Hopp til innhold

Helse Nord setter på bremsen – utsetter styrebehandling av sykehusframtida i nord

Helse Nord vil sikre prosessen før de tar beslutninger med endring av sykehusene i nord. De skal bruke tre uker mer.

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

Nordlandssykehuset i Lofoten er anbefalt omgjort fra akuttsykehus til et distriktsmedisinsk senter av en arbeidsgruppe i Helse Nord.

Foto: Tommy Johansen

Det bekrefter administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, overfor NRK.

– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser på den helhetlige planen. Det for å kvalitetssikre saken før den går til styret, sier Lind.

Marit Lind er administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind.

Foto: Helse Nord

Hun kommer derfor i styremøtet i slutten av november til å be om at fristen utvides fra 20. desember til over nyttår.

– Jeg kommer til å be om at vi avholder et ekstraordinært styremøte 9. januar.

Tre uker mer

Det er altså en utsettelse på tre uker det er snakk om.

Lind sier hun mener det skal være tilstrekkelig tid. De følger planen med sluttbehandling i april.

– Vi holder fast ved den endelige datoen for styrebehandling. Men det er noe vi har behov for litt mer tid til, før planen skal på høring, sier hun.

Les også Helse Nord: Foreslår drastiske kutt i Narvik og Lofoten

Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal

Tidligere denne uka la arbeidsgruppa fram sitt forslag til endringer i sykehusstrukturen. Der kom det fram at det er særlig sykehusene i Lofoten, Narvik og Helgeland som kan få store endringer sammenlignet med dagens tilbud.

Samtidig vil samtlige sykehus i nord måtte ta omstillingsgrep.

UNN Narvik sykehus

Narvik sykehus er blant dem som kan få størst endringer.

Foto: UNN NARVIK

Ønsker ny prosess

Da arbeidsgruppa la fram rapporten sin ble det tydeliggjort at innstillinga var enstemmig.

I ettertid har det kommet fram at 5 av 15 medlemmer i arbeidsgruppa som har vurdert fremtidens sykehustilbud i Nord-Norge, ikke ville stemme for planen.

En av dem var Bjørn Bremer. Han sa til NRK at han mener at arbeidsgruppa har fått altfor dårlig tid til å vurdere innholdet i sykehusene i hele Nord-Norge, og konsekvensene av å gjøre drastiske endringer.

Bjørnar Bremer

Bjørn Bremer.

Foto: Privat

Bremer sier nå at han synes det er positivt at direktøren tar inn over seg at det ble for knapt med tid. Han tror det kan bli flere utsettelser, og viser til sluttbehandlinga i april.

– Jeg blir ikke overrasket om også fristen for å komme med endelig anbefaling fra Helse Nord til helseministeren ryker.

Arbeidsgruppemedlemmet skulle gjerne sett at prosessen ble stoppet helt, og at hele prosessen begynner på nytt.

– Det vi trenger nå er en ny nasjonal gjennomgang for hvilke struktur vi trenger for å gjøre spesialisthelsetjenesten bærekraftig. Det ville vært en mer riktig måte å tenke på. Da vet jeg ikke om vi kan lappe på det arbeidet vi gjør nå.

Les også Var med på å bestemme sykehusfremtiden i nord – mener de hadde altfor dårlig tid

Bjørnar Bremer

Legeforeningen ber om ytterligere stans

Fagforeningene Akademikerne, Unio og LO ba før arbeidsgruppene la fram sin rapport om at Helse Nord og helseministeren skulle stoppe prosessen.

Presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, sier de mener det fortsatt bør gjøres.

Les også Helsekrangel i nord – men prosessen stoppes ikke

Helseminister Ingvild Kjerkol

– For oss er det viktig at Norge har gode lokalsykehus, og at det ikke er forskjell på akuttmedisinsk beredskap avhengig av hvor du bor i landet. Det skal være trygt, uavhengig om du bor i distriktet eller i byen.

– Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap, sier hun.

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Foreninga er en del av Akademikerne.

