Hopp til innhold

NRK avslører: Nye redningshelikoptre kan bare lande på seks akuttsykehus

De nyinnkjøpte redningshelikoptrene til over 14 milliarder kan bare lande på noen få sykehus. Fagfolk frykter liv kan gå tapt hvis dette ikke blir ordnet opp i snarest.

Nye redningshelikopter

TESTLANDET: Det nye redningshelikoptret testlandet på St. Olavs hospital i september i fjor. I rapporten etter testlandingen står det at det ikke var trygt for barn i barnevogn og syklister på grunn av svært sterkt lufttrykk.

Foto: St. Olavs hospital

– Det er bekymringsfullt og dette burde vært avklart for lenge siden, sier klinikksjef i akutt- og mottaksmedisin på St. Olavs hospital i Trondheim, Kjetil Karlsen.

De 16 nye redningshelikoptrene AW101 SAR Queen er større, raskere og bedre enn de gamle Sea King-redningshelikoptrene. Prislappen for hele anskaffelsen er på rundt 14 milliarder kroner, ifølge regjeringa.

Men da det nye helikopteret testlandet på sykehusene i Trondheim og Bergen, fløy løse gjenstander av gårde i stor hastighet og det var farlig for folk i nærheten. Rapporten om disse testlandingene ble kjent først i høst.

To av de nye redningshelikoptrene er allerede satt i drift, på Sola i Stavanger. Resten tas i bruk gradvis og innen 2022. Tida er knapp til å gjøre tiltak bare seks måneder før helikoptrene kommer til Ørlandet i Trøndelag.

– Vi skal finne fortløpende løsninger på hvordan helikoptrene skal lande etter hvert som de fases inn, lover statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim (H), til NRK.

Kan ikke lande på 15 av 21 akuttsykehus

Det er totalt 54 akuttsykehus i Norge. Dagens Sea King-helikoptre lander på 21 av disse sykehusene – ved de resterende 33 akuttsykehusene brukes nærliggende flyplasser og andre landingssteder.

Stortinget har bestemt at de nye redningshelikoptrene også skal kunne lande ved de samme 21 akuttsykehusene som dagens redningshelikoptre kan.

NRKs kartlegging viser at det langt fra er tilfelle:

Her kan Sea King-helikoptrene lande i dag
I dag kan Sea King-helikoptrene lande på disse 21 akuttsykehusene over hele landet.
Her kan de nye redningshelikoptrene lande
De nye redningshelikoptrene AW101 SAR Queen kan foreløpig bare lande på disse seks akuttsykehusene.
Her kan de nye redningshelikoptrene ikke lande
På 15 av 21 akuttsykehus er det fortsatt ikke mulig.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, reagerer på NRKs kartlegging.

– Det er ikke en utfordring bare i Midt-Norge. Det er en nasjonal utfordring. Så er jeg mest opptatt av at vi ser fremover. Hvordan får vi dette på plass, sier Slørdahl.

– Det kan stå om liv, sier klinikksjefen ved St. Olavs hospital, Kjetil Karlsen.

Mange ting er ikke på plass

Opplysninger fra helseregionene og sykehus viser at de nye redningshelikoptrene kun kan lande på disse seks akuttsykehusene:

 • Bodø
 • Molde
 • Ålesund
 • Bergen
 • Sarpsborg
 • Skien

På disse 15 akuttsykehusene kan de nye redningshelikoptrene foreløpig ikke lande:

 • Tromsø
 • Harstad
 • Vesterålen
 • Mo i Rana
 • Sandnessjøen
 • Namsos
 • Levanger
 • Trondheim
 • Kristiansund
 • Stavanger
 • Drammen
 • Tønsberg
 • Oslo (Rikshospitalet, Ullevål)
 • Lørenskog

Må gjennomføre flere tiltak

Både i Oslo og Namsos må det bygges nye landingsplasser før nye helikoptre kan lande. Ved flere sykehus er landingsplass for nye redningshelikoptre ennå ikke vurdert, eller man er i gang med å finne en løsning.

Flere tiltak er nødvendige både på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og på St. Olavs hospital i Trondheim. Da helikoptret testlandet på sykehuset i Trondheim i september i fjor var det farlig for folk i nærheten.

Landingsplassen er 32 meter over bakken. Men den er like ved den mest travle gata på sykehuset og kloss inntil akuttmottaket.

Krever svar fra justisministeren

Etter at rapporten fra testlandingene har blitt kjent, har ti stortingsrepresentanter sendt skriftlige spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H).

Flere ønsker å vite hvilken plan regjeringa har. Mange vil vite om helikoptrene kan lande på akuttsykehus i deres fylke. Ikke alle har fått svar ennå.

