Hopp til innhold

F-35 er miljøversting i Forsvaret: – Jeg vil fly på biodrivstoff innen året er omme

De nye F-35 jagerflyene er bygd for å kunne fly på alternativt drivstoff. Så langt er det ikke gjort i Norge.

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Jeg ønsker å fly på biodrivstoff og vise at det er mulig – i løpet av året.

Det sier oberst Martin Tesli. Han er øverste sjef for jagerflyene i Norge.

Ingen har flydd med biodrivstoff i F-35 her til lands tidligere.

Det til tross for at flyene er bygd for å kunne fly med 50 prosent alternativt drivstoff.

Trolig er det bare så vidt gjort på verdensbasis.

Men Norge kan bli ledende på biodrivstoff på jagerfly, hvis sjefen ved kampflybasen får det som han vil.

– Vi ønsker å sette dette i system og bruke mye mer av dette fremover, sier Tesli.

Martin Tesli

Øverste sjef for jagerflyene i Norge, oberst Martin Tesli, ønsker å få fly drevet av biodrivstoff opp i lufta innen året er omme. – Det er en målsetting jeg har, nettopp for å vise at vi kan gjøre det.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

For dårlig tilgang på drivstoff

Nå planlegger Tesli en takeoff fra Ørlandet med biodrivstoff på tanken så fort som mulig.

Han er ivrig på å komme i gang, og vise at det er realistisk å fly F-35 mer miljøvennlig.

– Vi ønsker å se på muligheten for å bruke det som kalles sustainable aviation fuel, som er rett og slett biodrivstoff laget for fly, sier Tesli.

Men det er stor mangel på biodrivstoff, og det som er tilgjengelig er veldig kostbart.

Samtidig er de nye kampflyene ansvarlige for en stor del av de totale utslippene i Forsvaret.

Innen kort tid vil de nye jagerflyene kunne stå for 56 prosent av CO₂- utslippene i hele Forsvaret, sier Tesli.

Sammen med sjøfartøy, er jagerflyene de som forurenser mest.

Les også Vil ha lokal mat og egen strømforsyning for å være bedre rustet til krise og krig

Arctic Challenge 2023, F-35, jagerfly, Ørland

Fartøy til sjøs står akkurat nå for størsteparten, men når Norge har fått alle de bestilte jagerflyene tar Luftforsvaret «ledelsen».

Det forutsatt at Sjøforsvaret går over på mer miljøvennlig drivstoff.

Forsvaret er tilbakeholdne med å gi ut informasjon om akkurat hvor mye drivstoff en F-35 bruker.

Norsk F-35 tar av fra taxebane Yankee
på Ørland flystasjon.

Fly og andre luftfartøy sto i 2023 for 37 prosent av drivstoffbruket i Forsvaret, mens fartøy til sjøs forurenser mest med omtrent 53 prosent, ifølge Forsvarets forskningsinstitutt. Men innen kort tid vil flyenes andel være størst.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Vi mener at gjennom å få ned klimautslippene og tenke mer bærekraft i Forsvaret, så vil vi også få bedre beredskap, sier Tesli.

Han ønsker at en sikker produksjonslinje av biodrivstoff skal etableres i Norge.

Vil ha norsk «næringskjede» på biodrivstoff

Til nå er det levert 40 av 52 bestilte kampfly fra produsenten i USA.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) er kritisert for at det ikke er så bærekraftig som navnet tilsier.

Det er lagd av karbon og biologiske råvarer. Hva det er framstilt av, har noe å si for bærekraften.

Tesli er opptatt av at et flydrivstoff som er miljøvennlig i alle ledd, må lages i Norge.

Det er rift om biodrivstoff på verdensbasis.

– Vi må sørge for at næringskjeden for å få tak i og produsert dette fins, etableres og kan levere til oss på Ørland, sier Tesli.

