Gruveselskapet Store Norske vurderer å kutte 100 stillinger

Fallende kullpriser og vanskelige framtidsutsikter gjør at gruveselskapet Store Norske på Svalbard nå vurderer å si opp en tredjedel av sine ansatte.

Åpning ny gruve, Lunckefjell
Foto: Trond Johansen/SNSG

– Vi foreslår nå et driftsopplegg som gir store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner i størrelsesorden 100 ansatte. Hele organisasjonen vil bli berørt, opplyser administrerende direktør Per Andersson i Store Norske til NRK.

På grunn av den vanskelige markedssituasjonen har ledelsen i gruveselskapet gått gjennom driften og kommet fram til hvordan de kan sikre fortsatt drift i Store Norske.

Store Norske har 340 ansatte på Svalbard og omtaler seg selv som «en viktig bidragsyter til et stabilt og robust samfunn i Longyearbyen».

Prisras

– Kullprisene har ramlet det siste kvartalet, og på grunn av de fremtidsutsiktene i ser for kullprisene, må vi nå iverksette strakstiltak for å tilpasse oss en ny situasjon. Vi må lage en plan for et sterkt redusert driftsopplegg, sier Andersson til NRK.

Dette innebærer å ta ut det lettest tilgjengelige kulet på billigst mulig måte. Det forslaget som vurderes, og som kan koste en tredjedel av de ansatte jobben, er at driften skal reduseres både i Svea Nord og i den nye Lunckefjellgruva.

Inntil videre forutsetter selskapet at det fortsatt skal være vanlig drift i Gruve 7 ved Longyearbyen.

– Jeg regner det som sannsynlig at dette forslaget går gjennom, for her må det drastiske tiltak til, skal vi overleve, sier Andersson.

Gruveselskapet har slitt økonomisk på grunn av fallende kullpriser på verdensbasis de siste månedene. Det siste året har kullprisene ligget mer enn 10 dollar lavere per tonn enn det Store Norske trenger for å gå i null.

I oktober gikk styret i selskapet ut og sa at de nå må ta kontakt med både staten som eier selskapet, med banker og med de ansatte for å få til en løsning.

Samtidig som de økonomiske utsiktene har blitt stadig dårligere, åpnet Store Norske i februar i år en ny gruve i Lunckefjell, like ved Svea Nord-gruva som er i ferd med å tømmes.

Da selskapet fikk klarsignal til å åpne en ny gruve, var kullprisene 40 prosent høyere enn de er i dag.

Andersson forteller om sterke reaksjoner blant de ansatte da nyheten ble kjent tirsdag.

De tillitsvalgte i selskapet har vært med på å drøfte forslaget til kutt, og 24. november skal styret diskutere det i et ekstraordinært styremøte.

– Vi har også prosjekter for å se inn i framtida blant annet for alternativ virksomhet, sier Andersson.

Alvorlig, men ikke uventa

Leder for lokalstyret på Svalbard, Christin Kristoffersen sier de har fulgt den utfordrende situasjonen over lang tid.

Christin Kristoffersen

Christin Kristoffersen er lokalstyreleder på Svalbard

Foto: Privat

– Dette er en svært alvorlig sak for lokalsamfunnet og de berørte, men det er ikke uventa, sier hun.

At gruveselskapet, som er hjørnesteinsbedriften på Svalbard har en så utfordrende situasjon fører nå til at myndighetene på øygruppa vil gjøre det som er mulig for å ivareta de ansatte og de øvrige berørte.

– Det er jo fryktelig å oppleve, og slett ingen julegave å få, sier hun.

Kristoffersen forteller at det er lite annet enn utfordringene for Store Norske som har opptatt henne i det siste.

– Men vi kommer til å gjøre det vi kan for de involverte, sier hun.