Hopp til innhold

Lover å rydde opp etter valgrot

Skatteetaten lover å rette opp feil i forbindelse med sametingsvalget. Sametinget frykter saken allerede har skadet deres omdømme.

Sametinget

Valgdirektoratet, Skatteetaten og Sametinget jobber med å fikse problemene i valgmantallet.

Foto: Elle Mari Dunfjell Oskal/Sámediggi

Sametinget har i dag hatt et hastemøte med Valgdirektoratet og Skatteetaten, etter at det nylig ble oppdaget feil i valgmandatet.

Det har også blitt meldt om feil på flere skattekort, og tirsdag kveld krevde Sametinget et hastemøte med både Valgdirektoratet og Skatteetaten.

Nå er det satt i gang arbeid med å løse avvikene som er oppdaget.

– Vi jobber tett sammen med Skatteetaten og Valgdirektoratet for å rydde opp, sier sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén.

Feil blir rettet opp

Sametinget oppdaget under en rutinekontroll at 259 personer ikke ble registrert i valgmanntallet.

Samtidig har i underkant av 200 personer, som har meldt seg ut av Sametingets valgmanntall, ikke blitt slettet.

Skatteetaten lover at feilene vil bli rettet opp så fort som mulig.

– De feilene som Skatteetaten har ansvar for er rettet eller vil bli rettet i løpet av kort tid, sier Elin Imsland, leder for Folkeregisteret i Skatteetaten.

Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten

Skatteetaten jobber med å rette feil i valgmanntallet til Sametinget, ifølge leder for Folkeregisteret, Elin Imsland.

Foto: Skatteetaten

Det er Skatteetaten som deler manntall fra Folkeregisteret med Valgdirektoratet.

– Vi bidrar på de områdene vi kan for å løse utfordringen med valgmanntallet til Sametinget, sier Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet.

Bjørn Berg

Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet, er tydelig på at de nå har kvalitetssikret at informasjonen på valgkortene er riktig.

Foto: Valgdirektoratet

Valget blir ikke påvirket

Sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén sier valget ikke vil bli påvirket av feilene.

Alle samiske velgere skal fortsatt få mulighet til å stemme ved Sametingsvalget både under forhåndsstemmingen og på selve valgdagen.

Ingen stemmer forkastes, sier Eira-Åhrén.

– Det viktigste for oss er fungerende operative systemer på nasjonalt nivå, tilføyer sametingsdirektøren.

Feilene ligger utenfor Sametingets kontroll, ifølge Eira-Åhrén. Sametingsdirektøren har likevel vært redd for hvordan saken kan påvirke Sametingets omdømme.

– Vi føler et ansvar er lagt på oss som vi verken har ansvar eller kan ta ansvar for. Nå ønsker at de som faktisk sitter med ansvaret tar ansvaret og er tydelig på at det ikke er Sametingets feil, sier hun.

Inger Marit Eira-Åhren.

Det er viktig for sametingsdirektøren, Inger Marit Eira-Åhren, at det ikke skal være usikkerhet rundt om Sametingsvalget håndteres på en ordentlig og ryddig måte.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Eira-Åhren sier videre at Skatteetaten og Valgdirektoratet lover at alle navnene som har manglet i valgmanntallet nå skal finnes i det elektroniske valgregisteret.

– Sametingsvalget er like viktig som stortingsvalget og andre valg i Norge. Det er viktig at velgerne er trygge på at vi håndterer det her, sier sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén.

Siste fra Troms og Finnmark