Hopp til innhold

Helse Nord-omorganisering kan skape regjeringskrise

Statsviter ser ikke bort ifra at Sp går ut av regjeringen når helsekabalen skal legges. Partiet selv er tydelig på at de ikke vil legge ned fødetilbud i distriktet.

Ingvild Kjerkol

Helse Nords planer om endringer i sykehustilbudet i landsdelen kan splitte regjeringa. Det sier statsviter Kjell Arne Røvik ved UiT, etter at sentrale senterparti-politikere sier de vil stoppe hele prosessen.

Foto: Javad Parsa / NTB

– De politiske konsekvensene knyttet til anbefalingene til Helse Nord kan bli store.

Det sier Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Helse Nord står i en omfattende omorganisering, og en av utfordringene helseforetaket har er et dundrende økonomisk underskudd.

Røvik tror at endringene i helsetilbudet kan sette regjeringssamarbeidet på prøve, og mener saken har potensial til å lage dyp splittelse mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det til tross for at tirsdagens anbefalinger var det han omtaler som «første etappe», som har skapt sterke reaksjoner.

– Det er nokså bemerkelsesverdig at det avsløres dyp politisk uenighet mellom regjeringspartiene. Det er ikke bare spagat, det ser ut til å være en dyp konflikt.

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er statsviter ved UiT.

Foto: Mathias K. Sommerseth / NRK

Splittelse i regjeringen

Professoren i statsvitenskap sier at det i verste fall kan føre til en splittelse i regjeringen.

– Det vil i alle fall være noe som ligger der som en verkebyll i de neste to årene som denne regjeringsperioden varer.

Røvik peker dog på at det ikke fattes en endelig beslutning før i april. Han mener det kan komme kompromisser frem til da.

Dagen før arbeidsgruppa la fram sin innstilling var Marit Arnstad fra Senterpartiet i Dagsrevyen. Der sa hun at hun var imot innstillingene.

– Man kan tenke seg at Ap og Sp kan skille lag i synet på hva som skal gjøre, og ikke skal gjøres. Så de rikspolitiske konsekvensene kan faktisk være betydelige, sier han.

Blant opposisjonspartiene er det et krav at saka tas til Stortinget for å få stoppet prosessen.

Les også Helseministeren advarer: Kreftbehandlingen i Nord-Norge er dårligere enn resten av landet

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under Spørretimen på Stortinget 1. desember 2021.

– Situasjonen er alvorlig

Stortingsrepresentant fra Nordland, Siv Mossleth (Sp), er klar på at de ikke kan akseptere sentraliseringen som er foreslått av arbeidsgruppene.

Hun forventer at det som legges frem fra Helse Nord er innenfor regjeringsplattformen sine rammer.

Senterpartiet kan ikke være med på å svekke den lokale akuttberedskapen eller lokale fødetilbud, sier hun.

Storingsrepresentant fra Nordland, Siv Mossleth (Sp)

Stortingsrepresentant fra Nordland, Siv Mossleth (Sp).

Foto: William Jobling / NRK

Hun sier at bestillingen er en oppgave- og funksjonsfordeling.

– Situasjonen i Helse Nord er alvorlig. De har en jobb å gjøre når det gjelder å rekruttere og bemanne funksjonene. Men personellsituasjon i Helse Nord blir jo ikke bedre ved å svekke lokalsykehusene, for eksempel i Narvik og Lofoten.

Røvik sier at denne saken har potensial til å skape en regjeringskrise. Hva sier du?

– Hvis Helse Nord ikke klarer å lande denne saken innenfor rammene i Hurdalsplattformen, som er tydelig på at vi skal utvikle og styrke distriktssykehusene, og at vi skal styrke den lokale akuttberedskapen, så må man jo inn politisk og ta styring.

Helseministeren: Får anbefalinger til våren

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Hurdalsplattformen er tydelig.

– Den slår fast at vi skal ha en god og likeverdig helsetjeneste i hele landet.

Kjerkol sier at Helse Nord nå skal kvalitetssikre og risikovurdere forslagene fra arbeidsgruppene, og så komme med anbefalinger til henne til våren.

Ingvild Kjerkol (Ap), helseminister

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: REBEKKA ELLINGSEN / NRK

Hun mener derfor at det ikke er noe hun skal ta stilling til enda.

– Men det vil jo være ulike syn i denne prosessen. Det handler om sykehustilbudet. Det skaper stort engasjement. Det må vi akseptere. Dette er kjempeviktige tjenester, også.

Så det betyr at Helsedepartementet ikke isolert sett sitter og tar denne beslutningen?

– Jeg representerer Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering. Dette oppdraget er forankret i statsbudsjettet som regjeringen har lagt frem, og som det
står et flertall bak i Stortinget, sier Kjerkol.

– For viktig til å besluttes administrativt

Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp), inviterer alle ordførerne i Nordland til et møte, for å samkjøre de politiske argumentene.

– Dette er for viktig til å besluttes administrativt. Her må det inn både lokale og regionale politiske stemmer, sier han.

Svein Øien Eggesvik

Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp).

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Eggesvik aksepterer at Helse Nord er nødt til å snu alle stener, når ulike utfordringer krever at organiseringen av helsetjenestene i nord nå skal gjennomgås.

– Men jeg aksepterer ikke at verken kommuner eller regioner blir satt opp mot hverandre.

– Nord-Norge som utgjør mer enn halve Norge i avstander, skal ikke ha et dårligere tilbud enn andre steder i Norge, sier han.

Les også Universitetssykehus føler seg nedprioritert: – Mange virker resignerte

UNN, universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Fylkesvaraordfører i Troms, Benjamin Furuly (H), mener det er viktig at Helse Nord-styret nå får lov til å jobbe med innspillene som er kommet fra arbeidsgruppene.

– Og så må også styret ta innover seg de signalene som kommer fra kommuner og fylkeskommuner i nord, når høringsrunden kommer i februar, sier han.

Benjamin Nordberg Furuly, gruppesekretær i Troms og Finnmark Høyre.

Fylkesvaraordfører i Troms, Benjamin Furuly (H).

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Men Furuly håper likevel på en avklaring fra regjeringen.

– Når ett av regjeringspartiene går så hardt ut mot et forslag som enda ikke er lagt frem, så er det viktig at regjeringen avklarer hvordan de ser for seg at denne behandlingen faktisk skal være.

Les også Helsekrangel i nord – men prosessen stoppes ikke

Helseminister Ingvild Kjerkol