Hopp til innhold

Tina Brus løfte: – Begrenset og mer moderat vindkraftutbygging

Olje- og energiminister Tina Bru lovet historiske innstramminger i konsesjonsbehandlinger, og begrenset vindkraftutbygging i fremtiden. Samtidig tok hun et oppgjør med ytterliggående vindkraftmotstandere.

Vindkraftmotstandere samlet på Haramsøya i Ålesund kommune.

OMSTRIDT: En rekke vindkraftprosjekter har møtt stor lokal motstand de siste årene. Et av disse er det planlagte anlegget på Haramsøya i Ålesund kommune, der motstandere av prosjektet var samlet i dag.

Foto: Synnøve Hole / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Regjeringen legger i dag frem en melding med historiske innstramminger og forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).

FORESLÅR GREP: Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil begrense utbyggeres mulighet til å endre størrelsen på vindmøllene etter at tillatelse er gitt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik åpnet olje- og energiminister Tina Bru (H) fremleggelsen av den såkalte vindkraftmeldingen. Så fortsatte hun.

– Lokal og regional forankring skal forbedres, og det skal tas hensyn til natur, miljø og naboer.

Hun sa også at tidsløpet på prosessen skal skjerpes, og det skal bli langt færre endringer i utbyggingene

Noen av de viktigste endringene er:

  • Det skal gå ikke gå mer enn 6–7 år fra prosjektet meldes inn, til byggestart.
  • Det skal ta maksimum 2–3 år fra detaljplan er godkjent til byggingen er i gang.
  • NVE skal kunne gi tidlig avslag der man ser at konfliktnivået kommer til å bli høyt.
  • Vilkårene for konsesjoner skal bli klarere og strengere, dette kan for eksempel være høyden på turbiner.
  • Strengere krav til den som får konsesjon, både med hensyn til tilstedeværelse og kompetanse.
  • Innføring av samlet regionsvis behandling av vindkraftprosjekt som hovedregel for å få en bedre helhetlig vurdering av både eksisterende og omsøkte prosjekter.
  • Kommuner og fylkeskommuner skal konsulteres, og ikke bare være høringsparter som i dag.
  • Fylkesmannen skal stå sentralt når det gjelder konsekvensutredninger.
  • Varslingen av naboer som kan bli berørt skal utvides, og det skal gis mer informasjon gjennom hele prosessen.

Jeg tar imidlertid sterk avstand fra sjikane, hærverk og trusler.

Tina Bru (H), olje- og energiminister / Tina Bru

Lover begrenset utbygging av vindkraft på land

Olje- og energiministeren sa også at hun mener vindkraft vil være viktig for Norge på lang sikt. Både fordi Norge har Europas beste vindressurser, og fordi vindkraft på land er én av de billigste formene for fornybar energi.

Hun vil imidlertid ikke øke takten i vindkraftutbygging på land.

– Fremover vil vi legge til rette for en begrenset og mer moderat vindkraftutbygging enn det vi ser nå. Vi må ha et bedre konsesjonssystem for fremtiden, sa Bru.

I debatten om vindkraft har flere partier tatt til orde for at vertskommunene bør få en større kompensasjon enn i dag for å ha vindkraftanlegg på sitt område – slik man har med vannkraft i dag. I meldingen legges det imidlertid ikke opp til nye lokale skatter eller avgifter til kommunene nå. I stedet skriver regjeringen:

«Fordeler og ulemper ved lokal kompensasjon skal vurderes, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om slik kompensasjon.»

Tok oppgjør med ytterliggående vindkraftmotstand

Bru sa også at vindkraftutbygging skaper engasjement. Samtidig brukte også anledningen til å refse vindkraftmotstandere som har gått kraftig til verks for å få stoppet vindkraftprosjekter.

– Det er helt legitimt å være mot vindkraft. Både prinsipielt og der man bor. Jeg forstår at vindkraft kan skape sterke følelser og en opphetet debatt. Jeg tar imidlertid sterk avstand fra sjikane, hærverk og trusler. Det er en fare for den demokratiske prosessen når folk ikke tør å delta i samfunnsdebatten, sa Bru før hun fortsatte:

– Verst synes jeg det er når helt vanlige folk skal gå på jobb i energibransjen skal oppleve trakassering eller frykt. Det er bare ikke greit.

Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) var fornøyd med meldingen.

– Jeg er glad for at konsesjonssystemet både er endret og strammet inn. Jeg er opptatt av å flytte makt nedover. Det har vi gjort. Vi skal ta større hensyn til de som bor lokalt enn tidligere, og vi skal stille høyere krav til utredninger enn tidligere, sa Rotevatn.

Utbygger tror på mindre bråk

TrønderEnergi har opplevd stor lokal motstand i sine vindkraftutbygginger både på Frøya og i Flatanger. De tror endringene i vindkraftmeldinga vil bidra til å dempe konfliktene.

