Cecilie velger bort vaksinen staten gir gratis

Flere foreldre betaler mange tusen kroner for en annen HPV-vaksine til sine barn. Norges valg av vaksine skaper strid.

Cecilie Lerdal Stenvik velger å betale for HPV-vaksinen til sin døtre.

TAKKER NEI: Døtrene til Cecilie Lerdal Stenvik skal takke nei til vaksinen som staten tilbyr mot blant annet livmorhalskreft.

Foto: Ola Vatn / NRK

Under en rutinekontroll hos gynekologen fikk Cecilie Lerdal Stenvik tilfeldigvis informasjon om at det finnes en HPV-vaksine på markedet som beskytter mot både kreft og kjønnsvorter.

Men den blir ikke gitt til norske 12-åringer.

Siden Stenvik har ei datter i sjuende klasse, som snart skal vaksineres, dro hun rett hjem fra gynekologen og satte seg foran PC-skjermen.

– Jeg begynte å søke rundt og ble veldig skuffa. Jeg var ikke klar over at vaksinen barna våre får, ikke er den beste som finnes på markedet, sier Cecilie Lerdal Stenvik.

Hun mener flere foreldre bør vite om dette.

Cecilie Lerdal Stenvik mener HPV-vaksinene som blir gitt av det offentlige ikke er god nok.

Cecilie Lerdal Stenvik (48) synes ikke at vi skal akseptere at våre barn får kjønnsvorter når det finnes en løsning for å unngå dette.

Foto: Ola Vatn / NRK

Kreft i anus, munn og svelg

Siden 2009 har norske jenter fått tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I 2018 fikk guttene det samme tilbudet.

Årsaken er at humant papillomavirus, HPV, kan utvikle seg til livmorhalskreft hos jenter. Enkelte av disse virustypene kan også føre til kreft i munn, svelg og anus hos begge kjønn. I tillegg vet man at HPV er hovedårsaken til kjønnsvorter.

Det finnes to HPV-vaksiner på det norske markedet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at våre 12-åringer skal få vaksinen Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet.

Den beskytter mot to HPV-typer, som står for 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene. I tillegg har forskning vist at Cervarix har kryssbeskyttelse mot tre andre virusvarianter. Forskningen viser at den beskytter 90 prosent mot celleforandringer i livmorhalsen.

Men Cervarix beskytter ikke mot kjønnsvorter.

Det gjør vaksinen Gardasil 9. Den beskytter mot sju HPV-typer, som står for rundt 90 prosent av livmorhalskrefttilfellene, samt to virusvarianter som gir kjønnsvorter.

Det er denne vaksinen Lerdal Stenvik vil at døtrene skal få.

Valget av Cervarix har skapt en del bråk, men FHI mener valget er riktig.

Flere betaler selv

Lederen for barnevaksinasjonsprogrammet i FHI, Margrethe Greve-Isdahl, forteller at Cervarix har vist seg å være like god som Gardasil 9 når det kommer til beskyttelse mot kreft.

– Når man ser på hva denne vaksinen faktisk beskytter mot, så ser vi at Cervarix beskytter i veldig stor grad mot de HPV-typene som kan gi kreft i Norge, sier hun.

Margrethe Greve-Isdahl i FHI mener Cervarix og Gardasil9 er to like gode HPV-vaksiner

Margrethe Greve-Isdahl i FHI sier at de regner med de to vaksinene er helt like i beskyttelse mot kreft. I 2020 forlenga FHI kontrakten med vaksineprodusenten av Cervarix.

Foto: Ola Vatn / NRK

Hva synes du om at noen takker nei til vaksinen dere tilbyr?

– Man skal ikke være bekymret for at man får dårligere beskyttelse mot kreft ved å ta vaksinen Cervarix. Hvis det hadde vært veldig stor forskjell på vaksinene når det gjaldt alvorlig sykdom og død, hadde vi alltid valgt den vaksinen som gir best beskyttelse. Uavhengig av pris, sier Greve-Isdahl.

Da FHI skulle velge vaksine ble pris vektet 30 prosent og effekt 70 prosent. Prisforskjellen mellom de to vaksinene er hemmelig.

Mamma Cecilie Lerdal Stenvik liker ikke FHIs valg. Hun har bestemt seg for å gi Gardasil 9 til sine døtre.

– Det burde ikke være sånn at man må betale 4500 kroner for en vaksine som beskytter mot kreft og kjønnsvorter til barna våre. Det er ikke alle som har anledning til det, sier hun.

Ifølge tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, Sysvak, fikk over 60.000 barn HPV-vaksine i 2020. Denne vaksinedekningen tilsvarer over 90 prosent.

