Vil avvikle all gruvedrift på Svalbard

Miljøpartiet De Grønne ber Stortinget om å avvikle kullgruvene på øygruppen, og om å stanse planene i Repparfjorden i Finnmark.

Svea på Svalbard

Den nye gruva i Lunckefjell på Svalbard har en prislapp på 1,2 milliarder kroner, men skal bare produsere kull i fem år. Nå ber landsmøtet til Miljøpartiet de grønne om at Stortinget starter avviklingen av hele gruvedriften på Svalbard, med bakgrunn i Norges miljømål.

Foto: Idar Nikolaisen

Miljøpartiet De Grønne hadde landsmøte i helgen, der blant annet kullgruvene på Svalbard var tema.

Der vedtok landsmøtet at partiet vil be Stortinget om å starte avviklingen av gruvedriften på Svalbard, skriver Svalbardposten.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Administrerende direktør Per Andersson i Store Norske under åpningen av Lunckefjell

Foto: Trond Johansen/SNSG

Bakgrunnen skal være at Store Norske som driver gruvene i mange år har mottatt mange millioner kroner i driftsstøtte, samt at partiet mener driften ikke er i tråd med Norges miljømål.

«Å avvikle norsk kullgruvedrift vil sende et kraftig signal til omverdenen om at Norge mener alvor med sin omlegging av energisektoren, og det vil kunne inspirere andre land til å følge etter», heter det i landsmøtevedtaket.

Store Norske har for tiden tre kullgruver på Svalbard, etter åpningen av Lunckefjellet.

Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne vil også gjøre sjødeponier fra gruvedriften ulovlige, og krever stans i planene om sjødeponi i Repparfjorden og i Førdefjorden.