Hopp til innhold

Norsk ansatt fikk påvist korona i mars – Hurtigruten nektet å teste mannskapet

Hurtigruten har tidligere avvist å ha hatt mistanke om smitte eller tilfeller av korona om bord. Men Hurtigruten hadde 19 syke i isolasjon da «Fridtjof Nansen» kom hjem til Norge i mars.

MS Fridtjof Nansen under seilasen i England i mars.

AVVISTE TESTING: Hurtigruten hadde omfattende sykdom blant mannskapet, allerede før Fridtjof Nansen seilte fra Storbritannia til Norge i mars. Etter at en norsk ansatt kom hjem, testet hun positivt på koronasykdom.

Foto: Privat/Gaby Facq

8. juni 2020 skriver ledelsen i Hurtigruten til tre statsråder. De ber om grønt lys til å seile den kommende sommeren. Det får Hurtigruten.

Brevet var stilet til helse- og omsorgsminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø.

Her skriver Hurtigrutens ledelse at de ikke har hatt noen smittetilfeller om bord på sine skip.

Men allerede 11. mars var en norsk ansatt syk om bord på MS «Fridtjof Nansen». Hun kontaktet skipslegen. Hun ble ikke testet, men fikk lov til å reise hjem til Norge dagen etter. Hun dro rett hjem i karantene.

Så testet hun positivt på koronaviruset. Hun varslet flere av Hurtigrutens ledere.

Dette har kvinnen også bekreftet til NRK.

Men hun var ikke alene om å bli syk på «Fridtjof Nansen» i mars.

Til sammen hadde Hurtigruten minst 23 syke i besetningen om bord på skipet mellom 6. mars og 1. april, viser dokumentasjon NRK har fått tilgang til.

Hurtigruten beskrev da at alle de syke hadde symptomene feber, hodepine og muskelsmerter. Dette var ledelsen i Hurtigruten kjent med.

Kommuneoverlegen i Ulstein kommune krevde koronatesting, men ledelsen i Hurtigruten nektet.

Konsernsjef Daniel Skjeldam var involvert i diskusjonen om testing.

Dette er Albert Faqc og Gaby Herbosch sine feriebilder fra turen med Hurtigrutens Fridtjof Nansen i mars 2020. Lilian Harteveld og Johan Harteveld var også med på turen.

Bildet er hentet fra Albert Faqc og Gaby Herboschs feriebilder fra turen med Hurtigrutens Fridtjof Nansen i mars 2020.

Foto: Privat

– Vi har 19 personer i isolasjon

Klokken var 12.15 den 18. mars da MS «Fridtjof Nansen» satte kursen fra Portsmouth i England mot kysten av Norge. Landet stengte ned og Hurtigruten hadde kalt alle skipene hjem.

Dagen i forvegen hadde alle passasjerene forlatt skipet etter endt ekspedisjonscruise i England. Cruiset hadde vart i ti dager.

Dette er seilasen der passasjerer senere har hevdet å ha blitt smittet av koronaviruset om bord. Hurtigruten har ment at det er umulig slå fast hvor de har blitt smittet.

Mannskapet på 127 som den 18. mars hadde kurs mot Norge var fra Filippinene, Norge, Tyskland og Storbritannia.

Hurtigruten hadde bedt Kleven Verft i Ulstein kommune om tillatelse til å anløpe for å ligge i opplag der.

Men både HMS-ansvarlig ved Kleven Verft og kommuneoverlegen i Ulstein var usikre på grunn av koronapandemien i verden.

Kleven Verft sender derfor en rekke spørsmål til Hurtigruten for å få vite hva de kan forvente når skipet anløper. Er det for eksempel noen syke om bord?

Svaret fra Hurtigruten gjør ledelsen i Ulstein svært bekymret.

Svein Arne Orvik, ansvarlig for kommunikasjon i Ulstein kommune, uttrykker sin bekymring i en e-post slik:

«Som lekmann vil eg spørje om det er fare for at i ein slik situasjon kan covid-19 gå under radaren (uoppdaga) fordi folk om bord har anna sjuke (samtidig)».

Bekymringen i Ulstein skal senere bli til et krav fra kommuneoverlegen til Hurtigruten om å koronateste mannskapet for å få legge til kai.

Men testene blir aldri gjennomført.

– Hvordan kan de være så sikre?

Kriseledelsen i Ulstein kommune involverte både fylkesmannen og politiet for å ta rede på hva situasjonen kunne kreve av dem.

