Hopp til innhold

Dømt til fengsel for å ha skamslått elg med jekk

En mann er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha skamslått en elg med jekk, og en annen til 90 dager for å ha filmet mishandlingen.

STERKE BILDER: Denne Snapchat-videoen, som viser en mann som slår en elg i hodet med en biljekk, skal ha blitt sendt rundt til flere personer på Fosen i Trøndelag i fjor.

Det var i fjor vår mannen i 40-årene slo elgoksen i hodet tre ganger med en biljekk, i et forsøk på å avlive elgen.

Rettssaken mot ham og kameraten gikk nylig i Fosen tingrett.

Fikk trusselmeldinger

Retten finner det formildende at mannen som slo med jekken meldte seg for politiet da videoen verserte i sosiale medier. Mannen begynte også å få trusselmeldinger, med over 700 drapstrusler på Facebook.

Samtidig heter det i dommen at mannen var godt gjengjennelig på videoklippet. De legger til grunn at det ikke hadde betydning for sakens oppklaring at han meldte seg.

Mannen har opplyst at han har hatt rusproblemer over flere år, og retten mener det er positivt at han har gått i behandling for dette. Likevel mener retten at sakens alvor og allmennpreventive hensyn taler for ubetinget fengselsstraff.

Jekk som ble brukt som slagvåpen

SLAGVÅPEN: Elgen løp fra stedet etter jekkangrepet. Det viste seg senere at oksen hadde brekt bakfoten før den møtte de to mennene.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Ubetinget også for filmeren

Mannen i 30-årene som filmet har også slitt med rusproblemer over flere år.

Retten fant ingen formildende omstendigheter for ham. Han dømmes til fengsel i 90 dager for medvirkning til dyremishandling, i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Også denne straffen settes ubetinget. Retten mener en betinget dom for en så grov overtredelse ville ha gitt uheldige signaler.

På videoen av episoden kan en høre latter fra de to, og mannen forklarte under rettssaken latteren med at de to var i godt humør den kvelden. Han avviste at episoden med elgen var noe de to planla. Da de innså at elgen ikke kunne avlives med jekken, avbrøt de og dro fra stedet.

Begge mennene dømmes til å betale 3000 kroner i saksomkostninger. Dommen er enstemmig.

– Feilvurderte

Forsvarerne til begge mennene ba i rettssaken om at de to skulle frifinnes, fordi de ikke mente å plage elgen – men avlive den.

Mannen i 40-årene nektet straffskyld for dyremishandling og forklarte at han var vant med å omgås dyr også gjennom sel- og hvalfangst. Han var opplært til at dersom et dyr lider, skal det avlives så humant som mulig.

– Men her feilvurderte jeg situasjonen. Jekken var ikke kraftig nok og dessuten var ikke elgen så skadd som jeg trodde.

– Riktig med fengselsstraff

Dyrevernalliansen sier til NRK at de er fornøyd med straffeutmålinga.

– Dette er grov dyremishandling, og det viktigste er at det har kommet en reaksjon. Ubetinget fengsel betyr at gjerningspersonene må sone i fengsel, og dette mener vi er riktig. Straffen kunne vært strengere, da volden framstår som såpass grov, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hun tror slike dommer kan ha en holdningsskapende effekt.

– Det er viktig at politiet tar grov kriminalitet mot dyr på alvor, for det legger folk merke til.

Live Kleveland

Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier de er godt fornøyd med at politiet tar slik kriminalitet på alvor.

Foto: Ihne Pedersen / Dyrevernalliansen

Siste fra Trøndelag