Hopp til innhold

Livmorhalskreft: Norge er verst i Norden

Sykdommen kan utryddes. Likevel får rundt 350 norske kvinner livmorhalskreft årlig.

Celleprøve fra livmorhalsen som viser forstadier til livmorhalskreft.

VERSTING: Flere kvinner rammes av livmorhalskreft i Norge enn i de andre nordiske landene. Bildet viser forstadier til livmorhalskreft.

Foto: Sveinung Wergeland Sørbye / UNN

Dette er en topp-plassering som vi definitivt ikke ønsker, skriver Giske Ursin til NRK.

Hun er direktør i Kreftregisteret som har ansvaret for masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, kalt livmorhalsprogrammet.

Vi vet at HPV er hovedårsaken til livmorhalskreft. Verdens helseorganisasjon mener at denne kreftformen kan utryddes. Det betyr at færre enn 4 av 100.000 kvinner får diagnosen.

I Norden er det kun ett land som er i nærheten av å nå målet.

Hva er det med Finland?

Finland har, i likhet med Norge, en masseundersøkelse, et såkalt screeningprogram, mot livmorhalskreft for kvinner i alderen 30 til 65 år.

Målet er å oppdage celleforandringer i livmorhalsen så tidlig som mulig, gi behandling og dermed forhindre livmorhalskreft.

Finske kvinner har hatt dette tilbudet helt siden 1971, mens det i Norge først ble innført i 1995.

Og her ligger noe av svaret på hvorfor Finland er best i klassen, mener Veli-Matti Partanen. Han er utviklingsleder for screeningprogrammet i Finland.

– En annen årsak er at fjerning av livmora er mer vanlig i Finland. Det har vært med på å eliminere risikoen for livmorhalskreft. Men det er selvfølgelig en operasjon med andre risikoer, ifølge Partanen.

I tillegg trekker han frem at Finland har hatt god kvalitet på analysen av celleprøvene som blir gjort i laboratoriene til den finske kreftforeninga.

Les også Berit er en av mange som blir rammet: – Hver eneste feil som blir gjort, er én for mye

Berit Skralthaug på sykehuset

50 prosent?

I Norge tolkes celleprøvene til kvinner i alderen 25 til 33 år av en bioingeniør i et laboratorium.

I den siste tida har det blitt diskutert om denne testmetoden er god nok, og om man kan stole på prøveresultatet.

Kreftregisterets tall for 2021 viser at halvparten av dem som fulgte screeningprogrammet og fikk livmorhalskreft, hadde fått beskjed om at de hadde en normal celleprøve vel tre år tidligere.

Kreftregisteret tror ikke at dette er årsaken til at Norge er en versting.

Vi må se på det totale bildet – der vi også ser på hvor mange prøver som blir tatt, og hvor mange som følges opp og behandles. Men vi er ikke fornøyde, og vi jobber hele tiden med kvalitetsforbedringer, sånn at slikt skal skje i så liten grad som mulig, mener Ursin.

Hvorfor sliter Norge?

Hun mener hovedårsaken til økningen er mangelfull HPV-vaksinering og en pågående HPV-epidemi i landet.

Giske Ursin

Giske Ursin forteller at de hele tiden jobber med å forbedre livmorhalsprogrammet.

I 2014 fant forskere at det var noe mer HPV i Norge blant unge i alderen 18 til 26 år, sammenligna med de andre skandinaviske landene. Men de fant også at det var generelt mye HPV i alle landene.

Ifølge Ursin oppdages det flere krefttilfeller når flere kvinner deltar i masseundersøkelsen. I tillegg blir flere celleprøver nå testet for HPV. Det er en mer følsom test som gjør at flere fanges opp.

Derfor er oppgangen de siste årene ikke helt uventa, og disse faktorene kan forklare noe av den kreftøkningen vi ser her til lands, mener Ursin.

Forskere har nylig undersøkt livmorhalskrefttilfellene i verden.

De fant at Norge er nummer fem på lista over land med størst økning i forekomst av livmorhalskreft. Tallene for Norge gjelder perioden 2007–2016.

– Utviklinga bekymrer oss, fordi vi jobber for at så få som mulig skal bli ramma av livmorhalskreft. Vi er også bekymra over at vi nå behandler tre ganger så mange forstadier blant yngre kvinner som vi gjorde i 2010, forteller Ursin.

Les også Flere unge får livmorhalskreft: Overlege mener Kreftregisteret selger en solskinnshistorie

Flere unge kvinner får livmorhalskreft

NRK forklarer

Livmorhalskreft i Norge

Livmorhalskreft i Norge

De fleste som rammes er mellom 30 og 40 år

  • I Norge får rundt 350 kvinner livmorhalskreft årlig.
  • Dette er den vanligste kreftformen for kvinner under 35 år her til lands.
Livmorhalskreft i Norge

Død

  • Årlig dør rundt 80 kvinner i Norge av denne krefttypen.
  • Globalt er dette den fjerde vanligste kreftformen blant kvinner og krever 350.000 liv hvert år.
Livmorhalskreft i Norge

HPV

  • Hovedårsaken til livmorhalskreft er humant papillomavirus, HPV.
  • Det er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden.
  • HPV kan også smitte via intim hudkontakt.
  • Vanligvis forløper HPV-infeksjon uten symptomer. Hos over 90% går infeksjonen over av seg selv.

Er det håp for Norge?

Ja, mener Kreftregisteret. Hvorfor? Vi har HPV-vaksine.

Men også her var Norge seint ute. Og det betaler vi prisen for nå, mener Giske Ursin.

I 2009 fikk alle landets 12 år gamle jenter tilbud om HPV-vaksine. Guttene fikk det samme tilbudet i 2018.

Sverige og Danmark kom enda tidligere i gang med enda mer omfattende vaksinering enn vi gjorde. I tillegg fikk flere årskull tilbud om vaksinene tidlig, og det hadde trolig mye å si. I disse landene er det allerede publisert forskning som viser effekt på kreftforekomsten for de som fikk vaksine før 20-årsalderen, forklarer Ursin.

De første 12-åringene som fikk vaksinen i Norge fyller nå 25 år og er dermed en del av livmorhalsprogrammet.

Framover venter vi å se en markant nedgang av HPV-smitte – og de kommende årene kommer det til å bli færre krefttilfeller i de vaksinerte årskullene, ifølge Giske Ursin.

Både Kreftregisteret og FHI tror livmorhalskreft vil være utrydda innen 2039.

Les også HPV-vaksine: – Jeg liker ikke at barna våre får den nest beste vaksinen mot kreft

Cecilie Lerdal Stenvik velger å betale for HPV-vaksinen til sin døtre.