Tallene viser også at flere tar Gardasil 9. I 2018 tok rundt 200 denne vaksinen, mens i 2020 hadde det økt til nesten 300.

NRK har tidligere fortalt om at både leger og gynekologer velger å betale for Gardasil 9 til sine egne barn.

Politisk uenighet

Siden 2017 har 12-åringene fått en vaksine som ikke beskytter mot kjønnsvorter. Det har førte til mange diskusjoner, hvor noen har stilt spørsmål som: Har vi ikke råd til den beste vaksinen?

Dette har også skapt debatt på Stortinget. Så sent som i mars prøvde SV og Arbeiderpartiet å få med seg Stortinget på at vi skulle bytte HPV-vaksine til Gardasil 9. Dette ble nedstemt av flertallet.

Flere organisasjoner og foreninger er enige med SV og Arbeiderpartiet om å bytte vaksine. Blant dem er Norsk forening for klinisk cytologi, Landsgruppen for helsesykepleiere, Munn- og halskreftforeningen.

Det er faglig riktig å bruke den vaksinen som gir best beskyttelse. Det er mye god folkehelse i en bedre vaksine.

Landsgruppen av helsesykepleiere, LaH NSF

Kjønnsvorter er kostnadskrevende for helsevesenet og går sterkt ut over livskvaliteten til dem som rammes.

Munn- og halskreftforeningen

Likevel står FHI på sitt.

– Beskyttelse mot kjønnsvorter blir hensyntatt når vi gjør vurdering av vaksinene, men hovedmålsettingen med er at den skal beskytte mot alvorlig sykdom og død. Så beskyttelsen mot kjønnsvorter blir vektet mye mindre enn beskyttelse mot kreft, sier Greve-Isdahl.

Danmark og Sverige har gått for Gardasil 9, mens Island, Finland og Norge bruker Cervarix.

Gynekologene har snudd

Norsk gynekologisk forening har tidligere støttet FHI i sitt valg av Cervarix. Nå har de snudd.

Kirsten Hald, som er leder i foreninga, forklarer snuoperasjonen med at de tidligere ikke kjente til alle bivirkningene med Gardasil 9.

– Nå vet vi at de to vaksinene har veldig like bivirkninger, og dermed mener vi at man bør velge den vaksinen som også beskytter mot kjønnsvorter, sier Hald.

Kjønnsvorter på penis

HPV er årsaken til at både kvinner og menn utvikler kjønnsvorter. Bruk av kondom reduserer risikoen for å bli smittet, men gir ikke full beskyttelse mot viruset.

Foto: Jmarchn / Creative Commons BY-SA 3.0

Kjønnsvorter er små utvekster i området rundt eller på selve kjønnsorganet, hovedsakelig forårsaket av to ulike HPV-typer.

Det kan være ubehagelig, smertefullt og gi kløe. For noen kan det også påvirke sexlivet negativt.

Ifølge Hald er kjønnsvorter en belastning for helsevesenet som kunne vært unngått om man hadde valgt Gardasil 9.

Foreningen mener staten har valgt den nest beste vaksinen.

– For gynekologiske pasienter vil det være det, sier hun.

Margrethe Greve-Isdahl i FHI forteller at de lytter til det gynekologforeningen sier.

– Vi kan godt invitere dem til en diskusjon om hvordan vi bedre kan få kartlagt kjønnsvorter. Så kan det sikkert gjøres bedre undersøkelser på hvor stor sykdomsbyrde og kostnad dette utgjør i offentligheten, sier Greve-Isdahl.

Svenske helsemyndigheter har beregnet at kjønnsvorter koster samfunnet 50 millioner kroner årlig.

Håper på endring

Cecilie Lerdal Stenvik er ikke i tvil om at hun har valgt riktig når døtrene skal vaksineres.

Men hun er bekymret for at dette vil føre til økte forskjeller.

– Det strider mot det vi tenker at Helse-Norge er at det skal være gratis, og at det skal være et likt helsetilbud. Men det er det jo ikke hvis man må betale ekstra for viktig beskyttelse til barna.

Stenvik mener alle må få informasjon om at det finnes en vaksine som også beskytter mot kjønnsvorter.

– Jeg tror at foreldre flest stoler på at barna våre får de beste vaksinene på markedet. Jeg ville ikke ha tenkt at norske barn får en vaksine som ikke blir brukt i Sverige, Danmark eller USA.

Ifølge FHI får foreldrene til 12-åringene et informasjonsskriv hvor det står at vaksinen de får ikke beskytter mot kjønnsvorter.

Hei

Hva synes du om saken? Har du tips? Jeg jobber med vitenskap, og har tidligere skrevet om at flere unge kvinner får livmorhalskreftTonjes normale celleprøve, og Berit som fikk livmorhalskreft.

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille