Høyesterett forkaster Ludvigsen-anke

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig bestemt at anken fra Svein Ludvigsen ikke fører frem.

Ludvigsen i retten

Tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, ble varetektsfengslet i januar 2018.

Foto: Elin Fagertun

– Vi mener saken er for prinsipiell og alvorlig til at den burde bli ståene etter en behandling i rettssystemet. En ny prøving er nødvendig for å være sikker på at alle sider ved saken er prøvd og riktig vurdert, skriver Ludvigsens forsvarere Kai Vaag og Per Zimmer i en pressemelding.

Ludvigsen er ifølge advokatene skuffet over Høyesteretts avgjørelse, og han fastholder at han ikke er skyldig.

Dømt til fem års fengsel

Ludvigsen har vært stortingsrepresentant (H), fiskeriminister og fylkesmann i Troms. Han ble i sommer i Nord Troms tingrett dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre asylsøkere.

Ludvigsen er domfelt på alle fire punkter i tiltalen.

Nå som Høyesterett har sagt sitt, får Ludvigsen kun prøvd straffeutmålingen og ett tiltalepunkt i lagmannsretten 10. februar neste år.

Det er punktet som sier at Ludvigsen skal ha forledet en asylsøker med lettere psykiske utviklingshemminger for å få sex. Også straffeutmålingen på dette punktet får Ludvigsen anke.

Ludvigsen krevde derimot å få behandlet hele saken på ny, noe han anket til Høysterett. Den anken førte ikke frem.

Viser til lyd- og bildeopptak

Ankeutvalget i Høyesterett bemerker i sin avgjørelse at det foreligger lyd- og bildeopptak fra tingretten av de fornærmedes, tiltaltes og vitnenes forklaringer. Lagmannsretten har ved sin behandling hatt tilgang til disse opptakene og har vist til dem i sin beslutning.

«Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem», heter det i avgjørelsen.

Kai Vaag og pressen

Det er stor medieinteresse rundt Ludvigsen-saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

Svein Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld, men ble ikke trodd av Nord-Troms tingrett.

Hans forsvarer Per Zimmer har sagt til NRK det er deres oppfatning at Ludvigsen verken har misbrukt sin stilling eller kan dømmes for menneskehandel.

Det var 4. juli at tingrettsdommen i Ludvigsen-saken falt. I dommen vises det til at de tre hver for seg, og uten å kjenne hverandre, har fortalt om hvordan Ludvigsen gjennom sin maktposisjon fikk dem til å være med på seksuelle handlinger.

En av de fornærmede forklarer seg i Ludvigsen-saken
Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix / Rettstegner Ane Hem

Retten mener det er utelukket at tre muslimske menn skulle lage en fortelling om homoseksuell omgang med en mye eldre mann. Dette ville ha ført til stigmatisering og konsekvenser for dem dersom det ble kjent i deres miljø.

Ludvigsen ble også dømt til å betale til sammen 743.000 kroner i oppreisning- og menerstatning til de fornærmede.

Ankesaken mot Ludvigsen starter den 10. februar, bekreftet Hålogaland Lagmannsrett tidligere i høst. Det er satt av tre dager til ankebehandlingen, med en fjerde dag i reserve.

Ludvigsen var fylkesmann i Troms i perioden 17. januar 2006 til 18. juli 2014.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se ukens siste Nordnytt med Turi Enoksen