Hopp til innhold

Foreslått sentralisering vekker sterke reaksjoner i nord: – Raserer psykiatrien

Arbeidsgruppen foreslår at akuttilbudet i Troms og Finnmark består og styrkes. Men endringer i psykisk helsetilbud får flere til å reagere.

UNN Harstad

Flere tilbud for psykisk helse blir foreslått sentralisert til de store byene.

Foto: Veronica Turnage

Gruppen som skal tegne et nytt kart for helsetilbudet i nord foreslår drastiske kutt i Narvik og Lofoten.

I Troms foreslås det derimot ingen store endringer i akuttilbudet.

Arbeidsgruppen forslår også at UNN Harstad samler akutt- og døgnaktivitet fra UNN Narvik sitt opptaksområde.

Det foreslås heller ingen endringer i akuttfunksjoner i Finnmark. Arbeidsgruppen mener at det er for lange avstander for å kutte ned på tilbudene.

– Vi er fornøyd med det som er kommet fram om intensivberedskapen, resten må vi ta stilling til senere, sier Geir Braathu som er avdelingsleder på akuttavdelingen på Kirkenes sykehus.

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Det foreslås ingen endringer i akuttilbudet i Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

Foreslår å kutte dagkirurgien i Alta

Men selv om det ikke foreslås store endringer i akuttilbudet, foreslås de likevel noen endringer i andre helsetilbud.

Ett av dem er å kutte dagkirurgien i Alta.

Det presiseres at reisebelastningen for pasientene ved å kutte dette tilbudet anses som lav.

I Sámi Klinihkka foreslås det ingen endringer, men det må jobbes aktivt med å rekruttere samisktalende spesialister, skriver gruppen i sitt forslag.

Foreslår redusert DPS-tilbud

Ekspertgruppen som har sett på det psykiske helsetilbudet i Helse Nord, foreslår å styrke tilbudet til de mest alvorlig psykisk syke. Det vil de gjøre ved å styrke sykehusfunksjonene i Tromsø og Bodø.

Forslaget innebærer et redusert døgntilbud hos de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) og den tverrfaglige behandlingen av ruslidelser.

Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll, er slettes ikke sikker på at det er til det beste for brukerne at DPS i Nord-Troms legges ned.

Det vil medføre mer stress og større belastning for brukerne å måtte reise inn til Tromsø, for å få den helsehjelpen som de måtte trenge, sier hun.

IMG_0098

Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll (Ap), mener DPS i Nord-Troms er et godt tilbud.

Foto: Ingvild Vik / NRK

Også i Vadsø er det sterke reaksjoner på forslagene om å sentralisere det psykiske helsetilbudet.

– Jeg er bekymret for at man raserer psykiatrien i Øst-Finnmark med å flytte døgnenheten og sentralisere den.

Det sier ordfører i Vadsø og leder i Øst-Finnmark regionråd, Wenche Pedersen (Ap).

– Det liker jeg fryktelig dårlig, og jeg tror ikke vi på noe vis kan akseptere at det blir sånn.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune, ser ned på mobilskjermen mens hun sitter inne på et kontor.

Ordfører i Vadsø og leder i Øst-Finnmark regionråd, Wenche Pedersen (Ap) er bekymret for de foreslåtte endringene i tilbudet til psykisk helse.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Les også Helsekrangel i nord – men prosessen stoppes ikke

Helseminister Ingvild Kjerkol

Foreslår å legge ned fødestue

Fødestuen på Storslett i Nordreisa kommune i Nord-Troms blir foreslått nedlagt. Det synes ordfører Hilde Nyvoll (Ap) er trasig.

Vi sliter med fraflytting og ønsker at barnefamilier og nyetablererne skal komme til distriktet. Det ønsker ikke unge damer når man mister et så viktig tilbud som fødestue.

Arbeidsgruppen foreslår at fødestuen på Finnsnes består. Det samme gjelder for fødestua i Alta og fødeavdelingen i Kirkenes.

Sonjatun

Arbeidsgruppen foreslår å legge ned fødestuen på Sonjatun, men opprettholde svangerskaps- og barseltilbud.

Foto: nrk

Foreslår at døgnenheten i Harstad består

I Harstad har det i lengre tid vært knyttet spenning til fremtiden for døgnenheten ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, som ligger i byen.

En enstemmig arbeidsgruppe, som har sett på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, går inn for å styrke det polikliniske tilbudet ved enheten og opprettholde dagens struktur.

– Det ser ut som at døgnenheten i Harstad får bestå, og det er vi selvfølgelig kjempeglade for. Vi tenker at Harstad, som Nord-Norges tredje største by, og med den befolkningstettheten vi har, så finner vi det absolutt rimelig at vi består, sier Randi Skavhaug, tillitsvalgt ved døgnenheten.

