Hopp til innhold

Leger slår alarm: Nytt redningshelikopter kan ikke lande på sykehus i Oslo

Nye og større redningshelikopter er tatt i bruk, men kan ikke lande på Norges største beredskapssykehus, Ullevål sykehus. Torsdag ettermiddag opplyser departementet at de jobber for å få en midlertidig landingsplass.

Nytt redningshelikopter AW101

MILEPÆL: Nye redningshelikopter ble tatt i bruk her på Sola i Stavanger 1. september. Dette er hovedbasen for 330-skvadronen, og har en sentral funksjon for de nye helikoptrene.

Foto: Carina Johansen / NTB

– Vi tar mot enkelte akutte pasienter innen alle fagområder fra hele Norge. Vi har beredskap for store hendelser og katastrofer for Helse Sør–Øst og til dels hele landet, sier overlege Nils Oddvar Skaga.

Han er fagansvarlig for traumatologi ved Anestesiavdelingen, som tar imot alvorlig skadde pasienter på Ullevål sykehus.

Nå er Norges to første nye redningshelikoptre tatt i bruk på Sola i Stavanger i september.

– Det nye redningshelikoptret kan ikke lande hverken på Ullevål eller på Rikshospitalet. Det vi trenger er er en midlertidig landingsplass i Oslo. Jeg mener det er alvorlig at ikke nye redningshelikoptre kan lande allerede i morgen. Tett på Ullevål sykehus, sier Skaga.

Overleger i akuttmiljøet har i flere år tatt opp internt på sykehuset nødvendigheten av å få en landingsplass på Ullevål så snart nye redningshelikoptre er i lufta.

Oddvar Skaga, fagansvarlig overlege i traumatologi, Ullevål sykehus

TRENGER LANDINGSPLASS: Nils Oddvar Skaga har som fagansvarlig overlege tatt mot alvorlig skadde pasienter på Ullevål sykehus i 25 år. Han er kritisk til at landingsplass ikke er klar ved Norges største beredskapssykehus når nye helikoptre nå er tatt i bruk fra september.

Foto: Svein Ommundsen

Lover landingsplass

Nye landingsplasser må bygges både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet og er planlagt ferdig i 2022.

Testlandinger på sykehus i Trondheim og Bergen viser et enormt lufttrykk fra de nye helikoptrene SAR Queen når de lander og letter.

– Det er behov for midlertidige landingsplasser i Oslo for SAR Queen i påvente av ny landingsplattform ved Rikshospitalet og Ullevål, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til NRK.

Han sier de håper å få dette på plass snart.

– En rekognosering og vurdering av disse er utført, og det er laget en liste over aktuelle steder som anses passende for trygt å kunne ta ned SAR Queen for avlevering av pasienter, sier han. Ett av disse stedene er Voldsløkka.

– Det pågår nå et arbeid for å få avklart bruk av de rekognoserte stedene med grunneier Oslo kommune, AMK, Politiet og 330 skvadron slik at alle er innforstått med hvilke landingsplasser som benyttes. Prosedyrer som gjøres kjent for alle aktører vil etableres så snart som mulig, skriver Bondevik.

TESTLANDING KAN FÅ FØLGER: Ny landingsplass på Ullevål sykehus skal etter planen stå ferdig sommeren 2022. Planen er å heve landingsplassen til 31 meter, slik det er på St. Olavs hospital i Trondheim. Nå blir det sett på dette på nytt.

Økt risiko for kritisk syke

Nye redningshelikoptre kommer til basen på Rygge i Moss i 2022, og da skal også landingsplasser stå ferdige på Ullevål og Rikshospitalet.

Sven Christjar Skaiaa er overlege på Ullevål sykehus og medisinsk fagansvarlig på helikopterbasen på Rygge. Han sier det er viktig å ha en landingsplass på Ullevål.

– Enhver forsinkelse og omlasting til et annet transportmiddel vil medføre økt risiko for kritisk syke og skadde pasienter. Det er overhodet ikke ønskelig å ha noen lang bakketransport i tillegg til den flyturen eller redningsoperasjonen de allerede har blitt utsatt for, sier Skaiaa.

16 nye helikoptre tas i bruk i løpet av de to neste årene og erstatter dagens Sea King redningshelikoptre.

Vurderer endringer på ny landingsplass

Medisinsk direktør på Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren, forteller at testlandinger gjort på St. Olavs hospital i Trondheim kan få konsekvenser. Det er planlagt at helikopterlandingsplassen på Ullevål skal heves fra 19 til 31 meter. Samme høyde som på St. Olavs hospital.

Da helikoptret testlandet på sykehuset i Trondheim fløy løse gjenstander i lufta i stor hastighet på grunn av voldsomt lufttrykk. En ny rapport slår fast at det ikke var trygt for folk i nærheten.

