Hopp til innhold
Ny forskning viser at Norge som eneste land i verden har lykkes med å bekjempe den antibiotikaresistente bakterien MRSA hos griser.

Grisegod strategi mot MRSA i norske binger

Ny forskning viser at Norge som eneste land har lyktes med å bekjempe antibiotikaresistente bakterier hos griser.