Stor pågang for Svalbard-jobber

Mange vil ha de nye jobbene som gruvearbeider i Store Norske Spitsbergen Kullkompani på Svalbard. De fleste må imidlertid jobbe på korttidskontrakter.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Bilde fra åpningen av gruven i Lunckefjell.

Foto: Trond Johansen/SNSG

Per Andersson

Per Andersson, administrerende direktør i Store Norske, sier de har stor pågang til de 30 nye stillingene som er lyst ut.

Foto: Marita B. Andersen / NRK

Det statlige selskapet har de siste par årene redusert antall ansatte med 70 personer.

Nå skal det ansettes 30 gruvearbeidere.

– Vi ser at det kan virke uheldig fra utsiden. At vi først nedbemanner for så og ta inn nye folk igjen, sier administrerende direktør i Store Norske, Per Andersson, til NRK.

Forsinkelser krever mer folk

Det har vært mange tekniske problemer med den nye kullgruva i Lunckefjell på Svalbard, som har igjen har skapt ytterligere problemer med forsinkelsene dette har medført.

Andersson forteller at hvis de skal klare tidsplanen, og for å sikre nok kull, må det ansettes flere.

– Vi tar i prinsippet inn folk for å ta inn forsinkelsene og for å øke volumet noe i 2015, slik at vi kommer tilbake på planen. Det er forklaringen bak det, sier han.

Gruvedrift på Svalbard

Det er mange om beinet når 30 nye stillinger innen gruvedrift skal besettes. De fleste må imidlertid belage seg på korttidskontrakter.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Korte kortrakter

Han sier videre at hoveddelen av den økte bemanningen skal gå på ettårs kontrakter.

– Det er slik i gruvedrift at forutsetningene endrer seg underveis, og det har det gjort i dette tilfellet. Derfor er vi nødt til å gire opp nå i en periode, sier Andersen.

Glad for nyansettelser

Klubbformann i Store Norske, Arild Olsen, sier de er glad for at flere nå blir ansatt. Fagforeningen var imot en rask nedtrapping av antall ansatte.

Administrerende direktør Per Andersson sier det er store interesse for de 30 utlyste jobbene som gruvearbeidere, med 110 søkere på 30 stillinger.