– Norge har fått tilpasset en annen type helikopter enn det redningshelikoptret som brukes i Danmark. Derfor har det ikke vært mulig å lage klare tegninger på hvordan landingsplassene skal være ved norske sykehus, sier Myhren.

I november legges det fram planer for ny landingsplass på Ullevål. Da er forprosjektet ferdig.

– Det har den senere tid vært erfaringer fra landing på St. Olav. Det er mulig at 31 meters høyde, som så langt har vært planlagt på Ullevål, ikke er tilstrekkelig. Da må man jo gjøre nye beregninger for at det kan bygges på en måte at det kan lande på sykehuset, sier Myhren.

Hilde Myhren, medisinsk direktør Oslo Universitetssykehus

MENER SYKEHUS IKKE HAR ANSVAR: Medisinsk direktør Hilde Myhren på Oslo universitetssykehus mener de ikke har ansvaret for å finne midlertidig landingsplass slik at nye redningshelikoptre kan lande så nært som mulig dette nasjonale beredskapssykehuset.

Foto: Svein Ommundsen

Frykter større katastrofe

Overlegene Skaga og Skaiaa har fryktet konsekvensene av at redningshelikopter ikke kan lande på Ullevål sykehus før i 2022.

– Tenk deg situasjonen som med skipet Scandinavian Star som brant i Skagerak. En stor katastrofe. Mange passasjerer med brannskader, nedkjøling og røykgassforgiftning. Hvis vi skulle få en slik ulykke nå i de nærmeste to årene, så skulle selvsagt de pasientene bli fraktet til Ullevål blant annet ved hjelp av AW101 fra Sola. Men de kan ikke lande, sier Skaga.

NRK får opplyst at informasjon om arbeid med midlertidig landingsplass ble sendt onsdag kveld til AMK Oslo. Denne informasjonen var inntil da ukjent for dem.

– Det er utrolig viktig for pasientene. Det er derfor jeg engasjerer meg, sier Skaga.

Helikopter på Ullevål

LUFTAMBULANSE KAN FORTSATT LANDE: Dagens Sea King redningshelikopter landet 63 ganger på Ullevål og 24 ganger på Rikshospitalet i 2019. Aktiviteten er ventet å øke fordi nye redningshelikopter som nå tar over flyr raskere, er bedre egnet i dårlig vær og har større rekkevidde.

Foto: Erik Engen / NRK

Syv år siden kjøp av helikopter

Solberg-regjeringa underskrev kontrakten om kjøp av 16 nye redningshelikoptre med selskapet AugustaWestland 19. desember 2013.

Allerede en måned før kom en rapport om at det ville bli behov for å endre landingsplasser på sykehusene med et nytt og større helikopter. Dette står i rapporten fra 2013:

«Et større og tyngre helikopter kan være uegnet for landing i nærheten av enkelte sykehus». Det står det i en rapport fra ei prosjektgruppe som kartla landingsforholdene på norske sykehus.

Syv år etterpå mangler det landingsplasser som kan brukes på flere sykehus som i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Justisminister Monica Mæland svarte på spørsmål om saken i Stortingets spørretime 22. oktober.

– Det må gjøres tilpasninger. Det har vi visst, sa hun og fortsatte.

– Det kan være ulike måter å håndtere dette på. Det viktigste er at de blir håndtert og at de sykehusene som i dag benytter redningshelikoptrene skal gjøre det i fremtiden. Det er også mye, mye bedre helikoptre, understreket Mæland.

Monica Mæland, justisminister

SKAL GJØRE TILPASNINGER: Justisminister Monica Mæland har det øverste ansvaret for norsk redningstjeneste. Hun sier at det fremover skal gjøres tilpasninger slik at nye redningshelikopter kan lande på sykehus.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Tatt for lang tid

Flere i akuttmiljøet på Ullevål sykehus har tatt opp behovet for at sykehuset må ha en landingsplass så snart nye helikopter tas i bruk.

Det har også Fagrådet for traumatologi som er sykehusets overordnede fagråd for behandling av alvorlig skadde pasienter.

NRK har sett et brev som Fagrådet sendte til medisinsk direktør på Oslo universitetssykehus i februar i år.

«Fagråd traume ser med uro på at OUS Ullevål, som landets viktigste beredsskapsykehus, ikke er tilgjengelig for helikoptertransport med AW101 når denne helikoptertypen snart tas i bruk», står det i brevet.

Det vises i brevet til at akuttmiljøet ved Ullevål siden mars 2016 i flere omganger har informert sykehusets ledelse og bedt om en avklaring.

– Jeg synes dette har tatt altfor lang tid. Det har vært alt for langsom respons. Det er mange involverte her. Det er Justisdepartementet, Nawsarh, Forsvaret, Helse Sør – Øst og Oslo universitetssykehus, sier Skaga.