Hopp til innhold

Toppsjefen i Helse Nord slår alarm – sykehusene i nord mangler over 1000 ansatte

Nå tar Helse Nord-direktøren til orde for å se på sammenslåing av tjenester.

Nordlandssykehuset

FLEST LEGER OG SYKEPLEIERE: Norge har flest helsearbeidere per innbygger i Europa, og i Nord-Norge har man 25 prosent flere enn landsgjennomsnittet. Her fra Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Heiko Junge / NTB

«Helse Nord er ute av kurs.»

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kommer fra toppsjefen i landets nordligste regionale helseforetak, Marit Lind.

I en kronikk torsdag kveld skriver direktøren at tjenestene til den nordnorske befolkningen er truet, og at man må vurdere sammenslåing av tjenester i ett eller flere helseforetak.

Hun tegner et dystert bilde om et foretak som sliter tungt økonomisk,

Sykehusene i Nord-Norge mangler over 1000 ansatte og har store problemer med å rekruttere fagfolk. De har lange ventelister og en høy andel av fristbrudd.

– Samtidig som vi mangler bemanning, har Norge flest helsearbeidere per innbygger i Europa, og vi i Nord-Norge 25 prosent flere enn landsgjennomsnittet.

Neste uke skal Helse Nord ha styremøte, hvor oppdraget med å få foretaket på rett kurs for alvor starter.

(Hver prikk er en ubesatt stilling i Helse Nord)

Og det er mye å ta tak i, ifølge direktøren. For det er nettopp hodepinen med bemanning som er årsaken til de økonomiske utfordringene.

– Helse Nord har faktisk budsjett stort nok til mange flere stillinger enn vi klarer å rekruttere til, skriver Lind videre.

Marit Lind. Helse nord.

I en nylig publisert kronikk sier direktør Marit Lind i Helse Nord sier at tjenestene til den nordnorske befolkningen er truet, og at man må vurdere sammenslåing av tjenester i ett eller flere helseforetak.

Foto: Pål Hansen / NRK

Pengene løper altså i stor grad av gårde til å leie inn vikarer fra private byråer og overtidsbetaling til egne ansatte.

Derfor har styret i Helse Nord fått i oppgave å se på endringer i oppgavene som de ulike sykehusene utfører.

Les også Helse Nord bruker over en halv milliard på vikarer – går i dundrende underskudd

Nordlandssykehuset

Og blant sykehusene i Nord-Norge er det store forskjeller - og mye smått:

  • 8 av de 13 minste akuttsykehusene ligger i Helse Nord
  • Om lag 46 prosent av akuttinnleggelsene i Helse Nord skjer ved Nordlandssykehuset i Bodø eller ved UNN i Tromsø.
  • 8 prosent av innleggelsene ved de andre akuttsykehusene blir overflyttet til Bodø eller Tromsø.
  • Sju sykehus i regionen har i gjennomsnitt færre enn to kirurgiske og færre enn to ortopediske akuttinnleggelser per døgn.
  • 12 av de 14 fødeenhetene i regionen hadde i snitt færre enn én fødsel per døgn i 2022. De to minste hadde langt under én fødsel i uken.
  • 11 av de 20 minste distriktsmedisinske senter (DMS) ligger i Helse Nord.

Oversikt over sykehusene i Helse Nord i de tre nordligste fylkene. Her ser vi at dert er 11 sykehus i Nord-Norge i dag.

Lofot-ordfører: – Bekymret

I Gravdal i Vestvågøy kommune ligger lokalsykehuset for de drøyt 25.000 innbyggerne som bor i Lofoten.

Ordfører Anne Sand (Sp) bekymret over signalene som kommer fra Helse Nord-direktøren.

– Det de små enhetene det vil gå ut over, som for eksempel sykehuset vårt på Gravdal.

Ordfører Anne Sand (Sp) i Vestvågøy

Ordfører Anne Sand (Sp) i Vestvågøy mener at ansatte på mindre sykehus kan hospitere på større sykehus for å opprettholde kompetanse og erfaring.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I dag tilbyr sykehuset en rekke tjenester, fra psykiatri til somatisk behandling.

Men ordføreren mener at sykehuset ikke kan bli fratatt flere funksjoner i en ny sykehuskabal.

Les også Nadia må takle sykehuskrisen hver dag: – Har ni hull i vaktplanen på et døgn

Nadia Sørensen som er enhetsleder på medisisnk sengepost ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. 

– Vi må beholde de funksjonene som vi har i dag for å ha et godt liv for innbyggerne våre og en sikkerhet og beredskap i hverdagen.

Tidligere denne uken var alle ordførerne samlet til et informasjonsmøte med Helse Nord.

– Vi kan ikke se at Helse Nord har tatt høyde for at vi har 1 million besøkende hvert år. Det betyr noe for virkelighetsbeskrivelsen, sier ordføreren.

Må være forberedt på store endringer

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i NRK har lest kronikken til toppsjefen i Helse Nord. Hun sier at befolkningen i nord må forberede seg på store endringer i sykehusstrukturen.

Tone Sofie Aglen

– Det store problemet i Nord-Norge framover ikke er mangel på penger, men mangel på helsepersonell. Man har lenge trodd at man kan utdanne flere og ansette flere folk. Det kommer ikke til å skje, mener Tone Sofie Aglen.

Foto: NRK

– Nord-Norge har fått en marsjordre fra helseminister Ingvild Kjerkol om at man må samle tjenestene på færre steder. Det betyr at noen kanskje må reise lenger for å få en tjenesten de trenger. De skriver rett ut i styrepapirene at man må gå fra små og sårbare fagmiljøer til større og mer fleksible miljøer. I praksis betyr det at særlig de minste sykehusene i distriktene kan vente seg forandringer.

De ansatte bekymret

Et annet sykehus som kan få merke endringer på kroppen er Helgelandssykehuset, hvor konfliktnivået i flere år har vært skyhøyt.

Kampen om framtidens sykehusstruktur har ført til full splittelse i regionen.

Les også Styrer mot et underskudd på nær én milliard – disse sykehusfunksjonene kan være i spill

PCI-senteret i Bodø.

Foretakstillitsvalgt i Morten Jensen i Helgelandssykehuset sier de ansatte er bekymret foran styremøtet neste uke.

– Helgelandssykehuset har over lang tid har stått i krevende og tidvis ødeleggende prosesser. Jeg håper virkelig at både Helse Nord og departementet ikke påfører oss nye omveltninger.

Ifølge Helse Nord-direktøren starter omstillingsarbeidet etter styremøtet 23. februar. Og hun lover en åpen prosess.

Les også Sykehus brukte 36 byråer for å skaffe nok vikarer

Sykehus i Nord-Norge kjøper inn vikarer fra 36 byråer

– Konkrete endringsforslag skal utarbeides i løpet av våren, når styret har vedtatt hovedretningene vi skal arbeide etter, ifølge Marit Lind.

Og legger til:

– Arbeidet skal baseres på åpne prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, god medvirkning og involvering.​

Les også Mathilde sluttet som sykepleier på grunn av arbeidspresset – gikk ned tre kilo på en jobbhelg

Sykepleier Mathilde Arnes sammen med tidligere kollega hjelpepleier Ingrid.