«Kullsvart på Svalbard»

Det er bokstavelig kullsvart på Svalbard. Midt i mørketida kommer beskjeden om at 100 ansatte i gruveselskapet Store Norske må gå. Situasjonen er dramatisk for lokalsamfunnet, skriver NRKs Lars Egil Mogård.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Full produksjon i gruva Lunckefjell skulle etter planen settes i gang i løpet av februar neste år. Nå har det vært mange oppstartsproblemer.

Foto: Trond Johansen/SNSG

Lars Egil Mogård

KOMMENTAR: Det kommer ikke overraskende at stillinger må kuttes i selskapet. De tillitsvalgte har også antydet at dette kunne komme til å skje. Men mange er trolig overrasket over at bedriften vil kvitte seg med en tredel av sine ansatte.

Når administrasjonen anbefaler dette, vil nok styret i det statlige selskapet på møtet sitt førstkommende mandag gå inn for det.

Fall i kullprisen

Bakteppet for de drastiske tiltakene er det store fallet i kullprisen på verdensmarkedet de siste månedene. Konsekvensen er at Store Norske kan gå mot et underskudd i år på kanskje 400 millioner kroner.

De siste årene har underskuddene samlet vært på over en halv milliard kroner. Slik kan det ikke fortsette. Det innser alle. Og Store Norske har ikke lenger noe direkte sugerør inn i statskassa.

Gikk med store overskudd

Nå skal vi bare gå sju-åtte år tilbake i tid da Store Norske gikk med hundrevis av millioner kroner i årlige overskudd. Da var kullprisene svært høy, og produksjonen enorm.

Svea-gruva ble tømt mye raskere enn det Stortinget opprinnelig hadde bestemt. Overskuddene i de gode årene gikk direkte inn i statskassa. Store Norske fikk ikke lov til å sette pengene på fond for å kunne sikre seg mot dårligere tider.

Lave priser i mange år framover

Nå er de dårlige tidene her. Og eksperter på energipriser tror at kullprisene blir lave i kanskje ti år framover. Det vil være ødeleggende for økonomien i Store Norske. Derfor kommer stillingskuttene nå. Kanskje også flere må gå neste år?

Dagens toppsjef i Store Norske har sagt opp og slutter om få uker. Styret har ennå ikke klart å finne en arvtaker. En ny toppsjef vil få alvorlige utfordringer. Hvem vil ha en slik «urias-jobb»?

Lunckefjell «på vent?»

Store Norske fikk lov av Stortinget å åpne ei ny gruve i Lunckefjell. På papiret så det ut til å være ei lønnsom investering. Nesten en milliard kroner er brukt på den nye gruva, som imidlertid skulle tømmes for drivverdige kullforekomster i løpet av sju-åtte år.

Full produksjonen skulle etter planen settes i gang i løpet av februar neste år. Nå har det vært mange oppstartsproblemer. Og med dagens kullpriser vil Lunckefjell gå med et kjempeunderskudd når produksjonen starter for fullt. Det er ikke økonomisk forsvarlig.

Nå blir spørsmålet hva som skal skje med den nye gruva. Den kan bli «satt på vent». Det har også tidligere skjedd i gruvehistoria på Svalbard, blant annet i Svea på 1980-tallet.

Uro og bekymring

Vi forstår frykten som nå er blant folk på Svalbard etter de dramatiske meldingene fra Store Norske i går kveld. Lokalstyreleder Christin Kristoffersen i Longyearbyen skrev dette på sosiale medier:

– Vi har stor omsorg for de mange som vil oppleve å miste jobben og den uro og bekymring dette skaper. Jeg har som ordfører et verkende hjerte for våre, dette er vondt! Vi skal sammen stå på alt vi kan for å sikre hjørnesteinsbedriften vår for fremtiden og samfunnet vårt, skriver lokalstyrelederen.

Omstilling

Det vil ha store negative konsekvenser for lokalsamfunnet at så mange stillinger raskt skal fjernes fra Store Norske. Antallet elever i skolen og barn i barnehagene vil bli færre. Leverandører til Store Norske vil miste mange oppdrag. Det vil svi.

Men det betryggende er at lokalpolitikerne og næringslivet på Svalbard har begynt å arbeide med en ny næringsplan. De har tatt inn over seg at kulldriften trolig vil gå mot slutten.

Vi må ikke bli overraska dersom det om 5–10 år bare er produksjon i Gruve 7 i Longyearbyen. Gruva produserer kull til Norges eneste kullkraftverk som skaffer strøm og oppvarming til innbyggerne på 78 grader nord.

Fortsatt viktig rolle

Store Norske som selskap vil ha en viktig rolle i framtida. De eier store arealer som kan brukes til ulike former for aktivitet knyttet opp til maritim virksomhet som nok vil komme i større grad på grunn av klimaendringer.

Det er også mange tanker om annen virksomhet. I tillegg vil selvfølgelig turisme og reiseliv, forskning og undervisning fortsatt skaffe jobber til mange på Svalbard.

Mot slutten av norsk kulldrift

Store Norske ble etablert i 1916. Gårsdagens melding om masseoppsigelser kan være starten for slutten på norsk kulldrift i stor stil på Svalbard. Det finnes store ressurser i fjellene der. Store Norske har planer klare for nye gruveanlegg.

Disse blir sannsynligvis lagret, og ikke foreslått vedtatt. Det finnes neppe noe flertall på Stortinget for å fortsette en kulldrift på Svalbard som er høyst politisk omstridt, og som krever statlige subsidier.

Statsminister Erna Solberg sa til NRK i forrige uke at regjeringa måtte stille mange spørsmål om det er riktig å subsidiere norsk kulldrift på Svalbard. Det gjør regjeringa klokt i. Men staten ved Næringsdepartementet vil nok bli møtt med krav om hjelp og støtte i en vanskelig tid for selskapet? og for lokalsamfunnet.

Smertelig prosess

Lokalsamfunnet vil gå gjennom en smertelig prosess. Det setter krav til både politikere på Svalbard og på fastlandet. I dag bor det ca. 2500 personer fra Norge og utlandet i Longyearbyen.

Man skal ikke «tro på julenissen» dersom antallet innbyggere er redusert med kanskje 400 i løpet av et års tid.

Svalbard er viktig for å ivareta norsk suverenitet i nordområdene. Derfor tror vi det vil finnes en løsning for mange typer virksomhet på øygruppa i framtida, selv om det nå ser mørkt ut for fortsatt norsk kulldrift.