Hopp til innhold

Melder «kode rød» for sykehusene i nord

Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund varsler om at det som skjer i Helse Nord er et signal om at det er i ferd med å gå galt for helse- og omsorgstjenesten i Norge.

– Vi har meldt «kode rød», sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Dette er en så viktig sak for landets bosettingsmønster, beredskap og pasientsikkerhet at både storting og regjering er nødt til å ta eierskap til prosessen, mener sykepleierne.

– Helse Nord står overfor store utfordringer. De kan ikke løses uten at Stortinget legger bort partipolitiske ideologier og sammen utformer en langsiktig plan for helsetjenestene. Helse må prioriteres høyere, sier hun.

forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen
Foto: Kristin Henriksen