Hopp til innhold

Forskere mener vi kan utrydde livmorhalskreft i løpet av ti år

Vaksinasjon av flere og hjemmetesting er blant forslagene i ny rapport. Forskerne mener også vi har valgt feil HPV-vaksine.

HPV-virus som kan føre til livmorhalskreft. Forskere ved kreftregisteret foreslår nå en rekke tiltak for å utrydde HPV-viruset og livmorhalskreft innen 2033.

HPV-VIRUS: Forskere i Kreftregisteret foreslår omfattende tiltak de mener mer effektivt vil bekjempe HPV og relaterte kreftformer. Dette er en illustrasjon av et HPV-virus.

Foto: Naeblys / Getty Images/iStockphoto

Hvert år rammes rundt 300 norske kvinner av livmorhalskreft. De fleste er i 30- og 40-årsalderen. Denne kreftformen er fullt mulig å utrydde.

Nå mener forskere at det kan skje raskere enn først antatt.

Forskere ved Kreftregisteret har publisert en ny rapport.

Der foreslår de omfattende tiltak for å bli kvitt spredningen av HPV og livmorhalskreft.

– Det pågår en kjempeepidemi og episenteret er hos ungdom mellom tjue og tretti år. Det sier Mari Nygård om spredningen av HPV. Hun er leder for forskningsavdelingen i Kreftregisteret.

Les også: Berit er en av mange som blir rammet: – Hver eneste feil som blir gjort, er én for mye

Berit Skralthaug på sykehuset
Berit Skralthaug på sykehuset

I mål om ti år

I Norge fikk 302 personer påvist livmorhalskreft i 2022. Dette er en nedgang på 50 tilfeller fra året før.

Nabolandene våre har kommet lenger i å bekjempe HPV og livmorhalskreft. De startet blant annet tidligere med å tilby vaksine bredt i befolkningen.

HPV er hovedårsaken til livmorhalskreft. Verdens helseorganisasjon har et mål om at mindre enn 4 kvinner per 100.000 får kreftformen.

Dette målet vil ikke Norge nå før i 2039 med de tiltakene vi har i dag. Det skriver forskerne i rapporten.

Selv mener de vi kan ha utrydda livmorhalskreft innen 2033.

For å oppnå dette må disse tiltakene innføres så raskt som mulig:

  • Innføre vaksine som dekker de fleste HPV-typer
  • Gi vaksinen bredt i befolkningen
  • Utvide screeningtilbudet

Dette foreslås som tillegg til tiltakene som allerede er innført.

Må tilby vaksine til flere

I dag tilbys jenter og gutter over 12 år HPV-vaksine. I tillegg har vi et program der kvinner undersøkes for forstadier til livmorhalskreft.

Forskerne mener også at menn må tilbys en såkalt opphentingvaksine. Altså at de som var over 12 år da vaksinen blir innført får tilbud.

– Det er et virus som spres gjennom en seksuell kontakt, så da må både gutter og jenter ha en beskyttelse mot viruset, sier Mari.

Kvinner bør også tilbys HPV-test samtidig som de vaksineres. I tillegg bør det bli lettere å få tilgang til hjemmetester, mener forskerne.

helsesykepleier HPV

En helsesykepleier gir HPV-vaksine. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Christina Cantero / NRK

Beskytter bredere

I dag tilbys vaksinen Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet. Den beskytter mot to typer HPV-virus, som står for 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene. I tillegg har forskning vist at Cervarix har kryssbeskyttelse mot tre andre virusvarianter.

Forskerne bak rapporten mener helsemyndighetene heller bør tilby Gardasil9.

Dette er en såkalt bredspektret vaksine. Den beskytter mot 9 ulike typer HPV-virus, som står for rundt 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft.

– Disse typene forårsaker halvparten av forstadier i livmorhalskreft som livmorhalsprogrammet oppdager og behandler, sier Nygård.

Siden økningen av HPV-virus i befolkningen har økt drastisk, har også forstadiene som Cervarix ikke beskytter mot økt.

Celleprøve HPV-infiserte celler

Denne celleprøven viser HPV-infiserte celler. Vaksinene som tilbys i dag beskytter mot to typer HPV-virus.

Foto: Wikimedia Commons

Les også: HPV-vaksine: – Jeg liker ikke at barna våre får den nest beste vaksinen mot kreft

Cecilie Lerdal Stenvik velger å betale for HPV-vaksinen til sin døtre.
Cecilie Lerdal Stenvik velger å betale for HPV-vaksinen til sin døtre.

Har valgt feil vaksine

Det er HPV16 og HPV18 som gir de fleste krefttilfellene. Celleforandringer som oppstår på grunn av andre HPV-virus behandles også i dag – fordi vi mangler kunnskap og vil være på den sikre siden, sier Nygård.

Endring av vaksine vil dermed kunne forhindre overbehandling i livmorhalsprogrammet, mener forskerne.

– Mener dere dermed at vi har valgt feil vaksine i Norge?

– Vi prøver ikke å ta hensyn til valg som er tatt, men i en perfekt verden, så ja, sier Nygård.

Mari Nygård, Kreftregisteret

Mari Nygård er leder for forskningsavdelingen i Kreftregisteret.

Foto: Kreftregisteret

Kreftregisteret har hatt et forskningssamarbeid med produsenten av Gardasil siden 2004.

– Vil det ikke svekke tiltroen til anbefalingen, at dere anbefaler en vaksine der dere samarbeider med produsenten?

Så langt har vi vært forsiktige med å ha sterke meninger om vaksine-valg. Nå er likevel denne vaksinen så godt etablert, og har så gode resultater at det ikke er spesielt oppsiktsvekkende å anse den som det beste valget, sier Nygård.

Hun legger til at Kreftregisteret hele veien har vært åpne om samarbeidet.

Ikke enige i vaksinebytte

– Slik vi vurderer det så er ikke bytte av vaksine noe som vil bidra til raskere bekjempelse av livmorhalskreft.

Det sier Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Forskere fra FHI, Kreftregisteret og Universitetet i Oslo har gått sammen om en modelleringsstudie. Det er funn fra denne studien som tilsier at et vaksinebytte ikke vil ha en effekt, sier Stuwitz Berg.

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet

Are Stuwitz Berg er avdelingsdirektør for smittevern og vaksine ved FHI.

Foto: Torstein Bøe

Ifølge FHI blir de to vaksinene som tilbys i dag, Gardasil og Cervarix, ansett som likeverdige. Cervarix, som bruker i barnevaksinasjonsprogrammet, har stor grad av kryssbeskyttelse mot de typene av HPV som er relatert til kreft, legger avdelingsdirektøren til. Vaksinen virker aller best hvis den gis før ungdommene blir seksuelt aktive.

Stuwitz Berg sier FHI støtter flere av forslagene i rapporten. De mener blant annet at vaksine til utsatte grupper er et godt tiltak, og det pågår allerede et arbeid på dette.

FHI er usikre på om HPV og relaterte kreftformer kan utryddes tidligere enn 2039.

– Det er litt vanskelig å si ut fra den kunnskapen vi har i dag, sier Stuwitz Berg.

Les også: Flere unge får livmorhalskreft: Overlege mener Kreftregisteret selger en solskinnshistorie

Flere unge kvinner får livmorhalskreft
Flere unge kvinner får livmorhalskreft