– Nå forventer jeg at kullproduksjonen på Svalbard stopper

En ny klimarapport bør være det siste argumentet for at Norge stopper gruvedriften på Svalbard, mener Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

Lunckefjell gruve

Den nye Lunckefjellgruva på Svalbard som åpnet i år skal ta over når Svea Nord går tom. Den skal bare driftes i fem år.

Foto: Laila Lanes / NRK

Leder og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

Rasmus Hansson tror svalbardsamfunnet kan overleve og fortsette å utvikle seg, selv uten gruvedrift.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Nå må den norske gruvevirksomheten på Svalbard fases ut. Man får tømme de gruvene som er i drift i dag, men så må Stortinget gjøre et vedtak om at de ikke vil starte opp noen nye gruver på Svalbard, sier stortingsrepresentant og leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Rasmus Hansson.

Denne uka ble en ny rapport fra Den globale kommisjonen om økonomi og klima presentert.

I rapporten listes det opp ti konkrete punkt som bør gjennomføres på globalt plan for å unngå en klimakatastrofe.

Det tiende punktet på lista er å få fortgang på avviklingen av kullfyrt kraftproduksjon.

I rapporten skriver kommisjonen, som Norge var initiativtaker til, at det må et internasjonalt krafttak til over de neste 15 årene.

– Et paradoks

MDGs eneste representant på Stortinget mener at denne rapporten igjen understreker viktigheten av å fjerne kull fra energiproduksjonen i verden, og at den eneste riktige reaksjonen er å stoppe gruvedriften.

I dag driver Store Norske Spitsbergen kullkompani tre gruver på Svalbard. Gruve 7 ved Longyearbyen, den snart tomme Svea Nord, og Lunckefjell, som åpnet i år.

Hansson mener det er et paradoks at Norge både følger klimapolitikken til FNs klimapanel og samtidig driver kullgruver på Svalbard.

– Klimapanelet slår fast at kull er det største klimaproblemet. Bare det tilsier at Norge burde avvikle kullproduksjonen, spesielt siden vi er det landet i verden som er minst avhengig av denne produksjonen. Dessuten gjør den norske oljesektoren et spesielt poeng ut av at norsk olje og gass skal erstatte kull i Europa, sier Hansson.

– Norsk kull renere enn ellers i verden

Næringsminister Monica Mæland

– Regjeringen vil sikre en sterk norsk tilstedeværelse i nordområdene, sier Monica Mæland.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Næringsminister Monica Mæland (H) sier dagens kulldrift på Svalbard skjer etter strenge krav i Svalbardmiljøloven.

– Svalbardkull er relativt rent og har høy brennverdi sammenliknet med kull fra mange andre. Svalbards beliggenhet gir kortere transport til Europa enn kull fra andre steder i verden. Derfor er det mindre forurensing med svalbardkull enn med kull fra enkelte andre produsenter, sier Mæland til NRK.

Mæland sier at det selvsagt finnes mer klimavennlig energi enn kull, men sier det vil vedvare en stund selv om de jobber for en omlegging til mer miljøvennlige energiformer.

Mener Svalbard ikke trenger gruvedrift

Rasmus Hansson kjøper ikke argumentasjonen om at norsk kull er så mye bedre enn annen kull, og mener at klimagevinsten av norsk versus annen kull ikke er stor nok.

– Vi ber andre stoppe, mens vi produserer kull selv. Nå forventer jeg at fornuften griper stortingsflertallet, sier Hansson.

Han tror svalbardsamfunnet kan overleve og fortsette å utvikle seg, selv uten gruvedrift.

– Samfunnet på Svalbard blomstrer på grunn av forvaltning, forskning og internasjonal turisme. Om man får avviklet gruvedriften på en måte som får folk til å omstille seg, tror jeg samfunnet vil utvikle seg til det bedre, sier Hansson til NRK.

Viktig for lokalsamfunnet på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland sier kullvirksomheten på Svalbard er viktig for norsk tilstedeværelse i nordområdene.

– Store Norske er både største arbeidsgiver og største grunneier på Svalbard. De er viktige for fremtiden for hele lokalsamfunnet, og støtter opp om norsk Svalbard-politikk.

Store Norske sysselsetter for tiden omkring 370 medarbeidere.

– Selskapet samlede virksomhet har positive ringvirkninger for annen næringsvirksomhet og tjenesteproduksjon og er dermed viktig for hele lokalsamfunnet på Svalbard, sier Mæland.

I Lunckefjell-gruva

Her er næringsminister Monica Mæland sammen med produksjonssjef Martin Østling, Store Norske i Lunckefjell gruva.