Haram til NRK.

Han peker på at dette er et veldig lite problem, men viser til at dette er et klassisk eksempel på at all form for inngripen i naturen gjør at man kan komme i konflikt med dyr

– Det er de fleste husdyrhold i dag et eksempel på, mener Haram og Sjømat Norge.

Informasjonssjefen mener naturvernere må se dette i en større sammenheng, og peker på at det faktisk skytes enormt med ryper selv om bestanden går nedover.

– Fake news

Forskning viser at det biologiske mangfoldet i verden blir mindre, og mennesker og husdyr utgjør i dag en enorm del av livet på jorda. Samtidig mener oppdrettsselskapene at det er blitt mer skarv.

– Fake news, mener generalsekretæren i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aadne Solbakken.

Han har hentet inn nye tall fra Norsk institutt for naturforskning.

– Over halvparten av skarven som hekker langs norskekysten har blitt borte på kort tid.

Han mener det er skremmende at oppdrettere med slike holdninger nå skal mangedoble produksjonen på kysten, og ønsker seg inn i fuglefredningsområder.

– I øygruppa Froan i Trøndelag så vi for eksempel at man måtte oppheve vern i et stort verneområde for å legge til rette for lakseoppdrett. Så når en næring med slike holdninger skal ekspandere så mye, er det skremmende, sier Solbakken.

Skarv

Skarvefamilien eller skarver er en familie med mellomstore til store dykkende svømmefugler i ordenen sulefugler. Familien består av cirka 34 arter fordelt i to slekter.

Foto: Kjartan Trana/NRK