NRK Meny
Normal

– Staten gambler med folkehelsa

Bønder som må slakte svinebesetninger må få full kompensasjon dersom man skal vinne kampen mot MRSA-smitten. Det mener svinebøndene sitt eget foretak, Norsvin.

Gris

Femten svinebønder i Troms og Trøndelag har slaktet sine besetninger som følge av MRSA-smitte.

Foto: Eugene Hoshiko / AP

Gunn Eide

Seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, Gunn Eide, sier de nå jobber med å få til en tilleggskompensasjon.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– LA-MRSA er ikke en dyresykdom, og grunnen til at vi sanerer besetninger med smitte, er for å unngå at bakterien videreføres til mennesker. Skal strategien med bekjempelse av LA-MRSA lykkes, er vi avhengig av at det kommer på plass gode og forutsigbare erstatningsordninger, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding tidligere denne måneden.

Styrelederen i Norsvin er enig.

– Vi er svært misfornøyde med at det legges opp til en kompensasjonsordning som i svært liten grad dekker de tapene som bøndene påføres, sier Geir Heggheim til NRK.

Femten svinebønder i Trøndelag og Troms har vært nødt til å slakte ned sine besetninger på grunn av smitten av antibiotikaresistente bakterier av typen LA-MRSA.

– Smertelig urettferdig

Staten arbeider nå med forskrifter som skal gi ekstraordinær kompensasjon i denne kampen mot bakteriene, men Norsvin mener kompensasjonen det blir lagt opp til, på langt nær er god nok, og at de derfor gambler med folkehelsa.

– Det er en sykdom som er en trussel mot folkehelsa. Vi har sagt oss positive til å bidra i en stor fellesdugnad for å få bukt med denne bakterien, og da synes vi det er smertelig urettferdig at vi ikke skal få full dekning rundt de kostnadene dette fører med seg, sier Heggheim.

Landbruksdirektoratet sier de nå er i ferd med å gjennomgå forslagene som var sendt på høring.

Redd motivasjonen forsvinner

– Vi skal oppsummere dette arbeidet og deretter gi råd til departementet. Det forslaget vi har laga er en tilleggsdispensasjon som dekker mer enn før, sier Gunn Eide, som er seksjonssjef.

Heggheim tror en større kompensasjon vil være avgjørende for innsatsen.

– Hvis vi skal klare å holde norske svinebesetninger fri for MRSA, så er det avgjørende å bringe inn økonomisk trygghet for bøndene. Ellers er jeg redd motivasjonen forsvinner, sier han.