Lensmann Hans-Erik Pettersen i Møre og Romsdal politidistrikt stilte seg også spørrende.

Til kriseledelsen i Ulstein kommune skrev han:

«Legen fastslår at han er helt sikker på at det ikkje er korona blant dei mange som er syke om bord. Bør undersøke nærare grunnlag for denne påstanden.»

Men noe særlig nærmere grunnlaget kommer de ikke.

Ordfører Knut Erik Engh i Ulstein konkluderte derfor med at de hadde gode grunner til å nekte anløp. Kapasiteten i den lokale helsetjenesten var begrenset, skulle de få et større utbrudd i fanget.

– Vi har jo vært opptatt av at vi ikke vil ha smitte inn til bygda. For å være føre var, var vi klare på at vi ikke ønsket å ha dem hit med smitte om bord. Det var dét vi trengte å få avklart, sier ordføreren til NRK.

Både fylkeslegen, fylkesmannen og Folkehelseinstituttet (FHI) rådet også Ulstein kommune til å avvise skipet.

På tross av at Hurtigruten hevdet at de som var syke hadde omgangssyke, behandlet alle involverte situasjonen nå som mistanke om et pågående koronautbrudd på MS «Fridtjof Nansen».

Kommuneoverlege i Ulstein, Norunn Kirkebø Elde

Kommuneoverlege i Ulstein, Norunn Kirkebø Elde, fikk raskt mistanke om at det kunne være koronasmitte om bord på MS «Fridtjof Nansen».

Foto: Alf-Jørgen Tyssing/NRK

Ledere på skipet ville teste

I Bergen ligger en av tre havner i landet som har kapasitet til å håndtere et større smitteutbrudd. Hurtigruten ble derfor henvist dit.

Likevel hadde Hurtigruten fortsatt et ønske om å få gå til Kleven verft i Ulstein, etter at karantenetiden i Bergen var gjennomført. Det viser NRKs gjennomgang.

Kommuneoverlegen hadde fortsatt mistanke om koronasmitte. Norunn Kirkebø Elde krevde derfor at de syke skulle koronatestes først.

Hun stiller en rekke spørsmål til Hurtigruten, viser en e-post NRK har fått tilgang til.

«Skal de være på båten under opplag i Ulstein eller hva er planen? Hvordan er helsetilstanden? Hva med den epidemien som var på båten sist de hadde kontakt, og hva med eventuell koronasmitte?»

Operasjonslederen om bord bekreftet overfor kommuneoverlegen at det fortsatt var folk om bord som var syke og i isolasjon.

Denne gangen beskrives det ikke som omgangssyke, men som influensa, i svaret NRK har fått tilgang til.

Hurtigruten foreslår nå et videomøte.

Den 30. mars klokken 11.00 møter kommuneledelsen i Ulstein derfor to personer fra Hurtigruten gjennom skjermen.

Den ene er operasjonslederen på Hurtigruten. Den andre er smittevernfaglig leder om bord. Det er den samme som senere blir pekt på som en av de ansvarlige etter smitteutbruddet på Roald Amundsen i Tromsø i juli.

Etter møtet argumenterer de to lederne i Hurtigruten nå for å komme Ulstein i møte. I en redegjørelsen for møtet, som går til toppledelsen i selskapet, argumenterer de for å teste de syke.

E-posten har tittelen «covid-19 oppfølging».

Men testene blir aldri gjennomført selv om de både er tilbudt av Ulstein kommune, og også ønsket av de to lederne på Hurtigruten.

Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde hadde selv avtalt testing med smittevernsenteret i Bergen. Som et minimum har hun ønsket å teste fire av de ansatte som var syke.

Det er her en samtale mellom topplederne Bent Martini og Daniel Skjeldam kommer inn i bildet.

– Må diskutere med Daniel

Hurtigrutens operasjonsleder og den smittevernfaglige lederen formidlet til toppledelsen at de har fått et tilbud om testing:

«Kommuneoverlegen har vært i kontakt med smittevernkontoret i Bergen for å fasilitere dette», skriver de og argumenterer for å gå med på dette.

To timer etter møtet kommer et svar fra Bent Martini.

Han ber dem vente til han har snakket med konsernsjef Daniel Skjeldam, da resultatet kan bli «enorm uønsket medieoppmerksomhet».

