Hopp til innhold

Ny rapport varsler om biologisk tilintetgjørelse

En ny, stor kartlegging av dyrebestander konkluderer med at dyrelivet på Jorda går gjennom en «sjette masseutryddelse».

Hvalhai i Pakistan

Denne hvalhaien ble funnet død i Det arabiske hav og heist opp av pakistanske fiskere. Arten står på listen over verdens utrydningstruede arter.

Foto: Asif Hassan / AFP

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Forskerne har kartlagt nedgangen i dyrebestander, altså grupper av samme art som lever innenfor et bestemt område. Funnene er alarmerende.

Rapporten, som ble publisert mandag i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) slår fast at reduksjonen av dyr på Jorda er multiplisert 100 ganger siden 1900-tallet. Ikke siden dinosaurene forsvant for 60 millioner år siden, har nedgangen i dyrelivet vært så stor.

Hundrevis av arter forsvunnet

Det er forskerne Gerardo Ceballos og Paul Ehrlich som står bak rapporten. De kritiserer verdenssamfunnet for å fokusere for mye på de artene som er truet i et korttidsperspektiv, og dermed ikke se det store bildet. Etter en analyse av 27 000 virveldyr mellom 1900 og 2015 kan forskerne dokumentere en ekstremt høy nedgang i dyrepopulasjonen – til og med for arter som ikke er regnet som utrydningstruet av IUCN.

– Tapet av biologisk mangfold er et av de mest alvorlige menneskeskapte globale miljøproblemene. Hundrevis av arter blir drevet til tilintetgjørelse hvert år. For eksempel har nesten 200 virveldyrtarter forsvunnet fra jorden det siste århundret, heter det i rapporten.

Det betyr at i snitt to arter har forsvunnet hvert år, siden år 1900.

Gepard

Arkivbilde av en gepard i naturreservatet Amani Lodge i Namibia. Det finnes kun 7000 individer igjen av verdens raskeste dyr. WWF spår at det ikke er lenge igjen før arten er helt utryddet.

Foto: Anja Kristin Kleiven / NTB scanpix

For eksempel fantes det i 2016 kun 7000 gjenlevende geparder, mens den afrikanske løven har hatt en nedgang i bestanden på 43 % siden 1993. I dag finnes det bare en håndfull løvebestander igjen, som er spredt i Afrika sør for Sahara og i Gir nasjonalpark i India. Samtidig har nummeret sjiraffer på verdensbasis sunket fra 155 000 i 1985, til under 100 000 i dag.

Løve foran Nairobi skyline

Nær halvparten av verdens løvebestand har forsvunnet mellom 1990 og frem til i dag. Den viktigste årsakene er minsking av artens naturlige habitat. Her sitter en løve i Nairobi nasjonalpark.

Foto: Tony Karumba / AFP

Påvirker menneskelig liv

Avskoging, urbanisering og klimaforandringer er bare noen av årsakene til den drastiske nedgangen i dyrelivet på Jorden. Overbefolkning og overkonsum regnes som en av de viktigste grunnene. Ifølge forskerne har vi bare et par til tre tiår på å reagere.

– Utslettingen av dyrearter forårsaker alvorlige konsekvenser på tvers av alle økosystemer, dermed har det også innvirkning på det menneskelige livet på Jorden, sier Ceballos.

Forskerne ber om at det må legges mer innsats i å redusere økningen i det menneskelige befolkningstallet og menneskelig konsum, samt å redusere handel med truede arter. I tillegg vil det være nødvendig å hjelpe utviklingsland med å opprettholde naturlige habitater for dyrene og beskytte deres biologiske mangfold.

Antilope cervicapra

Det har vært fryktet at antilopen skulle bli utryddet, og dermed er det satt inn innsats for å avle frem flere.

Foto: Philipp Guelland / AFP

– Et alvorlig problem

WWF Verdens naturfond har sett lignende tendenser i sine egne rapporter de siste årene, men blir likevel overrasket over enkelte av tallene som fremgår i rapporten.

– Det som skremmer meg er at noen bestander har hatt mer enn 80 prosent reduksjon de siste hundre årene, sier rådgiver Sverre Lundemo.

Sverre Lundemo i Verdens naturfond

Ifølge Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond har også norske dyrebestander gått kraftig ned de siste århundrene, som følge av menneskers bruk av natur og ressurser. Blant annet gjøken og blåstrupen.

Foto: Verdens naturfond

Han ser på det som et alvorlig problem at store og små arter som har en viktig betydning i økosystemet forsvinner i et så høyt tempo.

– Resultatet av å ikke ha god forvaltning er at man utnytter bestanden så lenge det går, helt til den er utryddet. Det får konsekvenser for menneskene også, fordi disse artene er en viktig del av livsgrunnlaget vårt.

Som eksempel nevner han den amerikanske bisonen, en nøkkelart på prærien, som hadde en bestand på 30-60 millioner individer på 1700-tallet, men i dag er redusert til 20 000.

Bison

Den amerikanske bisonen er en av artene som har hatt en ekstrem nedgang i bestanden siden 1700-tallet.

Foto: Blake Nicholson / AP

– Dette viser at selv vanlige arter kan bli nesten utryddet om vi ikke tar grep i tide.

Han synes politikere fokuserer for lite på å bevare det biologiske mangfoldet, og mener Norge blant annet kunne vært bedre på å verne områder i havet.

Se IUNCs rødliste for truede dyrearter her.

SISTE NYTT

Siste nytt