Vil ha flere ut i arbeid og ta «kjeltringene»

STEINKJER (NRK): Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) la frem trygdeendringer som berører 310.000 uføre.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, pressekonferanse om statsbudsjettet for 2015 i Steinkjer

MÅ PRIORITERE: – Vi ønsker å løse viktige oppgaver og dag og ruste Norge for fremtiden, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) onsdag, og la til at det innebærer prioriteringer.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Fra årsskiftet skal uføretrygd bli skattet på samme måte som ordinær arbeidsinntekt, etter skatteregler vedtatt av Stortinget i 2011.

Endringen kommer til å berøre nesten 310.000 uføre i landet.

Før statsbudsjettet ble lagt frem i dag, var det kjent at regjeringen ville foreslå en treårig overgangsordning for uføre som taper mest på omleggingen.

Eriksson er provosert over at politiske motstandere og deler av pressen har fremstilt det som om at regjeringen nå gjør det verre for uføre.

– Jeg tror folk trenger lengre tid på å tilpasse seg et system enn hvis endringen kommer fem minutter etter at nyttårsrakettene er skutt opp, sa Eriksson på en pressekonferanse i Steinkjer onsdag.

– Derfor gir vi dem en overgangsordning på tre år, la han til.

I statsbudsjettet for 2015 er det lagt inn 330 millioner kroner til overgangsordningen. Samlet vil kompensasjonen utgjøre i overkant av 600 millioner kroner de neste tre årene.

Provosert over kutt-reaksjoner

Arbeids- og sosialministeren la frem hovedtrekk fra sin del av statsbudsjettet.

– Vi ønsker å løse viktige oppgaver i dag og ruste Norge for fremtiden, sa Eriksson, og la til at det innebærer prioriteringer.

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen kutt i overgangsstønaden, en tidsbegrenset støtte til enslige forsørgere, fra tre til ett år.

– Jeg blir provosert når folk sier at regjeringen med dette forslaget rammer de svakeste, sa Eriksson onsdag, og la til at regjeringen har lagt inn unntaksordninger, blant annet for foreldre med funksjonshemmede barn.

En endring fra ett til tre år vil helpe folk å bli selvforsørget tidligere, ifølge ministeren.

Flere inn i arbeidslivet

Regjeringen foreslår i tillegg å fjerne det behovsprøvde barnetillegget for uføre, et tillegg som gis uføre som forsørger barn under 18 år. I stedet foreslås et standardisert barnetillegg, forklarte Eriksson.

– Jeg synes det er prinsipielt utfordrende å ha ordninger som gir mer i støtte enn du kan tjene i arbeidslivet. Å endre på dette er å ruste Norge for fremtiden, mente han.

Regjeringen har jobbet med tiltak for å få flere som står utenfor arbeidslivet til å komme inn, ifølge ministeren.

– Jeg mener av hele mitt hjerte: Den største friheten er frihet til eget arbeid. Jeg og regjeringen ønsker å føre en politikk der flere mennesker kan få oppleve dette, sa Eriksson.

Samtidig la han vekt på at regjeringen har en sosial profil med budsjettet.

Mer til personlig assistanse

Ministeren trakk frem at regjeringen nå styrker hjelpen til personer som trenger hjelp i hverdagen.

Han nevnte eksempelet med en uføretrygdet kvinne på over 50 år han hadde møtt. Kvinnen satt i rullestol, men kunne jobbe 50 prosent fordi hun hadde en personlig assistent.

– Vi har derfor sørget for at vi gir en rett til brukerstyrt personlig assistanse, og følger det opp på statsbudsjettet med 300 millioner kroner, ifølge Eriksson.

Neste år vil totalt 150 funksjonshemmede som trenger funksjonsassistent få mulighet til å få det, forklarte han.

  • PC-ordning inn i folketrygden

Etter et prøveprosjekt innfører regjeringen nå også en landsdekkende tolkeordning for arbeidsplasser.

– Ved hjelp av denne kan bedrifter selv gå til tolken og tilrettelegge på arbeidsplassen, sa Eriksson.

Personer med lese- og skrivevansker skal få mer hjelp fra taleprogram, mens mer penger settes av til teksting for hørselshemmede.

– Regjeringen sørger også for at PC-ordningen for elever med lese- og skrivevansker legges inn igjen i folketrygden, sa arbeids- og sosialministeren, og viste til at de rødgrønne tok ordningen ut av systemet.

– Vanskeligere å være kjeltring

Ifølge Eriksson har regjeringen også prioritert å styrke arbeidet mot useriøse aktører og sosial dumping i arbeidslivet.

– Vi har valgt en arbeidslivspolitikk som gjør at det er lettere å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring, sa Eriksson.

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner til et samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet og Arbeidstilsynet om konttoller. Dette er basert på et forsøksprosjekt i Bergen som har ifølge ministeren har gitt gode resultater.

– «Dirty» spill skal vi ikke ha i norsk arbeidsliv, fastslo Eriksson.

Arbeidstilsynet får også 19,5 millioner kroner til IKT-oppgraderinger, noe ministeren også mener bidrar til å få mindre byråkrati.

Mindre skatt

Eriksson trakk frem fordelene ved flere av regjeringens hovedgrep i statsbudsjettet, spesielt skattekutt.

– Vi gjør viktige ting for folk flest i dag, og vi ruster Norge for fremtiden, fastslo Eriksson.

– Vi har, siden vi kom i regjeringskontorene, redusert det totale skattetrykket med 15,6 milliarder kroner, sa han, og viste til at folk kan beholde litt mer av det de tjener.

Eriksson fremhevet at reduksjon i formuesskatt og minstefradrag stimulerer til arbeid.

Statsbudsjettet skal vedtas av Stortinget innen 15. september.