180923UNNHARSTAD

Tillitsvalgt ved døgnenheten. Randi Skavhaug, er glad for døgnenheten ikke blir foreslått nedlagt.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Men arbeidsgruppen foreslår samtidig en omstilling av døgnenheten på Storsteinnes, Storslett og Silsand.

– Vi har samtidig noen kolleger andre plasser som står i fare for å miste sin arbeidsplass, og alle pasientene som mister tilbudet, sier Skavhaug.

Hun er ikke i tvil om hvor stort behovet er for de plassene som døgnenhetene i området har i dag.

– Det har vært overlegg på alle avdelingene i Narvik, Silsand og hos oss lenge – så det er ikke tvil om at det er behov for alle avdelingene.

Tviler på at forslagene vil føre til innsparinger

– Jeg er veldig glad for at de ikke gjorde noe med fødestua i Alta og fødeavdelingen og akuttfunksjonen i Kirkenes.

Det forteller Irene Ojala i Pasientfokus.

– Men så ser jeg at de skal legge ned operasjonssalen i Alta, og det synes jeg høres veldig lite gjennomtenkt ut. Her er det ikke gjort en faglig eller økonomisk vurdering om hva de har å tilby i Hammerfest og Kirkenes for å gjennomføre operasjoner.

Ojala mener at det nå må undersøkes hva dette kuttet vil ha å si for beredskap og sikkerhet, samt om man egentlig sparer penger ved å kutte.

– De skal jo spare penger, så det er rart at de skal flytte operasjonsvirksomheten til den største befolkningen i Finnmark, til for eksempel Kirkenes. Der har de ikke den faglige kompetansen eller utstyret til å gjøre operasjonene som i dag gjøres i Alta.

Irene Ojala, leder av Pasientfokus.

Leder av Pasientfokus, Irene Ojala, synes forlaget om å legge ned operasjonssalen i Alta høres lite gjennomtenkt ut.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Mener prosessen bærer preg av hastverk

Ordfører i Alta kommune og leder i Vest-Finnmark regionråd, Monica Nielsen (Ap) puster foreløpig lettet ut når hun fikk se gruppens forslag om å bevare fødestuen i Alta.

I tillegg er hun fornøyd med at satsingen på geriatri, som er satt av penger til i statsbudsjettet, fortsatt skal gjennomføres.

Men hun er svært kritisk til forslaget om å kutte dagkirurgien ved Klinikk Alta.

– Og det i en by som har det største pasientgrunnlaget, sier Nielsen.

Monica Nielsen ordfører i Alta kommune

Ordfører i Alta kommune og leder i Vest-Finnmark regionråd, Monica Nielsen (Ap), mener hele prosessen bærer preg av hastverk.

Foto: Jo Trondsen

Nielsen er ikke enig i at reisebelastningen blir lav ved at pasientene fra Alta må reise til Kirkenes for å få utført dagkirurgi.

Dagkirurgi er kirurgisk behandling hvor pasienten reisen hjem samme dag som operasjonen blir utført, og dermed ikke overnatter på et sykehus.

– Det er langt mellom Alta og Kirkenes, så det er klart at her blir det reisebelastning. Og de som må ta disse operasjonene blir borte lenge. De må beregne en reisevei med én dag til og én dag hjem, sier Nielsen.

Hun mener hele prosessen bærer preg av hastverk.

– Her har man ikke tatt hensyn til totalberedskapskommisjonen, forsvarskommisjonen, og man har ikke fått gjennomført nødvendige ROS-analyser. Dette bør gjøres mye mer grundig, og saken bør behandles i stortinget.

Les også Derfor er det uenighet i ekspertgruppa som vil legge ned sykehuset i Lofoten

UNN Narvik

LO ber Helse Nord bremse tempoet

Første nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug, er redd for at forslagene ikke løser problemet med overforbruk og mangel på helsepersonell i Nord-Norge.

– Vi tror ikke nødvendigvis at fordi du legger ned fødestuer og akuttfunksjoner ute i disktrutene, at vi får en økt bemanning, sier hun.

Tirsdag var hun på besøk på Sonjatun i Nordreisa kommune, som er foreslått nedlagt. Skoghaug tror det vil skape en utrygghet hos befolkningen.

– Det er lange avstander, vi er avhengig av en god luftambulansetjeneste, vi vet at værforhold gjør at det ikke alltid går. De er rett og slett en stor trygghet for lokalbefolkningen her fordi det er langt til nærmeste sykehus, sier hun.

626A9234

Første nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug, tror ikke forslagene vil løse problemene i Helse Nord.

Foto: Ingvild Vik / NRK

LO har sendt et brev til styret i Helse Nord, der de ber om at de bremser tempoet i prosessen.

– Vi forventer at kommuner, berørte, pasientorganisasjoner, ansatte og tillitsvalgte virkelige blir hørt i denne prosessen som er videre frem til endelig vedtak fattes, sier Skoghaug.