Hopp til innhold

Produserer fisk for mange millioner i fjellbygd i Utkant-Norge

Lefsegründeren fra Lierne har klart det ingen i Norge har – nemlig å etablere et fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land.

John Helge Inderdal, Blåfjell

OPPDRETTSANLEGG PÅ LAND: Daglig leder for Blåfjell, John Helge Inderdal, viser fram fjellrøya inne i oppdrettsanlegget i Lierne.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Det er nok ingen andre som har vært sprø nok til å prøve dette, sier lefse-gründer John Helge Inderdal fra Lierne.

Han har for lengst lagt bakeutstyret på hylla. For nå er det fisk som gjelder. Og det er snakk om tonnevis av fjellrøye.

Han tar oss med inn i sitt nye RAS-anlegg, hvor 1,2 millioner røye svømmer rundt i enorme tanker. For noen år siden var det akkurat her den norgeskjente «Li-lefsa» ble laga.

– Det har vært krevende å bygge et oppdrettsanlegg inn i et gammelt bakeri, men slik har vi kunne brukt penger på selve produksjonen og ikke andre fasiliteter, sier Inderdal.

Store kostnader

Sammen med 240 små og store aksjonærer har han nå klart det han har drømt om i mange år – å starte et landbasert, fullskala oppdrettsanlegg for røye i hjemkommunen.

Dette er han alene i Norge om.

– Det koster vanvittig mye å få et slikt anlegg finansiert, så det er nok kanskje derfor vi er de eneste så langt, sier han til NRK.

Ferskvannsrøye, Blåfjell

FJELLRØYE: Det tar ett år fra fiskene er rogn til de er slakteklare. Fiskene i anlegget varierer i størrelse, og er fra 600 gram til rundt 1,6 kilogram.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Lokalsamfunnet bidrar

I Sørli, nesten helt på svenskegrensa, ligger anlegget. Hittil har de brukt 105 millioner kroner. For at anlegget skulle bli en virkelighet var det helt avgjørende for Inderdal å få mange bidragsytere med på laget.

– Da jeg starta lefsebakeriet så var det bare folk utenfor Lierne jeg samarbeida med, mens denne gangen har jeg de lokale med på laget, og det er kjempeartig, sier han.

Lokalbefolkninga i Lierne har bidratt med over halvparten av egenkapitalen. En av dem er Kari Stensen.

– John Helge er absolutt verdt å satse på, for han klarer det han vil. Jeg synes det er et interessant prosjekt, og det skaper arbeidsplasser i bygda, sier hun.

Landbasert oppdrettsanlegg i Lierne

BRUKER VANNET OM IGJEN: Et RAS-anlegg (Recirculation Aquaculture Systems) er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et relativt lavt vannforbruk. Her brukes 99 prosent av vannmassene om igjen.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Utfordrende for kystnæringa

Også innenfor laksenæringa langs kysten ser man at flere tar i bruk delvis landbaserte oppdrettsanlegg. På Indre Harøya i Fræna har de planer om å bygge Europas største oppdrettsanlegg på land.

Store deler av havbruksnæringen bruker allerede i dag lukket teknologi for å produsere større fisk på land, før den settes ut i sjø. Det gjør fisken langt mer motstandsdyktig mot lakselus og sykdommer.

Men laksenæringa møter helt andre utfordringer med tanke på en fullskala oppdrett på land, enn det man for eksempel opplever med røyeoppdrett i Lierne.

– For det første må man huske på at laksen er en mye større fisk. Det tar tre år å produsere en laks på seks kilo, og da blir det snakk om helt andre kostnader, sier Øyvind André Haram, konstituert kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge.

– I tillegg har vi en unik mulighet i Norge til å benytte de ressursene naturen har gitt oss. Vi har sjøvatn som er svært egna for oppdrett av laks. Men vi ser at stadig fler tar i bruk delvis landbasert oppdrett, sier han.

Selv om man ikke kan sammenligne de to virksomhetene, så synes Haram at anlegget i Lierne er svært spennende.

– Det er veldig spennende å se hvordan dette vil gå.

Øyvind Andre Haram

DELVIS LANDBASERT: Øyvind André Haram, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, sier havbruksnæringa stadig tar i bruk flere landbaserte anlegg til deler av oppdretten.

Foto: Sjømat Norge

– Etterspørselen er større enn produksjonen

I år vil selskapet i Lierne ha en produksjon på 350 tonn, mens neste år vil de være opp i maksproduksjon på 450 tonn røye.

Via Nordic Group i Trondheim selger de fisken til flere europeiske land.

– Det er ulike marked, men vi selger blant annet til Finland, Sverige, Frankrike og Norge, sier Inderdal.

Og tilbakemeldingene har vært gode så langt.

– Vi har fått høre fra flere av mottakerne at det er god kvalitet på fisken vi leverer. Etterspørselen er større enn produksjonen, sier styreleder i selskapet, Håvard Belbo.

John Helge Inderdal og Håvard Belbo

DAGLIG LEDER OG STYRELEDER: Håvard Belbo og John Helge Inderdal viser pressen rundt i det nye landbaserte oppdrettsanlegget i Lierne.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Mulighet til å åttedoble anlegget

Dersom alt går som det skal, så har ikke Inderdal tenkt å si seg fornøyd med dagens produksjon.

– Vi har mulighet til å åttedoble anlegget, så vi tenker å utvide dersom alt går bra.

– Er det mulig å ha all produksjon i Lierne?

– Ja, jeg satser på det, for da blir arbeidsvegen så kort, sier han.

Renseanlegg, Blåfjell

RENSER VANNET: Fra fisken går vannet gjennom en filtrerings-prosess der avføring, spillfôr og andre partikler mekanisk blir fjernet fra vannet.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK