Unge langt mer positive til vindkraft enn 50-åringer

Skepsisen øker med alderen, viser ny undersøkelse.

Martine Tennholm, FpU, Harstad i Troms

JA TIL VINDKRAFT: Martine Tennholm (FpU) tror unge har tatt inn over seg at man må utnytte grønne muligheter, også når det kommer til energi. En ny meningsmåling viser at de under 30 år oftere er svært positiv til vindkraft enn 50-åringer.

Foto: Martin Mortensen/NRK

– Jeg er positiv til vindkraft fordi jeg synes det er fint at vi tjener penger på strøm og at vi tar i bruk mer av naturressursene rundt oss til dette, sier Martine Tennholm (22), leder i FpU i Troms og Finnmark.

Hun er en av mange på sin alder som med glede ser at Norge satser på vindkraft fremover.

I en representativ undersøkelse Opinion har laget for NRK svarer 31 prosent under 30 år at de er svært positive. Det er dobbelt så mange som de over 50 år.

Tennholm tror det kommer av at unge folk i større grad har innsett at man må ta i bruk grønnere energi.

Mener lokale myndigheter må få bestemme

– Jeg tror unge er mer åpne for å bruke de grønne mulighetene man har. Vi trenger flere energikilder. Da ser man nytten i å ta i bruk flere av naturressursene, samtidig som vi passer på at vi ikke ødelegger den.

Også Tennholm har fått med seg protestene mot en rekke av vindkraftutbyggingene som pågår.

Motstanden har vært både synlig og hørbar – fra aksjoner på Haramsøya på kysten av Møre til Øyfjellet i Nordland.

Vindkraftmotstandere samlet på Haramsøya i Ålesund kommune.

Over hele landet har vindkraftutbygginger møtt hard motstand, som her på Haramsfjellet på Sunnmøre. Mest negative er folk over 40, viser en ny meningsmåling.

Foto: Synnøve Hole / NRK

Langs hele kysten foregår det nå kronerulling for å få stanset vindkraftutbygginger i domstolene, og i Troms har tre grunneiere tatt opp lån for å bli de første til å ta kampen mot et vindkraftselskap til Høyesterett.

Tennholm tror utviklingen som viser at flere det siste året har vendt tommelen ned, kan snus.

Men da må lokale myndigheter i større grad få ta stilling selv, mener hun.

– De unge har skjønt det

– Jeg skjønner at man lokalt ikke er fornøyd og føler seg overkjørt. Det er de som kjenner det best på kroppen, sier Tennholm.

For bare dager siden gjorde regjeringen det klart at lokal og regional forankring skal forbedres, og at det skal tas større hensyn til natur, miljø og naboer.

Om den lokale råderetten sikres bedre, mener Tennholm vindkraft er et godt og grønt alternativ fremover.

Det er som musikk i ørene hos Andreas Thon Aasheim. Han er spesialrådgiver i bransjeorganisasjonen som jobber for vindkraft i Norge – Norwea.

Florø 20200617. Arbeidet med å montere vindmøller pågår for fult på Guleslettene vindpark like ved Florø. Totalt skal det reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Arbeidet med å montere vindmøller pågår for fult på Guleslettene vindpark like ved Florø. I meningsmålingen har flest folk svart folk at de er negative til vindkraftutbygging av hensynet til naturen og dyrelivet.

Foto: Tore Meek/NTB scanpix

– De yngste er betydelig mer positive. Det er de som må leve av konsekvensene av klimaendringene og som må leve i en omstilt norsk økonomi. Det gjør meg glad å vite at de yngste har forstått hva det er vi jobber med og hva vi jobber for.

For i motsetning til Martine og aldersgruppen under 30, er det folk som er mellom 40 og 49 år som i størst grad svarer at de er svært negative.

– De unge har skjønt det, sier Andreas Thon Aasheim.

Mener unge blir lurt

Sverre Sivertsen er styremedlem i medlemsorganisasjonen Motvind, som har varslet en rekke rettssaker mot vindkraftverk.

Også han tror det er klimautfordringene som gjør at de unge ser positivt på vindkraft. Men han legger til at de i så tilfelle har blitt lurt.

Aksjon i Øyfjellet, Motvind

Organisasjonen Motvind under en aksjon i Øyfjellet i Nordland. Medlemstallene har vokst, og den unge aksjonistorganisasjonen har allerede kunnet sette av 1,4 millioner kroner i et sikringsfond.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det kan jo bety at de tror på at vindkraft har så stor betydning for klimaet, men det er jo ikke tilfelle. Den klimabløffen er jo avslørt, sier han.

Tennholm er ikke enig med Sivertsen i at unge blir lurt.

– Jeg tror det heller handler om at unge ser mer på andre muligheter. Vi prøver å gå mer bort fra fossile energikilder, og jeg tror at vi løfter blikket til å ta i bruk mer av det vi har, sier hun.

– Blir feil å kalle det for grønn energi

Maren Benedicte Nystad Storslett (24) er en av de unge som ikke er positiv til utbygging av vindkraft. Hun er leder i Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U).

– Tanken er jo god med vindkraft og fornybar energi, men jeg synes det blir feil å kalle vindkraft for grønn energi når det er med på å ødelegge naturen.

Maren Benedicte Nystad Storslett, leder av Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U)

Maren Benedicte Nystad Storslett mener at å redde klimaet ikke må gå ut over naturmangfoldet. 

Foto: Privat

Storslett mener at man må finne alternative løsninger, som heller å bygge ut i allerede utbygde områder.

– Det er mest fokus på det myndighetene kaller uberørt natur, men naturen har en egen verdi. Du har jakt, fiske og reindrift. At de ressursene skal bli ødelagt på bekostning av energi, er nok det mange reagerer på. Det er i alle fall det jeg reagerer på.

NRK forklarer

Hvorfor er det så mye bråk om vindkraft?

for svar

Norge trenger mer fornybar energi i fremtiden. Vindkraft kan bidra til det. Men det tar plass.

29.000 km2 av landet er egnet, har norske myndigheter hevdet. Det er et område på størrelse med Belgia.

Vindturbinene kan strekke seg mer enn 200 meter oppover og lager en svisjende lyd.

De kan ta livet av planter og dyr og endre friluftslivet. Mange mener de er stygge.

Men de kan også redusere landets klimautslipp, gi inntekter og arbeidsplasser.

Nå skal mange anlegg snart stå ferdige. Når vindturbinene reises og blir synlige, vekker det reaksjoner. 

Det har ført til økt motstand og en nasjonal aksjonsgruppe. De vil ha et oppgjør i retten.