Hopp til innhold

Kommentar: Nå slippes Willy fri

Om få dager slippes Willy fri. Willy Ørnebakk fra Storfjord blir ny fylkesrådsleder i Troms i neste uke.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk overtar snart som fylkesrådsleder i Troms.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lars Egil Mogård

Spekkhoggeren Willy ble verdenskjent på 1990-tallet i filmen om han. Men like spenstige sprang – i politisk sammenheng – som det spekkhuggeren utførte for å komme seg fri, kan vi ikke forvente fra Team Ørnebakk.

Det finnes ikke penger til store satsinger, men det finnes likevel mange politiske spennende oppgaver for fylkesrådet fra Ap, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Veteran


Hvem er så 57 år gamle Willy Ørnebakk? Han har vært med i politisk sammenheng lenge, både i hjemkommunen Storfjord, på Sametinget og på fylkesnivå.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk

Foto: Thor Thrane / NRK

Han har også ledet rovviltnemnda i Troms i en årrekke, fram til han ble medlem av fylkesrådet for vel to år siden.

Han var en periode parlamentarisk leder for Ap i Sametinget. I fylkestinget stemte han da for nedlegging av Skånland videregående skole, mens flertallet på Sametinget ville at skolen skulle beholdes.

Trakk seg to ganger

Ørnebakk hadde en periode lyst å bli sametingspresident, men trakk i 2012 sitt kandidatur. Han følte seg svertet av medieoppslag og oppgav at interne partisaker lekket ut til media som begrunnelse for å trekke seg.

I fjor trakk han sitt kandidatur til stortingsvalglista til Troms Ap. Resultatet er at han nå erstatter Cecilie Myrseth som fylkesleder fordi hun fikk førsteplassen hos Ap. Hadde noen snakket sammen?

Willy Ørnebakk

Han ville bli sametingspresident, men trakk sitt kandidatur

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Oljetilhenger

Ørnebakk har de siste årene var fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms.

Han har hele tida vært tilhenger av oljevirksomhet utafor Senja, Vesterålen og Lofoten. Nå kjemper han for at Harstad bør få driftsorganisasjonen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Her er han på kollisjonskurs med det politiske miljø i Finnmark.

Anklaget for svik

Han har også stor tro på oppdrettsnæringa, men kom på kollisjonskurs med partifeller i strid om nye anlegg i Karlsøy. Ørnebakk ble anklaget for svik mot kystsamfunnet, å være en lakei for oppdrettsnæringa, og å drive et "korstog mot kystnæringa". Men beskyldningene prellet av på fylkesråden.

Jobbet for kvensk kultur

Ørnebakk har vært en sentral pådriver i arbeidet med at Troms fikk en handlingsplanen som skal styrke kvensk språk og kultur. Det er den første planen et offentlig forvaltningsorgan i landet lager en plan for styrking av kvensk.

Willy Ørnebakk

Ørnebakk er pådriver for å styrke kvensk språk og kultur.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Troms har gått foran.

Willy Ørnebakk har stor tro på utbygging av bredbånd i hele fylket. Blant annet for å få en forbindelse mot Finland med ei linje opp Skibotndalen.

Ville frigjøre Skibotn

Ørnebakk engasjerte seg i et arbeid i fjor høst for å se på muligheten om at Skibotn i Storfjord skulle innlemmes i nabokommunen Kåfjord. Arbeidet med en fiasko, men flere reagerte på at Ørnebakk deltok i dette arbeidet mens han har permisjon fra stillingen som nærings- og utviklingsrådgiver i nettopp Storfjord kommune.

Strid I landsdelen

Willy Ørnebakk har fått erfare at samarbeid mellom fylkeskommunene i nord er svært problematisk. Det ble ikke enighet om å samle landsdelen til et folkevalgt nivå. Nå vil Stortingsflertallet gå inn for at Troms og Finnmark blir stått sammen, men Nordland består som et eget fylke.

Utfordrende

Det vil bli utfordrende å jobbe for det nye fylkesrådet med denne saka i tida framtid. Finnmark protesterer for all verden, og Senterpartiet i Troms misliker at Troms skal sammenslås med Finnmark. Troms kan bli handlingslammet.

Strid om kultur

Som fylkesråd for kultur havnet også Ørnebakk nå nylig midt i striden om den nordnorske kulturavtalen. Avtalen ble første gang inngått i 1991, og har omhandlet felles finansiering av nordnorsk kulturliv. Nå viser det seg at flere kulturinstitusjoner ikke lenger får være del av avtalen, mens andre får reduserte tilskudd.

– Selvfølgelig skulle jeg ønske at vi fortsatt kunne stå samlet i landsdelen, sa Willy Ørnebakk til NRK.

Harde tak

Det kommer sikkert til å bli mange nye harde tak med Nordland. Nordnorsk Råd har blitt en koseklubb, uten reell politisk gjennomslagskraft.

Men Ørnebakk vil stå på og jobbe hardt. Han tror på en god utvikling i et fylke, der innbyggertallet vokser. Vi får vente og se hva han og hans nye fylkesråder duger til. To sentrale spørsmål blir viktige: Hvordan vil kjemien være mellom Ørnebakk og de øvrige fylkesrådene? Hvor god leder vi han være? Det har vært interne maktkamper i rådet, der Ørnebakk har tapt voteringer.

Og vil Ørnebakk bli nominert på topp på Aps fylkesvalgliste ved valget om to år?

Skjer ikke det, vil fylkesrådet bli sittende på oppsigelse i mange måneder. Det er neppe heldig.

Siste fra Troms og Finnmark