– Hvis dette medfører riktighet, er det et tillitsbrudd uten sidestykke

Både Bufetat og NOAS reagerer kraftig på at tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen skal ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre tidligere asylsøkere.

Pål Christian Bergstrøm, direktør for Bufetat region nord

Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm, er sjokkert over innholdet i tiltalen mot Svein Ludvigsen, som er tidligere fylkesmann i Troms.

Foto: Bufetat

– Det er en svært alvorlig tiltale. Hvis dette medfører riktighet er det et tillitsbrudd uten sidestykke, hvis en myndighetsperson av hans karakter har begått slike handlinger som tiltalen tilsier, sier direktør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Onsdag ble tiltalen mot tidligere stortingsrepresentant for Høyre, fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, kjent. Gjennom sin advokat Ulf E. Hansen avviser Svein Ludvigsen fortsatt alle påstander i tiltalen og hevder han er uskyldig. Han bekrefter imidlertid han kjenner alle tre.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har ansvar for det statlige barne- og familievernet.

– Fylkesmannen er den øverste statlige myndigheten når det gjelder ivaretakelsen av barn og unges rettigheter i Troms fylke. Da følger det et veldig stort ansvar med hvordan man utøver den maktposisjonen, sier Bergstrøm til NRK.

Oppsøkte barnevernsinstitusjoner

Regiondirektøren forteller at Ludvigsen oppsøkte flere barnevernsinstitusjoner i Troms gjennom sin rolle som fylkesmann.

Etter at siktelsen ble tatt ut og Ludvigsen ble varetektsfengslet i januar, og det ble kjent for Bufetat at det gjaldt tidligere fylkesmann, ble den informasjonen de satt på om besøkene formidlet til politiet.

Svein Ludvigsen, tidligere statsråd og fylkesmann i Troms

Svein Ludvigsen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre personer. Ifølge tiltalen skal han ha forledet dem til å tro at han gjennom sin posisjon kunne skaffe mennene bolig og varig opphold i Norge.

Foto: Anders Wiklund / NTB scanpix

– I tiltalen framkommer det at det har vært en relasjon mellom Ludvigsen og en ungdom som har bodd på en av våre institusjoner, i form av besøk, men det er ikke beskrevet at det skal ha foregått noen handlinger på denne institusjonen, sier Bergstrøm til NRK.

Ifølge han har Bufetat region nord internt sett på om det er behov for å gjøre endringer når det gjelder hvordan de forholder seg til fylkesmannes utøvelse av sin tilsynsmyndighet.

– Men det må sies at en barnevernsinstitusjon skal være et åpent hjem der barn- og unge skal leve et normalt liv som mulig.

Krever nye tiltak for asylsøkere

Asylsystemet må beskytte unge asylsøkere bedre mot seksuelle overgrep, mener Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). De krever nye tiltak etter at tiltalen mot Ludvigsen ble kjent onsdag.

– Dette bør være en vekker for norske politikere om at nå er det på høy tid å sikre disse utsatte barna. De må få en grunnleggende rettssikkerhet og trygghet, og bedre rettigheter, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

Martinsen krever nye tiltak for å beskytte unge asylsøkere.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå mener det er ekstra alvorlig at Ludvigsen skal ha brukt asylretten for å utnytte asylsøkere. – Ifølge tiltalen skal han ha gitt inntrykk av at han personlig kan avgjøre oppholdsgrunnlag for disse asylsøkerne.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det første er at barnevernet tar over ansvaret for asylsøkende ungdom fra 15–18 år. Det andre er at man evaluerer vergeordninger og representantordninger. Det tredje er man ser på en statlig norm for bemanning og hva slags tilbud man skal ha i kommuner.

Også generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, reagerer kraftig. Hun kaller tiltalen rystende og mener i likhet med Martinsen at den bør være en vekker for alle som jobber med asylsøkere for å finne ut om disse er i usunne og usikre forhold.

– Dersom dette er riktig er det et fundamentalt tillitsbrudd, særlig overfor disse tre det gjelder, som Ludvigsen skal ha utnyttet grovt. Men også for alle som har valgt han og gitt han rollene han har hatt i samfunnet, som nettopp bygger på tillit til at han er i stand til å forvalte makt og myndighet på en god måte.