Les også Norske byer kan få bedre beskyttelse mot luftangrep

Luftvern, Nasams, på Ørlandet

Han vil trenge mye til flyene i framtida for å holde klimautslippene nede.

– Vi er en petrokjemisk nasjon så jeg vil tro at vi har alle muligheter for å få dette på plass. Bare det er vilje til å se på mulighetene, og omsette det, sier Tesli.

Fly er «elefanten i rommet»

Nestleder i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), har som utgangspunkt at biodrivstoff bør prioriteres til den transporten det er vanskeligst å elektrifisere.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Valgnatt

Nestleder i Energi- og miljøkomitéen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), sier dette er en sak de vil ta med seg inn i behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret.

Foto: Leif Dalen

Å elektrifisere F-35 er åpenbart uaktuelt, så om teknologien er moden og dette ikke påvirker vår forsvarsevne kan et slikt pilotprosjekt være interessant, sier Ropstad.

Akkurat nå er Stortinget i ferd med å behandle langtidsplanen for Forsvaret.

Den sier noe om hvordan ting skal prioriteres i Forsvaret framover.

2000 personer holder til inne på flybasen på Ørlandet.

I et flerårig prosjekt er det gjort en analyse av hvordan flybasen kan kutte CO2-utslippene.

Erfaringene fra den store flybasen overføres til andre avdelinger, og det har vært møter med Hæren og Sjøforsvaret denne uken.

Ørland kampflybase

Ifølge forskningsinstituttet Sintef har basen på Ørlandet alene potensial til å redusere CO₂- utslipp med flere hundre tonn i året.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Utslippene fra jagerflyene er elefanten i rommet. Det er her vi virkelig kan gjøre noe med utslippene. I tillegg til alt det andre som er lettere å ta tak i umiddelbart. Men for alt trengs det politisk vilje, sier Tesli.

Tiltak som haster

Ropstad er i utgangspunktet positiv til mer bruk av biodrivstoff.

Det er imidlertid viktig at biodrivstoffet som blir brukt er produsert på rett måte og ikke øker avskogingen grunnet press på matjord, sier han.

I dag produseres det flydrivstoff i Norge ved Equinor sitt raffineri på Monstad. Men ikke biodrivstoff.

Vi ser på muligheten for å øke produksjonen av flydrivstoff og at det da blir produksjon av SAF basert på husholdningsavfall. Men vi er i en tidlig fase hvor vi nå gjør mulighetsstudier, sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold.

Avinor mener det kan være stort potensial for å produsere SAF basert på biomasseavfall fra norske skoger.

Equinor er også part i tidlig fase av et slikt prosjekt.

Basesjefen mener at det hele haster.

Forsvaret alene utgjør en halv prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Kari Sætren går av artillerivognen

Militære kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater står for en stor del av klimautslippene til Forsvaret. Dette bildet er fra øvelsen Nordic Response.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

I fjor brukte kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater til sammen 90,6 millioner liter drivstoff.

Sverige ligger foran

Svenskene har allerede hatt takeoff med hundre prosent biodrivstoff på tanken.

De har sin egenproduserte jagerflytype, Jas Gripen.

F-35 vil også trolig kunne fly med hundre prosent biodrivstoff i framtida.

For Tesli er det viktig å komme i gang, komme seg i lufta på SAF, og vite at det blir vellykket.

Trolig vil også kampflyprodusenten Lockheed Martin være til stede når det skjer.

Nå sitter vi på Stortinget i forhandlinger om ny langtidsplan for Forsvaret. Et mer klimavennlig forsvar er en del av disse samtalene, sier Ropstad.

Arctic Challenge 2023, jas gripen, jagerfly, Ørland

Sverige har sin egenproduserte flytype Jas Gripen. I Sverige har de allerede prøvd ut flyvninger med hundre prosent biodrivstoff.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Les også Henry har søkt på studiet nesten ingen kommer inn på

Student Henry Kvalsund.