Hopp til innhold

«Skandalehelikoptrene» har vært nærmest utilgjengelig for redningstjenesten så langt i år

Hovedredningssentralen har hatt over 2 500 oppdrag så langt i år. I kun syv av dem har de fått hjelp fra NH90-helikoptrene.

NH90 tar av

GODT HELIKOPTER: Både Hovedredningssentralen og Forsvaret mener NH90-helikoptrene er veldig gode helikoptre med god kapasitet. Utfordringen er bare at de står mye på bakken.

Foto: Kystvakta

– Slik situasjonen er i dag får vi lite hjelp fra dem. De er lite operative. Vi benytter dem når de er tilgjengelige og vi har en hendelse, men det har vært lenge mellom de gangene så langt i år, sier Tore Wangsfjord, redningsinspektør for Hovedredningssentralen (HRS).

Fredag hadde de hatt 2 514 redningsoppdrag, bare i Nord-Norge. HRS har ikke tall på hvor mange av oppdragene det er brukt helikopter, men bekrefter at det ikke gjelder alle. I syv av oppdragene har de bedt om hjelp fra Forsvarets nye NH90-helikoptre.

Wangsfjord forteller at de gjerne skulle benyttet seg av helikoptrene ved flere anledninger.

– Den dagen NH90-helikoptrene er fullt operative, vil de være et viktig bidrag, sier han.

Tore Wangsfjord

ØNSKER MER BRUK: Tore Wangsfjord redningsinspektør for Hovedredningssentralen skulle gjerne brukt NH90-helikoptrene mer.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Eirik Stueland i Luftforsvaret innrømmer at de ikke har fylt oppdraget sitt helt.

– Vi hadde en forhåpning om at vi skulle levert mer på nåværende tidspunkt. Men det er flere ting som må på plass. Vi har blant annet ikke fått alle helikoptrene, sier han.

Kalles en skandale

Forsvarsdepartementet bestemte seg for å bestille 14 NH90-maskiner i 2001. Seks helikoptre skal Sjøforsvaret bruke, mens Kystvakten får åtte.

Per i dag har Forsvaret fått seks helikoptre som er i en foreløpig versjon, i tillegg til to helt ferdige helikoptre.

I 2017 ga ikke helikoptrene en eneste operativ flytime for Kystvakten. Fiskere frykter for sikkerheten når helikoptrene uteblir, og hele prosessen har blitt kalt en skandale. For ett år siden presenterte også Riksrevisjonen en nedslående rapport.

– Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har sviktet på en rekke områder, konkluderte riksrevisor Per-Kristian Foss.

Og i forrige uke sto alle NH90-helikoptrene på bakken. Forklaringen er svakheter i rutiner og prosedyrer.

– Vi hadde en gjennomgang av systemet vårt, spesielt med tanke på vedlikehold. Vi må gjøre noen endringer som sikrer sikkerheten, men jeg kan ikke si konkret hva det gjelder, sier Eirik Stueland i Luftforsvaret.

Videre kan han fortelle at NH90-helikopteret krever mye vedlikehold, noe som også har bidratt til mindre flytid enn ønsket.

– Det er et helt annet regime på disse helikoptrene, sammenlignet med de vi hadde tidligere. Det er alltid en utfordring med nytt materiell.

Eirik Stueland

MYE VEDLIKEHOLD: Eirik Stueland i Luftforsvaret sier at NH90-helikoptrene har vært mye nede på grunn av store krav til vedlikehold.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Ikke hovedoppgaven

Stueland regner med at helikoptrene er i lufta igjen i løpet av denne uken. Videre understreker han at NH90-helikoptrenes hovedoppgave ikke er å drive søk og redning.

– Vi skal først og fremst drive kystovervåking for Kystvakten og Sjøforsvaret. Å bistå HRS når de trenger det er vår sekundæroppgave, sier Stueland.

– Hvordan synes du dere gjennomfører dette sekundæroppdraget?

– Vi har en forståelse for at vi ikke er helt der vi skal være, men når vi får henvendelser om å bidra, er NH90 en formidabel maskin, med en formidabel kapasitet.