– Vurdering av behov og løsninger for landingsplassene pågår og kostnadene for dette arbeidet er foreløpig ikke klarlagt, skrev Mæland i et av svarene 28. oktober, og understreket:

– Målet er at de nye helikoptrene kan lande ved de sykehusene som Sea King gjør i dag, eventuelt andre steder etter avtale med helseforetakene, i tråd med innfasingsplanen.

Justisminister Monica Mæland

MÅ SVARE STORTINGET: En rekke stortingsrepresentanter fra flere politiske partier har bedt om en avklaring fra justisministeren på landingsforhold på norske akuttsykehus de siste ukene.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tida er kritisk for pasienter

Sea King-redningshelikoptrene hadde 1189 luftambulanseoppdrag og 790 søk- og redningsoppdrag i Norge i fjor.

80 prosent av alle oppdragene var transport av pasienter til sykehusene. Det viser tall fra Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Alle pasienter som kommer med redningshelikoptre er tidskritiske pasienter. De kommer med helikopter fordi de skal ha rask transport til sykehus, sier klinikksjef i akutt- og mottaksmedisin på St. Olavs hospital, Kjetil Karlsen.

Hva om helikoptrene ikke kan lande på sykehuset?

– De pasientene får en vesentlig forlenget tid før en kan gi dem riktig behandling. Når det haster med helikopter, så er tida en faktor for at det skal bli et best mulig behandlingsresultat, sier Karlsen.

Klinikksjef Kjetil Karlsen ved St. Olavs hospital i Trondheim.

BEKYMRET: Klinikksjef Kjetil Karlsen på St. Olavs hospital sier det haster når pasienter kommer med redningshelikopter. Fra landingsplassen trilles pasienter til heisen som går rett ned til intensivavdeling, akuttmottak og operasjonsstue.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tilrettelegger landingsplasser

Helseregionene venter nå på en anbefaling fra Nawsarh og departementet om tilrettelegging av landingsplasser.

Nawsarh-prosjektet (Norwegian all weather search and rescue helicopter) er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre.

Statssekretær Lars Jacob Hiim opplyser at de er i gang med ei kartlegging sammen med helsemyndighetene. De vurderer hvor det eventuelt skal gjøres tilrettelegginger.

Alle de 16 nye redningshelikoptrene tas i bruk innen 2022, to år senere enn den opprinnelige planen.

Nye redningshelikoptre kan fly i tøffere vær, har større rekkevidde og kan fly høyere.

– Det betyr at de kan fly i direkte linjer og komme enda raskere fram, forteller Hiim.

Har tilpasset landingsplass i Bergen

I høst var 8 av de 16 helikoptrene som ble bestilt i 2013, på plass i Norge.

Redningshelikoptret, som er i drift fra basen på Sola, har landet med pasienter på Haukeland universitetssjukehus i Bergen i høst.

Løse gjenstander i området har blitt sikret. Det må være minst fire vektere på hvert skift på dagtid, mindre om kvelden og natta.

Snart settes det opp skilt og lyssignal. Tiltakene har kostet 500.000 kroner.

– Vi tar det på eget budsjett nå for å sikre trygge landinger, sier divisjonsdirektør Askjell Utaaker ved Haukeland universitetssjukehus til NRK. Det er ikke avklart hvem som betaler regninga.

På Stavanger universitetssykehus er det ikke mulig å lande. Det vil først gå an når nytt sykehus er ferdig i 2023. Nå brukes ambulanse fra flyplassen til sykehuset. Helse vest har fått 2 millioner fra regjeringa for å kjøpe denne ambulansen.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

OPTIMISTISK: Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge er mest opptatt av å se fremover. Hvordan få på plass landingsplasser. Han mener det er en sterk politisk vilje til å få dette til.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Pengene er vel snart brukt opp

Det pågår nå en risiko- og sårbarhetsanalyse på St. Olavs hospital før det skal gjennomføres tiltak.

Om et halvt år skal AW101 SAR Queen lande på sykehuset.

Det mangler også landingsplass for nye helikoptre lengst nord i Trøndelag på Sykehuset Namsos. Dette i et område med store avstander. Det er svært viktig å få på plass en landingsplass her, påpeker administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

– Hva mener du trengs for å få på plass landingsplasser ved akuttsykehus i Norge?

– Det er jo godt mulig at det må komme noen tilleggsbevilgninger for å få til de landingsplassene. Pengene er vel snart brukt opp. Men så tenker jeg at her er det en sterk politisk vilje. Og et sterkt ønske fra helsetjenesten at man får dette på plass, sier Slørdahl, før han roser de nye redningshelikoptrene:

– Dette er fantastiske helikoptre som vi skal få stor glede av.