Portrettbilde av Stig Tore Laugen

Stig Tore Laugen er kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Vi synes den ser bra ut og inneholder mye fornuftig. Det er helt nødvendig å gjøre noen grep for å dempe konfliktnivået rundt enkelte vindkraftutbygginger, og jeg tror dette er et godt tilskudd for å få til det, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i TrønderEnergi.

– Tror du konfliktene dere har opplevd i Trøndelag har bidratt til endringene som regjeringen nå foreslår?

– At konfliktene vi har opplevd blant annet på Frøya har gitt føringer for den fremtidige energipolitikken, det tror jeg er åpenbart og nødvendig

TrønderEnergi fikk konsesjon for utbygging både på Frøya og Flatanger i 2013. På Frøya er planene endret underveis. De bygger i dag 14 møller i stedet for 26, men de er høyere enn først planlagt. Endringene har skapt stor motstand.

– Jeg tror endringene i konsesjonsbestemmelsen vil føre til at selskapene blir flinkere til å ha forutsigbare prosjekter der det ikke er noe avvik mellom det man planlegger og det man bygger. I dag er det jo mulig å endre underveis, og det har vi vel lært på alle sider av bordet er en kime til konflikt, sier Laugen.

Mener det var mye vås

Aksjonslederen mot utbygging av vindkraft i Flatanger, Torbjørn Lindseth, mener meldinga var bra, men at den også inneholder vås.

– Noe var bra, men det var mye vås. Regjeringa går jo hele tida inn for å bygge mer vindkraft, selv om de nå strammer inn på både regelverk og konsesjonsgiving, så er det veldig uheldig at de skal fortsette i samme sporet, syns jeg.

Torbjørn Lindseth banner mot folk i Trønderenergi

HAR PROTESTERT LENGE:  Aksjonslederen mot utbygging av vindkraft i Flatanger, Torbjørn Lindseth, mener meldinga var bra, men at den også inneholder vås.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Han mener konsesjonssystemet var overmodent for endringer.

– Konsesjonssystemet skulle vært tatt tak i for lenge siden, det er bra det blir tatt tak i, fordi det er veldig uryddige prosesser som går, sier Lindseth.

Pålegg fra Stortinget allerede før fremleggelsen

Tidligere på dagen har regjeringspartiene på Stortinget, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kommet frem til et såkalt omforent forslag til regjeringen.

Der heter det:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket.»

– Det betyr at vi nå får en gjennomgang av de sakene som er mest kontroversielle. Finner vi feil, så har forvaltningen fått beskjed om å stoppe vedtaket, sier Ole André Myhrvold i Senterpartiet.

De seks partiene er også enige om å be regjeringen ikke gi forlenget frist for igangsettelse av nye prosjekter utover det i dag er gitt konsesjon for. Samtidig ber de regjeringen droppe å behandle alle nye konsesjonssøknader for vindkraft inntil Stortinget har ferdigbehandlet vindkraftmeldingen som blir lagt frem i dag.

– Det blir altså ikke aktuelt med utsettelser fremover, sier Myhrvold.

Han får støtte av Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet.

– Det har vært en reell bekymring for at det har forekommet feil i behandlingen av noen konsesjoner. Uten å ta stilling til om dette er tilfelle, ønsker vi å forvisse oss om at reglene ikke er brutt. Dersom de er brutt, skal det få konsekvenser, sier Eide til NRK.

Han sier noe av formålet med det omforente forslaget også er at ukontroversielle vindkraftprosjekter ikke skal bli utsatt.

Øyner håp

Forslaget får aksjonsgruppen Nei til vindkraft på Haramsøy til å øyne håp for omkamp om utbyggingen der.

– Det er bra at Stortinget vil ha en gjennomgang og det begynner å nå fram til folk at det er gjort mye rart i de gamle konsesjonssakene, sier gruppens leder, Birgit Oline Kjerstad.

Hun slipper imidlertid ikke jubelen løs riktig enda.

– Det er for tidlig å si hva det kommer til å bety for Haramsøya, men det er i alle fall et lite håp om å få snu saken, sier Kjerstad.

Partiet Rødt fremmer et alternativt forslag som går enda lenger. De vil at regjeringen skal stille all utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero til Stortinget har behandlet nytt konsesjonssystem.

– Regjeringen, Sp, Frp og Aps forslag hindrer ikke ødeleggelse av norsk natur. Det gjør ikke noe med utbyggingene, og ikke noe med det udemokratiske systemet vi har i dag. Dette er ikke bra nok. Vi er nødt til å behandle konsesjonene på nytt, etter et system som tar hensyn til natur og demokrati. Derfor må de andre stemme for vårt forslag, dersom de virkelig vil stanse ødeleggelsen av norsk natur, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en e-post til NRK.