Svein Ludvigsen trekker anken

Men den tidligere fiskeriministeren, Svein Ludvigsen, innrømmer fortsatt ikke skyld i saken mot han.

Svein Ludvigsen

Dommen som falt i Nord-Troms tingrett i fjor sommer blir nå rettskraftig og stående for tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen.

Foto: Anders Wiklund / Tt / NTB scanpix

– Han står fast på at han ikke er skyldig i det han er dømt for, men trekker anken fordi domstolen har nektet han en full ny ankerunde, sier Ludvigsens advokat Kai Vaag til NRK.

Vaag sier at Ludvigsen har innsett at en delvis behandling av saken vil få liten betydning for straffen.

– En ny rettssak vil være en voldsom påkjenning for både ham og hans familie.

Ifølge advokatene vil Ludvigsen etter dette forberede seg på straffegjennomføringen, og se fremover.

Ludvigsen ble i Nord-Troms tingrett i juli i fjor dømt til fengsel i fem år for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre asylsøkere. Han ble også dømt til å betale oppreisning og menerstatning til de tre fornærmede i saken.

– Tiltalte har utnyttet og forledet ressurssvake personer i en sårbar situasjon, til seksuell omgang ved å få dem til å tro at han blant annet hadde makt og myndighet til å påvirke deres rett til opphold i Norge, het det i dommen mot Svein Ludvigsen fra Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Forsvarerne

Forsvarerne til Svein Ludvigsen, Kai Vaag og Per Zimmer.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Innebærer at tingrettens avgjørelse blir rettskraftig

Ludvigsen anket dommen, men Hålogaland lagmannsrett bestemte seg for å kun behandle én del av saken på nytt. Beslutningen ble anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg bestemte enstemmig at anken ikke førte fram.

Forsvarerne skriver i pressemeldingen at Ludvigsen er nektet å få prøvet skyldspørsmålet to ganger.

– Selv om loven åpner for dette er vi som forsvarere skeptiske til beslutningen. Behandling av skyldspørsmålet to ganger er en viktig rettssikkerhetsgaranti.

Håvard Flatland er bistandsadvokat til den lettere psyksisk utviklingshemmede mannen, som Ludvigsen skulle få prøvd skyldsspørsmålet mot i lagmannsretten. Ludvigsen ble dømt for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med Flatlands klient.

– Jeg tenker det er positivt at saken er trukket. Da slipper min klient den belastningen det er ved at saken skulle behandles i lagmannsretten. Nå vil denne saken være et tilbakelagt kapittel i det rettslige sporet.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo, som var aktor i saken sier til NRK at de registerer at saken ikke ankes.

– Det innebærer at tingrettens avgjørelse blir rettskraftig og at saken anses som avgjort. Det er også greit å slippe arbeidsbelastningen med å være i lagmannsretten, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo som var aktor i saken.

Tor Børge Nordmo

Tor Børge Nordmo var aktor i Ludvigsen-saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

Saken mot Svein Ludvigsen

3. januar 2018 ble Svein Ludvigsen pågrepet av politiet. Han ble da siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en mann. Senere ble siktelsen utvidet til å gjelde tre fornærmede.

28. november ble tiltalen mot Ludvigsen kjent. Svein Ludvigsen erkjente ikke straffskyld.

Rettssaken starter 11. juni 2019 i Nord-Troms tingrett. Aktor la ned påstand om at Ludvigsen skulle dømmes til fem år og seks måneder i fengsel. Ludvigsens forsvarere mente derimot at han måtte frifinnes.

4. juli kom dommen. Nord-Troms tingrett dømte Ludvigsen på alle tiltalepunkter.