Hopp til innhold

En av fire er svært negativ til vindkraft – flere vender tommelen ned

37 prosent sier de er mer negative nå, enn for ett år siden. Det viser en representativ undersøkelse laget av Opinion for NRK.

CO₂ i atmosfæren
419.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Den norske befolkningen er nå delt på midten i synet på vindkraft.

På den ene siden finner vi for eksempel Andrea Krohn-Fagervoll (22) i Oslo.

– Jeg mener det ødelegger landskapet. Det hører ikke naturlig hjemme i naturen og jeg synes ikke det ser så bra ut heller.

På den andre siden svarer folk omtrent som Oda Høgdahl (23), også Oslo.

– Generelt er jeg positiv til vindkraft, men det kommer litt an på hvor det er. Alle innbyggere bør få være med å bestemme.

Kun 2 prosent i den ferske meningsmålingen Opinion har gjort for NRK skiller ja-siden fra å være like stor som nei-siden når det kommer til vindkraft på land.

Men noe har ført til at flere har vendt tommelen nedover det siste året.

– Jeg er mer negativ nå. De massive utbyggingene som skjer og som vi ser bilder fra nå er helt forferdelig. Jeg skjønner godt at folk er mot det, sier Arvid Baardvik som bor i Porsgrunn.

– Bygges enormt mye nå

For når folk er spurt om de er mer positiv eller negativ nå, sammenliknet med for et år siden – svarer 37 prosent at de har blitt mer negative.

Høylytte kamper om vindkraft, og kanskje særlig det siste året, kan ligge bak.

– Det bygges mange vindkraftanlegg nå. Det er nok grunnen til at fokuset har skiftet i den negative retningen.

Det sier Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver i bransjeorganisasjonen som jobber for vindkraft i Norge, Norwea.

Han mener myndighetenes feilslåtte forsøk på en nasjonal vindkraftplan også kan ligge bak.

Motstanden har vært både synlig og hørbar – fra aksjoner på Haramsøya på Mørekysten til Øyfjellet i Nordland.

Og i Troms har tre grunneiere tatt opp lån for å bli de første til å ta kampen mot et vindkraftselskap til Høyesterett.

Langs hele kysten foregår det nå kronerulling for å få stanset vindkraftutbygginger i domstolene. Flere aksjoner er planlagt fremover.

Vindkraftmotstandere samlet på Haramsøya i Ålesund kommune.

I meningsmålingen svarer folk at den klart viktigste grunnen til at de er negative til vindkraftutbygging på land er av hensynet til naturen og dyrelivet.

Foto: Synnøve Hole / NRK

– Folk flest er positive

Aasheim i vindkraftens bransjeorganisasjon er ikke fornøyd med at en av fire svarer at de er svært negative til vindkraft på land.

Han mener vindkraft er et viktig skritt i riktig retning for å nå klimamålene og sikre arbeidsplasser i industrien.

– Vi ønsker oss betydelig mer oppslutning i befolkningen. Vi er derfor glade for det Tina Bru og regjeringen la frem i Stortinget forrige uke. Det adresserer mye av den kritikken som har kommet de siste årene.

For bare dager siden gjorde olje- og energiministeren det klart at de vil gjøre det tøffere å bygge ut vindkraft.

Aasheim mener noe av årsaken til skepsisen hos folk ligger i at det har tatt for lang tid fra oppstart til vindkraftanleggene har stått ferdig.

Han mener også at lokalbefolkningen har fått sagt for lite, noe regjeringen også ønsker å gjøre noe med. Seks partier på Stortinget har også sagt at de vil åpne for en ny gjennomgang av noen av de mest kontroversielle vindkraftprosjektene i Norge.

– Men samtidig viser undersøkelsen at befolkningen relativt sett er ganske positive til vindkraft. Det er et lite mindretall i som er svært negative, sier Aasheim i Norwea.

Slik leser ikke Sverre Sivertsen, styremedlem i organisasjonen Motvind, svarene folk har gitt.

Florø 20200617. En 70 meter lang vinge på vei opp til Guleslettene vindpark like ved Florø. Totalt skal de reises 47 vindmøller i dette området. Hvert tårn er 90 meter høyt.

En 70 meter lang vinge på vei opp til Guleslettene vindpark like ved Florø. Totalt skal de reises 47 vindmøller i dette området.

Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Mener motstanden har ført fram

– Motvind ble dannet i fjor og har hatt stor medlemsvekst. Man ser at lokaldemokratiet ikke fungerer i disse sakene, sier han.

Den nyopprettede medlemsorganisasjonen Motvind har varslet at de vil gå rettens vei for å stanse utbygging av en rekke prosjekt langs kysten.

Medlemstallene har vokst, og den unge aksjonistorganisasjonen har allerede kunnet sette av 1,4 millioner kroner i et sikringsfond.

Sivertsen mener det er motstanden som er vist som nå begynner å gi resultater – og at dette vises også i meningsmålingen.

Han sier den har økt når man har sett hva som egentlig blir bygget.

– Vi ser at naturkonsekvensen er større enn antatt. Det kan føre til at vi begynner å tenke oss om og satse på alternativer til vindkraft.