Risikerer at nye redningshelikoptre må lande langt unna sykehus

På grunn av farlig rotorvind fra de nye redningshelikoptrene, risikerer flere sykehus at helikoptrene må lande ved flyplasser flere kilometer unna. Det betyr minst 30 minutters forsinkelse på hvert redningsoppdrag, ifølge UNN i Tromsø.

Se den dramatiske landinga til Norges nye redningshelikopter

Løse gjenstander fløy av gårde i stor hastighet da det nye og langt større redningshelikopteret testlandet ved St. Olavs hospital. Nå krever sykehusdirektøren mer testing.