Hopp til innhold

Risikerer at nye redningshelikoptre må lande langt unna sykehus

På grunn av farlig rotorvind fra de nye redningshelikoptrene, risikerer flere sykehus at helikoptrene må lande ved flyplasser flere kilometer unna. Det betyr minst 30 minutters forsinkelse på hvert redningsoppdrag, ifølge UNN i Tromsø.

FARLIG LUFTTRYKK: I september i fjor testlandet et AW101 SAR Queen redningshelikopter på St. Olavs hospital i Trondheim. Flere sykehus peker på at det voldsomme lufttrykket er farlig for folk i nærheten, og dermed må det på plass flere sikkerhetstiltak før de nye helikoptrene kan benytte landingsplassene.

– Det er et klart mål at det nye redningshelikopteret skal kunne lande på akkurat de samme sykehusene som det eksisterende redningshelikopteret, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Norge har 54 akuttsykehus over hele landet. Nå krever flere helseforetak mer testing og utbedring av landingsplassene før de nye helikoptrene tas i bruk.

Lars Jacob Hiim

STATSSEKRETÆR: Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Farlig for folk rundt

En ny rapport viser at det ikke var trygt for folk på gata da helikoptrene testlandet på sykehusene St. Olav i Trondheim og Haukeland i Bergen.

Grunnen var den kraftige og farlige rotorvinden.

– Det er ikke et spørsmål om helikoptrene skal kunne lande ved sykehusene, men hvordan det skal gjøres, understreker Hiim.

I løpet av to år skal Norge ta i bruk 16 nye AW101 SAR Queen-redningshelikoptre som skal erstatte Sea King-helikoptrene. Anskaffelsen koster 16,8 milliarder kroner. De to første helikoptrene ble tatt i bruk i Stavanger i september i år.

Brev fra Helse nord

FRARÅDER LANDING: I dette brevet fra Helse nord datert 21. september står det at landinger av nytt redningshelikopter ikke kan gjennomføres ved UNN i Tromsø. De peker på flyplassen Langnes som eventuelt alternativ – men at det ikke er «en holdbar løsning over tid.»

Foto: Rita Kleven

– Minst 30 minutters forsinkelse

Samtidig som at regjeringen garanterer at SAR Queen-helikoptrene skal kunne benyttes ved alle akuttsykehusene, opplyser de at eventuelle utbedringer ved sykehusene må være «innenfor den kostnadsrammen vi har til disposisjon».

Det betyr i praksis at flere sykehus nå risikerer at de nye redningshelikoptrene må lande ved flyplasser flere kilometer unna.

Det gjelder for eksempel ved sykehusene i Tromsø og Namsos.

Klinikksjef UNN, Jon Mathisen

RISIKO FOR ALLE I NÆRHETEN: – Rett ved siden av oss her på UNN i Tromsø går ambulanse, kollektivtrafikk, gående og syklister. Den kraftige vinden vil kunne skade alle disse, forklarer klinikksjef Jon Mathisen ved UNN til NRK.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Når vi må lande på flyplassen så blir det minst 30 minutters forsinkelse på hvert enkelt oppdrag, påpeker sjef ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Jon Mathisen.

Da er både landing, omlasting og transport fra flyplass til sykehuset medregnet, forklarer klinikksjefen. Det kan være helt kritisk med redningshelikopterbase på sykehuset, både for utrykning og for landing.

– Spesielt under redningsoperasjoner fra Barentshavet, skredulykker, og andre trafikkulykker fra hele regionen, så er det et poeng å kunne bringe pasienten rett på akuttrommet eller på operasjonsstua, sier Mathisen til NRK.

Hallvard Græslie, klinikkleder kirurgi, Sykehuset Namsos

KRITISK: Hallvard Græslie har jobbet med pasienter som trenger akutt hjelp i 30 år. Nå er han klinikkleder i kirurgi på Sykehuset Namsos.

Foto: Rita Kleven / NRK

Flyplassen er fire kilometer unna

Dagens landingsplass ved Sykehuset Namsos ligger for nær boligområdet, og dermed kan ikke de nye redningshelikoptrene lande der – hvis det ikke blir utbedringer.

– Ved ulykker snakker vi alltid om den gylne time. Det betyr at vi vil ha kontakt med pasienten så fort som mulig for å bedre prognosen, sier klinikkleder i kirurgi på Sykehuset Namsos, Hallvard Græslie, til NRK.

Græslie mener det ikke er godt nok å lande på flyplassen fire kilometer unna.

– Hvis redningshelikopteret skal lande på flyplassen så handler det ikke bare om avstand i kilometer, men om tid. Det handler om at man må laste om en pasient to ganger før de kommer på akuttmottaket. Da vil det være vanskelig for oss å yte den akutte helsehjelpen som vi trenger, sier Græslie.

Vurderer utbedringer ved åtte sykehus

Allerede i 2008 sendte Luftambulansetjenesten et brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de påpekte at sykehusene må utbedre landingsplassene:

«Nye redningshelikoptre kan bli større og tyngre enn dagens Sea King, og samtlige akuttsykehus må ha en plan for hvordan slike helikoptre skal mottas i rimelig nærhet til sykehuset»

Regjeringen opplyser til NRK at de nå vurderer utbedringer ved 8 av de 54 akuttsykehusene.

– Vi er i gang med utbedringer ved to sykehus, Haukeland i Bergen og St. Olav i Trondheim. Dessuten vurderer vi utbedringer ved sykehus i Tromsø, Oslo og Namsos, sier statssekretær Hiim.

Direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved, påpeker at det er helt avgjørende for akuttbehandlingen at redningshelikoptrene kan lande der – og ikke langt unna.

– Hensikten med de nye fantastiske redningshelikoptrene er nettopp å komme raskt til. Det står om sekunder og minutter. En effektiv akuttkjede blir brutt hvis helikopteret må lande et annet sted, sier Aasved til NRK.