I den interne granskingen har Bent Martini forklart at Daniel Skjeldam mente hensynet til mulig negativ pressedekning var viktig, og at de derfor ikke skulle anløpe Ulstein.

Skulle skipet anløpe Ulstein, måtte Hurtigruten teste mannskapet slik kommuneoverlegen hadde krevd.

Til granskerne har Daniel Skjeldam forklart at han ikke var delaktig i selve beslutningen. Han har sagt at han la til grunn at den endelige avgjørelsen var basert på medisinske vurderinger.

Til NRK bekrefter Hurtigruten at de hadde sykdom om bord i mars, men at dette er helt vanlig på skip.

– Dette var i de kaotiske og svært uoversiktlige ukene av pandemiutbruddet i Europa, der kunnskapen, testrutinene og situasjonen endret seg fra dag til dag. Vanlige prosedyrer om isolasjon ble fulgt, og symptomene tilsa ikke korona, sier pressevakt Øystein Knoph.

Han viser til at det var dårlig informasjonsflyt internt i selskap i perioden.

– Det har vi beklaget og det beklager vi gjerne igjen, sier Knoph.

I Ulstein ventet derfor kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde forgjeves på prøvesvarene.

Smittevernteam avvist

For det ble aldri gjennomført koronatesting av mannskapet etter Bent Martinis samtale med konsernsjef Daniel Skjeldam.

Smittevernkontoret i Bergen tok direkte kontakt med skipet, men ble avvist den 30. mars, viser dokumentasjon NRK har fått tilgang til.

Kommuneoverlegen i Ulstein tar neste dag kontakt med Bergen Havn for å forsikre seg om at det har vært gjennomført testing.

Havna fungerer ofte som mellomledd mellom kommunelege og skip, når det er sykdom om bord på skip i havna.

I en e-post som NRK har fått tilgang skriver Bergen Havn at Hurtigruten har gitt følgende svar:

Christian Hafstad, Maritim leder i Bergen Havn, var den som kommuniserte direkte med skipet.

Til NRK sier Hafstad at kapteinen refererte til en avgjørelsen tatt på Hurtigrutens hovedkontor på land.

Maritim leder i Bergen havn, Christian Hafstad. 

Christian Hafstad, Maritim leder i Bergen Havn, sier MS «Fridtjof Nansen» kom til Bergen fordi kommuneoverlegen i Ulstein mistenkte et koronautbrudd om bord.

Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

– Vi fikk beskjed fra kapteinen om at han hadde forhørt seg med sine, og at de hadde kommet fram til at de ville vente ut situasjonen, sånn at de på den måten beviste at det ikke var snakk om korona.

Til flere av lederne i Hurtigruten, også dem som ønsket å teste, sender Bent Martini ut følgende beskjed etter å ha kommunisert med Skjeldam.

Til Ulstein kommune skriver Hurtigruten at de ikke lenger har behov for å komme dit. De forklarer dette med at de ikke har mulighet til å utføre noe arbeid ved Kleven verft før etter påske.

Fra 6. mars og frem til 1. april og påske har til sammen 23 personer i besetningen om bord vært syke, viser et brev skipslegen senere har sendt til Ulstein kommune.

Skipslegen beskriver i en e-post symptomene som ...«influensalignende, med feber, smerter i kroppen og vondt i hodet. Ingen har hatt hoste eller luftvegsproblemer, som er knyttet til eksisterende litteratur om covid-19».

Kommuneoverlege i Ulstein, Norunn Kirkebø Elde beskriver de hektiske dagene i mars slik overfor NRK:

– Vi ønsket testing før de kom hit så vi visste hva slags sykdom de hadde. Men jeg hadde forstått fra Bergen Havn at Hurtigruten ikke ønsket negativ publisitet, og derfor ikke ville teste. Det var Hurtigrutens valg om de ville ligge lenger i karantene eller teste seg.

Konserndirektør for maritime operasjoner i Hurtigruten, Bent Martini, ble midlertidig avsatt etter koronautbruddet på MS Roald Amundsen i juli. Han har siden fratrådt stillingen permanent.

NRK har etter publisering av saken endret en setning. I en tidligere versjon skrev vi: «Konsernsjef Daniel Skjeldam var involvert da avgjørelsen om å avstå fra testing ble tatt». Den er nå endret til: «Konsernsjef Daniel Skjeldam var involvert i diskusjonen om testing».

Flere nyheter fra Troms og Finnmark