NH90: – Dette er galskap. Spør du meg, er det noen som har sovet i timen

Fiskere som henter fangstene langt til havs, frykter de skal bli stående helt uten hjelp om noe alvorlig skjer. Nå krever Arbeiderpartiet at regjeringen finner en løsning for Kystvakten, som kan bli stående helt uten helikopter i lang tid.

bilde

Styrmann Karl Arne Johansen på M/S Kvannøy er bekymret over sikkerheten når de er ute på havet. De må håpe på det beste om uhellet er ute, 200 nautiske mil til havs.

Foto: Gisle Forland / NRK

Karl Arne Johansen er styrmann på tråleren «M/S Kvannøy». Til uka reiser de 200 nautiske mil ut på havet, og Johansen er oppriktig bekymret for hva som skjer dersom uhellet skulle være ute.

– Det er galskap. Spør du meg er det noen som har sovet i timen. Vi har ingen som kan hjelpe oss. Om noe skjer, må vi bare prøve å hjelpe oss selv, sier styrmannen.

Han mener situasjonen hvor kystvakten i en årrekke risikerer å være uten helikopter-beredskap er tragisk. I desember i fjor ytret Kystvakten selv også sterk bekymring for den manglende beredskapen og fryktet at det i verste fall ville gå flere år før de har alle maskinene på plass.

Etter over 30 års tjeneste, landet Kystverkets hittil siste helikopter i 2015. Siden har de vært uten, og med forsvarssjefens anbefaling kan det ta enda lengre tid å få på plass luftstøtte.

baat

Karl Arne Johansen understreker viktigheten av å ha Kystvakten helikopter i bakhånd om noe skulle skje.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Kystvakten er den sikkerheten vi har. Vi har store havgående fartøy som vi forhåpentligvis unngår ulykker på, men når vi er 200 nautiske mil ute på havet kan ikke 330-skvadronens Sea King nå oss om uhellet er ute, sier han.

Han håper på en snarlig løsning på problemet og sier de har ikke råd til å miste noen.

– Det gjelder alle som er ute på havet, sier Johansen.

– En helt uholdbar situasjon

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen sier situasjonen er uholdbar.

– Kystvakten har selv sagt at de ikke er i stand til å utføre oppgavene de er satt til. Det svekker beredskapen for søk og redning, det svekker muligheten til å drive

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen raser mot situasjonen med helikopterberedskapen til sjøs.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

fiskerioppsyn og det svekker muligheten for kystvakten til å utøve suverenitet. Det er en helt uholdbar situasjon, sier han.

Sivertsen forventer at forsvarsministeren griper fatt umiddelbart og legger frem en straksløsning og en langsiktig løsning for Stortinget.

– For det første må regjeringen finne en umiddelbar kortsiktig løsning som gjør at vi får på plass helikopterkapasitet. Så må de komme til Stortinget med en langsiktig løsning som ivaretar sikkerheten til oss som ferdes på havet, sier han.

Kystvaktas NH90-helikopter

Det er avgjørende å få NH90-maskinene opp i luften for at Kystvakten skal kunne utføre oppdraget sitt, mener Eirik Sivertsen.

Foto: Arild Moe / NRK

– Lover å finne en løsning

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hadde ikke mulighet til å gi en kommentar til NRK, men skriver i en e-post at han skal finne en løsning for Kystvakten.

– Det er tydelig at NH90 ikke kan levere den kapasiteten Forsvaret har behov for. For meg er det viktig at vi finner gode løsninger for både fregattene og for Kystvakten, sier han i en pressemelding fra regjeringen.

Norge har bestilt 14 helikoptre av typen NH90. Seks helikoptre er planlagt til fregattene og åtte er planlagt til Kystvakten.

Forsvarssjefen anbefaler nå å prioritere samtlige NH90-helikopter til fregattene. I motsetning til fregattene, kan Kystvaktens behov dekkes av alternative, sivile systemer.