Hopp til innhold

Frykter at nok et sykehus vil bli for trangt

Ansatte ved Finnmarkssykehuset Hammerfest mener Sykehusbygg går i den samme fellen som de gjorde i Østfold og i Kirkenes.

Slik ser man for seg at nye Hammerfest sykehus vil se ut fra strandlinja i Hammerfest.

Det er stor bekymring blant ansatte ved Hammerfest sykehus at det nye sykehuset som skal stå ferdig i 2025 vil bli altfor lite.

Foto: Finnmarkssykehuset

– Jeg mener at de bygger det for lite.

Det sier Thoralf Enge om nye Hammerfest sykehus, som skal være klart til innflytting i 2025.

Enge er overlegeforeningens foretakstillitsvalgte ved Finnmarkssykehuset.

Han er redd det nye sykehuset vil lide samme skjebne som Sykehuset Østfold og Finnmarkssykehuset Kirkenes.

Thoralf Enge utenfor Hammerfest sykehus.

Tillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset for overlegeforeningen, Thoralf Enge, mener det vil være en stor feil å bygge nye Hammerfest sykehus slik det er planlagt.

Foto: PER BANNE / PRIVAT

– Derfor var det veldig godt å høre at Sykehusbygg i rapporten som nå foreligger har vedgått at sykehuset i Østfold har blitt planlagt for lite, sier overlegen.

Enge medgir at han ikke sitter med fasiten, men at han har alle klinikklederne i ryggen når det gjelder bekymringen.

– Vi har noen viktige poeng. Det må gis litt tid for å gjøre en nøye analyse, sier han.

Må lære av tidligere feil

Før byggingen kom i gang varslet de ansatte ved sykehuset Østfold om at sykehuset ville bli for lite. Fire og et halvt år etter åpningen i 2015, innrømmet sykehusledelsen at de ansatte hadde rett.

Dette skjedde etter at Sykehusbygg publiserte sin evaluering av det nye sykehuset. I evalueringen kommer det blant annet frem at det er behov for 60 nye sengeplasser.

I tillegg til sykehuset Østfold, har ansatte ved Kirkenes sykehus gitt tilbakemelding etter åpningen i 2018 om at det er for liten plass, i tillegg til nærmere tusen feil og mangler.

Enge mener man må ta lærdom fra disse. Samtidig øyner han et håp om at de kan få det sykehuset de ønsker seg.

– Man har ikke begynt å bygge enda. Det burde være mulig å unngå at Hammerfest får det siste sykehuset som blir bygd for lite, sier overlegen.

Korona-situasjonen

Å måtte utvide etter åpning, slik som ved sykehuset Østfold Kalnes, vil bli dyrere enn å bygge et godt sykehus med en gang, mener overlege Marit Vidringstad.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stramt budsjett

I konseptfasen ble den største blokken av det nye sykehuset presentert med fire fulle etasjer.

Januar 2020 gikk Sykehusbygg vekk fra dette. Da bestemte de seg heller for å bruke én fjerdedel av fjerdeetasjen og heller utvide en annen blokk.

Ifølge prosjektleder ved Sykehusbygg, Christian Brødreskift, er det ikke uvanlig at prosjekt endrer seg underveis.

Prosjektleder for Sykehusbygg, Christian Brødreskift.

Prosjektleder for Sykehusbygg helseforetak, Christian Brødreskift, mener planene deres oppfyller alle krav og er uenig i at sykehuset blir for lite.

Foto: Finnmarkssykehuset

– Endringen kom på plass for å samle funksjonene. For eksempel er alle sengepostene samlet på én etasje. Om man skulle hatt en full fjerdeetasje, ville sengepostene blitt fordelt i to etasjer, sier prosjektlederen.

– Mangler 79 rom

Enge får støtte fra Marit Vidringstad, som er overlege ved gynekologisk avdeling i Hammerfest. Hun er én av to tillitsvalgte for overlegeforeningen på sykehuset.

– Arbeidsgruppen har gått gjennom planene for hvert eneste rom i det nye sykehuset, og synliggjør at det mangler 79 rom, sier Vidringstad.

Overlege Vidringstad er redd prosessen allerede har kommet for langt.

– For oss som føler vi har ropt av våre lungers fulle kraft i flere år og har brukt hundrevis timer på å dokumentere det feiltrinnet som er det å bygge for smått er det trist. Vi tror dessverre ikke nye Hammerfest sykehus blir det siste sykehuset som blir bygd for lite heller, sier hun.

Overlege Marit Vidringstad ved Hammerfest sykehus.

Overlege Marit Vidringstad mener man må ta Helse- og omsorgsdepartementet på ordet om at Kalnes-rapporten må få følger for nye og pågående prosjekter.

Foto: Lisa A. Nilsen

Umulig å bygge i høyden

Om sykehuset viser seg å bli for lite, vil det i fremtiden bli behov for å utvide.

Sykehusbygg har lagt til rette for kravet om utvidelsesmuligheter på 30 % ved å foreslå at det kan bygges flere blokker på bakkenivå. I tillegg blir det foreslått at man kan utvide i sjøen, ettersom nye Hammerfest sykehus skal ligge ved havet.

Enge mener denne løsningen er langt fra optimal.

– Det er en veldig liten tomt og det blir veldig trangt på tomten om de skal utvide. Å utvide ut i sjøen vil bli veldig dyrt i tillegg til farer for setningsskader i tilbygget, sier han.

Reagerer

Det han reagerer mest på, er at slik sykehuset er planlagt vil det ikke være mulig å bygge på flere etasjer i høyden.

Illustrasjon av utvidelsesmulighetene til nye Hammerfest sykehus.

Slik har Sykehusbygg tenkt å utvide i bredden om det blir behov for det i fremtiden.

Foto: SYKEHUSBYGG

– Den delen av bygget som nå kun blir i 3 etasjer blir så svakt at det ikke kan tåle et påbygg med ytterligere en etasje. Det vil si et bygg med fire fulle etasjer blir ikke mulig, sier Enge.

Prosjektlederen sier at å legge til rette for flere etasjer er svært kostnadskrevende.

– Det er ikke selve bygningskostnadene som er dyrt, men teknisk infrastruktur. Det vil si heiser, adkomst, rør og ventilasjon. Om man skal dimensjonere for en ekstra etasje må man ha føringsveier fra kjelleren og opp, sier Brødreskift.

Kartlegger kontorbehov

Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, sier Sykehusbygg har foretatt beregninger om behov for rom og arealer, og rundet av oppover.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, er glad for engasjementet rundt det nye sykehuset.

Foto: Andre Bendixen / NRK

– Når det kommer til kontorer, pågår det et arbeid med å kartlegge og fordele disse. Direktøren har for øvrig bekreftet flere ganger at vi vil vurdere å la deler av foretaksadministrasjonen flytte ut, dersom det ikke er nok kontorplasser ut fra det som har vært lovet.

– For sent

Selv om sykehuset blir utvidet i fremtiden, mener overlege Marit Vidringstad at det er for sent.

– For eksempel flyttet man inn i Universitetssykehuset Nord-Norge i 1991. Åpningsfesten for den nye, store A-fløyen var i 2018, altså 27 år senere. Det hjelper dagens pasienter veldig lite at nye Hammerfest sykehus kanskje utvides 27 år etter det står ferdigbygd, sier hun.

Skisse av det nye sykehuset i Hammerfest.

Ansatte ved Hammerfest sykehus frykter at selv om det ikke er lagt til rette for korridorpasienter, vil det, slik som ved sykehuset Østfold, skje uansett.

Foto: Finnmarkssykehuset