Hopp til innhold

Oppdaget feil i valgmanntallet – Sametinget kaller inn til hastemøte

Valgdirektoratet og Skatteetaten kalles inn for å få klarhet i saken.

Sametinget har ingen planer om å gi stemmehungrige ikke-samer rett til å bestemme.

Etter en rutinekontroll ble det avdekket at valgmanntallet til sametingsvalget er mangelfullt.

Foto: TROND ODIN MYHRE JOHANSEN / NRK

259 personer har ikke blitt registrert i valgmanntallet. Det ble oppdaget under en rutinekontroll av Sametinget.

Sametinget har også oppdaget feil og mangler på valgkortene, som for eksempel feil valgkrets eller kommunenummer.

– Vi fant ved rutinesjekken dobbeltoppføringer, men etter hvert så innså vi at det måtte en større gjennomgang til.

Det sier Sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhren. Hun mener dette er et alvorlig problem nå som forhåndstemmingen til Sametingsvalget er i gang.

Forhåndstemmingen åpnet tirsdag 10. august.

– Ikke Sametinget som har skylden

Sametinget har tirsdag kveld bedt om et hastemøte med Skatteetaten og Valgdirektoratet i morgen slik at de får klarhet i saken.

– Det er alvorlige feil som ikke er akseptabelt når det er snakk om valg, demokrati og medbestemmelse, sier Eira-Åhren.

Inger Marit Eira-Åhren

Sametingsdirektør, Inger Marit Eira-Åhren, sier at feilen i manntallet ikke ligger hos Sametinget eller i deres systemer.

Foto: Liv Inger Somby

Hun forteller at Sametinget blir beskyldt for å ikke håndtere valget rett når de ikke har tilgang til å kunne rette opp i eventuelle feil i manntallet.

– Og for oss betyr det både for renommé, men også for tilliten i den samiske befolkningen at vi håndterer valg og valgmanntallet riktig og korrekt.

Sametingsdirektøren er klar på at det må skje en endring som sikrer at de ikke havner i en slik situasjon ved fremtidige valg.

– De som faktisk har ansvaret må ta ansvaret og fortelle til befolkningen at det er ikke Sametinget som er skyld i det rotet som har oppstått, sier Eira-Åhren.

Sametingets plenumssal

Plenumssalen til Sametinget.

Foto: Denis Caviglia

– Vil dette ha konsekvenser for Sametingsvalget?

– Vi håper at det ikke gir noen konsekvenser for folk som ønsker å stemme, svarer hun.

Men legger til at hun ikke kan garantere det da det er opp til hver enkelt kommune å håndtere de som kommer for å stemme.

På grunn av feilene som nylig er avdekket har Sametinget bedt kommunene om å ta imot folk som ikke er manntallsført og ønsker å stemme.

Gjør endringer i systemet

Grunnen til at enkelte ikke har blitt registrert i valgmanntalet er, ifølge Skatteetaten, at det er tatt utgangspunkt i feil registreringstidspunkt.

Elin Imsland, leder for Folkeregisteret i Skatteetaten, forklarer at gyldighetstidspunktet for innmeldingen i manntallet er blitt satt til tidspunktet for registreringen.

Men riktig registrering hadde vært vedtaksdatoen satt av Sametinget.

Dette gjør at systemet tror at enkelte personer ble innmeldt etter skjæringstidspunktet, som medfører at de tilsynelatende ikke skal være med i valgmanntallet.

Mens de i realiteten ble innmeldt før skjæringstidspunktet, og derfor skal være en del av manntallet.

– Vi setter nå alle gyldighetstidspunktene til vedtaksdato, slik modellen tilsier. Samtidig gjøres det endringer slik at dette blir riktig i fremtidige registreringer, sier Imsland.

Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten

Elin Imsland, leder for Folkeregisteret i Skatteetaten, informerer om at de vil gjøre endringer i systemet som følge av feilene i valgmanntallet.

Foto: Skatteetaten

– Får det noen betydning for årets valg?

– Hvis de ansvarlige myndigheter rekker å ta hensyn til nevnte korrigeringer av manntallet ved gjennomføring av valget, vil det ikke få noen betydning, svarer Imsland til NRK.

– Vil dere gjøre noen endringer i rutiner og/eller systemer som følge av dette?

– Ja, vi gjør endringer i systemet.

Valgdirektoratet svarer NRK per e-post:

– Valgdirektoratet avventer møte i morgen for å se hvordan vi kan bistå videre i gjennomføring av Sametingsvalget.