Stor uro blant ansatte i kullselskap på Svalbard

Kullselskapet Store Norske på Svalbard vil også i år gå med et betydelig underskudd. Det fører til både uro og frykt for jobbene blant de ansatte.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Den nye kullgruva i Lunckefjell på Svalbard har hatt store produksjonsproblemer.

Foto: Trond Johansen/SNSG

For å få ned kostnadene settes det nå inn nye tiltak.

Det preger de 370 ansatte i hjørnesteinsbedriften på Svalbard, sier klubbleder Arild Olsen i Store Norske.

– Situasjonen er ekstremt krevende, og den har forverret seg ytterligere fra i fjor. Stemningen blant de ansatte er alvorstynget. Det er åpenbart at de tar det til seg og er redd for arbeidsplassene sine, sier Olsen til NRK.

Lunckefjell gruve

Kullprisen ligger i dag hele 40 prosent under det som var utgangspunktet da den nye kullgruva på Lunckefjell ble planlagt.

Foto: Laila Lanes

Produserer med store tap

– Jeg har full forståelse for at dette er en situasjon som skaper uro for alle, sier styreleder, Annette Malm Justad i Store Norske.

Kullprisen har gått kraftig ned de siste månedene, og Store Norske produserer med store tap. De siste årene har det statlige selskapet gått med flere hundre millioner kroner i underskudd.

I tillegg har produksjonsproblemer i den nye Lunckefjellgruva ført til lavere kullproduksjon. Kullprisen ligger i dag hele 40 prosent under det som var utgangspunktet da den nye kullgruva ble planlagt, skriver Svalbardposten.

– Selskapet er avgjørende for lokalsamfunnet

Mandag vedtok styret i Store Norske å gå i dialog med både eieren, som er staten, banker og de ansatte for å finne en løsning for videre drift de neste årene.

– For styrets ambisjon er å sikre en framtidig drift i Store Norske. Vi vet at selskapet er helt avgjørende for lokalsamfunnet på Svalbard. Derfor har vi igangsatt et ytterligere arbeid for å se på hva vi kan gjøre for å sikre produksjonen i årene fremover, hvor vi ser at det er en veldig lav kullpris, sier Malm Justad til NRK.

Klubbleder Arild Olsen mener en slik gjennomgang er nødvendig. Men næringsminister Monica Mæland fortsatt på norsk kulldrift på Svalbard. Det sa hun under sitt besøk på øygruppa i forrige måned.

Monica Mæland på Svalbard

Monica Mæland på besøk i Lunckefjellgruva på Svalbard.

Foto: Laila Lanes