Kommentar

Kommentar: Forsvaret får sprengkraft under valget

Debatten rundt Forsvarets fremtid vil få en merkbar effekt på høstens stortingsvalg, mener vår kommentator Lars Egil Mogård.

Bell-hellikoptre

Hvor og hvordan Forsvaret skal organiseres er et viktig spørsmål for mange i Nord-Norge.

Foto: MATS HJELMELAND / FORSVARET

Lars Egil Mogård

Meningsmålinga som NRK presenterer i dag, viser at velgerne er misfornøyd med satsinga på forsvaret.

70 prosent av de spurte mener at forsvarsinvesteringene bør økes.

Det betyr at et stort flertall er misfornøyd med satsinga som Stortingsflertallet har gått inn for. Og det vil trolig gi utslag på valgresultatet. Forsvarspolitikk er utvilsomt også distriktspolitikk for mange.

Ikke uttelling for H og Frp

I forsvars- og sikkerhetspolitikk har både Høyre og Fremskrittspartiet tradisjonelt hatt stor troverdighet blant velgerne. Før sommeren ble langtidsplanen for Forsvaret vedtatt i Stortinget. Regjeringspartiene jublet for at nå var trenden snudd, og at det skal brukes milliardbeløp på forsvaret i de kommende årene, ikke minst i Nord-Norge.

Dette får ikke Høyre og Frp uttelling for.

Alexandrova uten fast plass

Regina Alexandrova

Regina Alexandrova står i fare for å miste sin plass på Stortinget.

Foto: NRK

Ei meningsmåling som NRK presentere for noen dager siden, viser at både Høyre og Frp i Troms går tilbake henholdsvis 7 og 6,3 prosentpoeng siden valget i 2013.

Dette svir særlig for Høyre. Partiet får bare inn ett mandat i Troms. Deres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Regina Alexandrova fra Bardu, får ikke fast plass.

Hun kjempet nok iherdig intern i Høyres stortingsgruppe, men vant ikke fram i tilstrekkelig grad, føler nok mange høyrefolk.

Strid om arbeidsplasser og Bardufoss

Mye av uroen rundt forsvarssaken i Troms, dreier seg om Forsvarets helikoptre på Bardufoss.

I tillegg er det nok mange som føler usikkerhet for arbeidsplasser og rollen som vareleverandører til Forsvaret i nord.

Forsvaret har vært en stor arbeidsplass og garantist for lokal aktivitet. Det har vært en stor nedbygging. Det har ikke minst Harstad fått merke. Og nå skal alliert treningssenter også flyttes fra Åsegarden til indre Troms.

Hærens framtid

Mye i Troms dreier seg om Hærens framtid. I langtidsplanen kom det ingen direkte avklaringer om blant annet Hærens helikopterstøtte. Det ble henvist til den såkalte Landmaktutredningen som skulle utrede saka.

I mellomtida kom både politimester Ole B. Sæverud, fylkesmann Bård Pedersen, ledelsen ved Hovedredningssentralen og mange ordførere med klare advarsler om at beredskapen ville svekkes betydelig dersom Bell- helikoptrene ikke fortsatt skulle bli på Bardufoss.

Tre operatører fra MJK og tre operatører fra Nederlanske Korps Mariniers i en rib båt under vinterøv

Vinterøvelsen Cold response trener soldatene i krigføring i arktisk klima.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ingen konklusjoner

Og i sommer kom konklusjonene for Landmaktutredningen. Her ble det tatt til orde for at Hæren må klare seg uten egne helikoptre til transportstøtte. Alternativet kan være å bruke dagens Bell-helikoptre i kombinasjon med sivilt innleide helikoptre.

Det er denne usikkerheten som bidrar til økt krav om mer penger til forsvaret. Spørsmålet er hva regjeringa foreslår av penger og tiltak i neste års statsbudsjett.

Rammer også Ap

Forsvarssaka rammer også Arbeiderpartiet, selv om partiet sier at Hæren fortsatt skal ha helikopterstøtte fra Bardufoss. Men uroen og usikkerheten rundt Bardufoss bidrar ikke til framgang som er stor nok for å skaffe partiet tre representanter på Stortinget i Troms. Det har Kari-Anne Opsal fra Harstad uttalt. Hun står på tredjeplass på stortingsvalglista.

Sp tjener på striden

Senterpartiet tjener utvilsomt på striden rundt Forsvaret i Troms. Det viser meningsmålinga. Hele 87 prosent av deres velgere vil ha økt pengebruk på Forsvaret. Partiet vil også kjempe for et større Heimevern enn det regjeringa og Arbeiderpartiet legger opp til.

Men Troms-politikerne vil kjempe videre. 18. august legger Troms fylkeskommune, Bardu, Målselv, Sørreisa og Lenvik fram et nytt dokument for å gi innspill til framtida til Hæren og Heimevernet. Det kan bli et viktig dokument i valgkampen.

Imens er det mange lokalpolitikere som er spent på valgresultatet i Vesterålen, etter at stortingsflertallet gikk inn for å legge ned basen på Andøya. Særlig Høyre har fått merke raseriet. Mange har meldt seg ut, og ingen vil visstnok påta seg lederverv i lokalpartiet. Det viser den sprengkraften forsvarssaka vil få ved valget i september.