Vekker sterke reaksjoner

Endringsforslagene for sykehusene i Nord-Norge har denne uka blitt møtte med stor motstand.

Les også Sykehuset som reddet livet til Christin og datteren kan forsvinne 

Ekteparet Christin og Benjamin Straum Jakobsen med barna Anna Mariell og Kristoffer.

Det ikke bare fra berørt befolkning. Flere partier på Stortinget har tatt til orde for å stoppe prosessen i Helse Nord.

Sykepleieforbundet har meldt kode rød.

Leder Lill Sverresdatter Larsen sier en tre ukers utsettelse gir mer tid til å gjøre en grundigere vurdering.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Halldor Asvall

– Men om tre uker er nok til å gjøre de vurderingene som er av enorme betydninger for Nord-Norge og Norge, det har jeg mine tvil på, sier hun.

Les også Flere partier på Stortinget vil stoppe prosessen i Helse Nord: – Det er absurd

UNN Narvik

I Lofoten har befolkninga arrangert fakkeltog mot sykehusendringer. Der er det foreslått å omgjøre akuttsykehus til et distriktsmedisinsk senter.

Fakkeltog i Lofoten mot sykehusnedleggelse

Det har blitt arrangert fakkeltog i Lofoten for bevaring av sykehuset.

Foto: Vilde Bratland Erikstad

Sykepleierforbundets leder sier reaksjonene fra folket i nord viser at det trengs grundigere vurderinger av samfunnsmessige kostnader og risiko.

– Dette gjelder bosettingsmønster, og dermed næringsliv, forsvar og infrastruktur. Det er et norsk og ikke bare et nordnorsk problem.

– Samtidig kan vi ikke fortsette helt som før. Vi har ikke likeverdige helsetjenester i nord, slik som det er nå. Men vi må gjøre grundige prosesser hvor tillitsvalgte er med.

Les også Foreslått sentralisering vekker sterke reaksjoner i nord: – Raserer psykiatrien

UNN Harstad

Benekter å ha blitt påvirket

Helse Nord-direktøren sier reaksjonen fra tillitsvalgte, fagfolk og arbeidsgruppemedlemmer og folk flest ikke har hatt betydning for utsettelsen.

Les også Toppsjefen i Helse Nord slår alarm – sykehusene i nord mangler over 1000 ansatte

Nordlandssykehuset

– Nei, det er behovet vi har for å levere en god sak til styret. Det er omfattende arbeid, sier Lind.

Les også Helse Nord-omorganisering kan skape regjeringskrise

Ingvild Kjerkol

Helse Nord-direktøren sier at reaksjonene fra befolkninga etter arbeidsgruppas rapport var som ventet.

– Helsetilbudet til folk er det stort engasjement rundt, naturlig nok. Det er helt som forventet. Det som er krevende er at forslag lett blir oppfattet som endelige beslutninger, sier hun.

Helseministeren sier framdrifta holder

SVs helsepolitiske talsperson på Stortinget, Marian Hussein, støtter også utsettelsen.

Kjerkol må nå ta til seg de politiske signalene. Akkurat som Helse Nord nå tar seg bedre tid, kan hun også sørge for en mer demokratisk prosess, og legge fram dette for Stortinget.

Marian Hussein, stortingsrepresentant (SV).

Marian Hussein er SVs helsepolitiske talsperson på Stortinget.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hun sier SV er kritisk til forslag som krever at kommunene overtar flere spesialiserte oppgaver.

Vi kan ikke skyve et så stort ansvar over på kommunene, sier hun.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NTB at hun mener fredagens beslutning fra Helse Nord er bra og viser at helseforetaket hører på de ansatte.

Helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap).

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

– De tillitsvalgte er kjempeviktige i denne prosessen. Jeg leser det som om at Helse Nord har imøtekommet dem. Det tror jeg er en klok vurdering, sier Kjerkol til NTB.

– Men det endrer nok ikke på den totale framdrifta, men at man bevilger seg mer tid i denne fasen, fortsetter hun.