Hopp til innhold

Nytt sykehus til 2,6 milliarder kan ikke ta imot helikopter

Det nye sykehuset i Hammerfest kommer ikke til å ha en landingsplass for redningshelikopter. Overlege er kritisk, og frykter konsekvensene ved akutte hendelser.

Nye Hammerfest sykehus under konstruksjon, 23. september 2021.

Nye Hammerfest sykehus vil ikke ha en landingsplattform for redningshelikoptre fra starten av.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Pasienter som kommer med luftambulanse skal fraktes fra flyplassen i Hammerfest til sykehuset med ambulanse – slik som det gjøres i dag.

En feilvurdering, mener anestesioverlege og leder for legetjenesten på redningshelikopteret på Banak, Hanne Rikstad Iversen.

Hun trekker frem at redningstjenesten bor på basen for å klare kravet om å være i luften i løpet av 15 minutter.

Når redningshelikopteret må innom en flyplass, koster det ifølge Iversen 40 minutter ekstra av pasientenes tid sammenlignet med å kunne lande direkte ved sykehuset.

– De minuttene i starten av oppdraget er vektet mye høyere enn de minuttene vi kaster bort på flyplassen på slutten av oppdraget. Det er paradoksalt og henger ikke på greip, sier Iversen.

Hanne Rikstad Iversen, anestesioverlege ved Hammerfest sykehus og leder for legetjenesten på redningshelikopteret i Banak siden 2007

Overlege Hanne Rikstad Iversen mener man risikerer beredskapen for alle pasienter i Vest-Finnmark ved å ikke bygge helikopterplattform.

Foto: Hanne Iversen

Viktige minutter

Overlege Iversen mener en helikopterlandingsplass ved det nye Hammerfest sykehus er en samfunnskritisk installasjon.

– Man har gjort milliardinvesteringer i den ene enden av sykdoms- eller skadeforløpet til pasienten, så snubler man i oppløpet ved å sørge for at denne kapasiteten ikke utnyttes maksimalt ved å kunne lande ved siden av et sykehus.

Ifølge Iversen er prosessen ved å ikke kunne levere pasienter fra seg direkte ved et sykehus den største tidstyven i tjenesten.

Hun er særlig bekymret for pasienter med alvorlige symptomer på hjerneslag.

– Det er de pasientene som det haster aller mest å få inn på sykehus for å få tatt diagnose på og gitt behandling. De minuttene som kanskje ikke virker så viktige, er ekstremt viktige.

Iversen får støtte av Finnmark legeforening, som mener at en landingsplass ved nye Hammerfest sykehus kan ha en avgjørende betydning for pasientenes liv og helse.

Ber akuttberedskapen få høyeste prioritet

I et brev til Helse Nord uttrykker også leder for Fiskarlaget Nord sin bekymring for beredskapen.

Ute på havet er det kun redningshelikoptrene som kan hjelpe fiskere med akutt behov for hjelp.

– Vi er først og fremst opptatt av at beredskapen rent faktisk og i sum styrkes og legger til rette så godt som mulig. Dette er ikke egentlig et spørsmål som bare angår fiskere, men samfunnet ellers også, sier leder Jon Erik Henriksen.

Selv om de ser på innfasingen av Sar Queen som en styrking av akuttberedskapen, mener Henriksen det er uheldig om man må ta ned pasientene for langt unna sykehusene.

Fiskarlaget Nord ber derfor Helse Nord om å gi akuttberedskapen ved nye Hammerfest sykehus høyeste prioritet.

– Det handler om hvor lang tid det skal ta fra man kommer flyvende inne med en pasient som har et akutt behov for hjelp til pasienten er på plass på sykehuset, sier han.

Jon Erik Henriksen, leder i Fiskarlaget Nord

Jon Erik Henriksen mener det å få på plass en helikopterplattform handler om akuttberedskapen alle lener seg på når uhellet er ute.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Kommer som eget prosjekt

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Anne May Knudsen, forstår ønsket om å ha så kort vei til sykehus som mulig.

Likevel sier hun at de nye redningshelikoptrene kommer til å lande på flyplassen i en tid fremover slik dagens redningshelikopter gjør.

– På sikt vil Helse Nord vurdere å investere i en landingsplass også ved det nye sykehuset i Hammerfest, men det ligger ikke inne i våre planer per nå, sier hun.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, sier at en helikopterplattform var omtalt i forprosjektet for nye Hammerfest sykehus.

– Vi er opptatt av å bygge et sykehusbygg, det mest moderne i Norge, og det er der fokuset er nå. Så vil en helikopterplattform mest sannsynlig komme som et eget prosjekt etter hvert, sier han.

Eirik Palm

Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset sier det vil komme helikopterplattform utenfor det nye sykehuset i Hammerfest i fremtiden.

Foto: André Bendixen / NRK

Palm vil ikke gå inn på antall minutter man kan spare ved å kunne lande direkte ved det nye sykehuset, men er enig i at tid er en kritisk faktor.

Når en eventuell landingsplass for redningshelikoptre vil komme til Hammerfests nye sykehus, mener han er vanskelig å si.

– Det har med økonomi å gjøre, men vi er klar til å sette i gang når vi får grønt lys hos våre eiere, sier Palm.

Nye Hammerfest sykehus under konstruksjon, 23. september 2021.

Nye Hammerfest sykehus er under bygging og vil koste bortimot 2,6 milliarder kroner.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Kontroversielt nytt redningshelikopter

Sea King, som har vært Norges redningshelikopter siden 1970-tallet, er erstattet av Sar Queen.

Det nye helikopteret skal være raskere, lengre, høyere og bedre rustet for vær og vind.

I fjor kunne NRK fortelle at Sar Queen kun kunne lande ved seks av Norges akuttsykehus. Til sammenligning kunne Sea King-helikopteret lande ved 21.

På sykehuset i Namsos i Trøndelag var ikke helikopterplattformen egnet for Sar Queen, noe som førte til at det ble nødt til å lande på flyplassen istedenfor.

Grunnen til dette er at lufttrykket er så stort når helikopteret skal lande at det kan være farlig for personer å ferdes i nærheten.

Da Sar Queen skulle prøve-lande ved St. Olavs hospital i Trondheim fikk en ambulanse store skader.

Under en annen test ble sykehusdirektøren i Trondheim kastet mot et gjerde.