Arbeiderpartiet krever avklaring om skandalehelikoptrene

Regjeringen har brukt mange milliarder på nye helikoptre til Kystvakten og Sjøforsvaret. Snart kan mer enn halvparten av pilotene være borte. – Uholdbart at det ikke er en plan, mener Ap.

Stortingets forsvarskomite på Bardufoss

Arbeiderpartiet og andre partier frykter at viktig kompetanse kan gå tapt i NH90-saken.

Foto: ARILD MOE / NRK

Forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet mener regjeringen nå må handle, etter at NRK denne uken fortalte at en fjerdedel av pilotene som skal fly NH90 har valgt å slutte i Forsvaret.

– Jeg er veldig bekymret når jeg ser hvor mange piloter som slutter og sier opp. Jeg synes det er uholdbart at det ikke er en plan, sier Huitfeldt.

Flere partier på Stortinget krever nå at regjeringen svarer på hva den gjør med situasjonen rundt forsvarets nye helikopter NH90, som er bestilt til Kystvakten og marinens fregatter.

Tidlgere har Kystvakten ytret sterk bekymring for den manglende helikopterberedskapen, og har bedt om at regjeringen skulle komme med en løsning.

– Vil ikke gjennom en ny innfasingsperiode for fregatt

Problemene har vært mange. På kort tid har en fjerdedel av pilotene sagt opp. Forsvarssjefen anbefalte nylig at alle de 14 NH90-helikoptrene Norge har bestilt, bør brukes av fregattene, og at Kystvakta skal seile uten.

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

Områdetillitsvalgt Pål B. Nygård frykter at flere kan slutte i Forsvaret.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Det kan føre til at flere slutter, mener områdetillitsvalgt Pål B. Nygård i Norges Offisersforbund.

– Nå har man trent og øvd for å kunne levere flytid for Kystvakten i flere år. Når da forsvarssjefen anbefaler at man ikke skal gjøre det i fremtiden, men at alt skal konsentreres om fregattvåpenet, sier han.

Nygård mener at nettopp dette er en del av grunnlaget for at folk ønsker å slutte, man vil ikke gjennom en ny innfasingsperiode.

Skal være ferdig med innfasingen i 2022

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kan ikke svare på når regjeringen legger frem en plan for bruk av helikoptrene, men sier at NH90 skal ha base og vedlikehold på Bardufoss som i dag.

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier innfasingen av NH90-helikoptrene vil være ferdig i 2022.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Innfasingen av NH90 har vi lagt et langsiktig løp på, så har vi sagt at i 2022 skal dette være komplett. Underveis skal vi gjøre vurderinger i forhold til det operative, men for kompetansemiljøet på Bardufoss så skal de bare fortsette å gjøre jobben de gjør nå, så skal det komme ei avklaring, sier Jensen.

Men etter det NRK erfarer, er frustrasjonen blant de gjenværende pilotene så stor at mer enn halvparten av de snart kan være borte, derfor haster det, mener Anniken Huitfeldt.

– Når får vi en plan på bordet slik at det blir en bedre helikoptersituasjon? Det er alvorlig når mange piloter slutter. Derfor må man i gang med et arbeid raskest mulig, sier hun.