Hopp til innhold

– En vits å kalle det for NRK Finnmark

Vadsø-ordføreren reagerer sterkt på at NRK Finnmark skal flytte tre stillinger fra kontoret i Vadsø til Alta og Hammerfest. – En tragedie for hele Finnmark, sier ordføreren.

Wenche Pedersen (Ap) og Hans-Jacob Bønå (H)

Vadsø-ordfører Hans-Jakob Bønå og leder i Ap i Vadsø, Wenche Pedersen, er begge sterkt kritiske til omorganiseringen av NRK Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn

I dag besluttet redaktør Morten Ruud omorganiseringen av NRK Finnmark.

Omorganiseringen betyr at tre stillinger flyttes fra kontoret i Vadsø. To til hovedkontoret i Alta og en stilling til lokalkontoret i Hammerfest.

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå reagerer sterkt på at kontoret i hans kommune, som i dag har seks stillinger, halveres til tre.

Hans-Jacob Bønå

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå frykter NRKs dekning i Øst-Finnmark vil bli svekket av den nye omorganiseringen.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Vi har et kontor i Vadsø som har åtte kommuner de skal dekke. De var seks årsverk og kuttes nå ned til tre. Fortsatt skal de dekke de samme kommunene. Hvordan NRK i framtiden skal kunne få en god dekning har jeg ikke forståelse for i det hele tatt, sier Bønå.

Ordføreren mener omorganiseringen ikke kan oppfylle formålet NRK Finnmark har som allmennkringkaster.

– Jeg frykter at dekningen blir så tynn at det vil gå lang tid imellom hver gang man ser NRK-ansatt i Øst-Finnmark. Hvis man skal kalle seg for en fylkeskanal, så blir det en vits å barberer avdelingen i Vadsø på denne måten.

Omorganiserer for å møte framtiden

Redaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud, sier de nå skal gå igjennom strukturen for hvordan de ulike kontorene skal dekke kommunene i Finnmark.

Morten Ruud
Foto: Marte Lindi

– Vi skal gå igjennom ansvarsområdene til alle kontorene som en følge av denne justeringen. Det er ikke sikkert det blir åtte kommuner for Vadsø-kontoret å dekke i framtiden.

Omorganiseringen gjøres for at NRK Finnmark skal møte den store endringen av folks medievaner, forteller redaktøren.

Det betyr mer direkterapportering, og mer publisering på nett, mobil og sosiale medier.

– Ikke mindre journalistikk

På tross av at Vadsø-kontoret skal halveres, mener redaktøren at det ikke vil bety mindre journalistikk fra Nord-Varanger.

Med omorganiseringen vil det være tre årsverk på hvert av lokalkontorene i Hammerfest, Vadsø og Kirkenes. Alle på lokalkontorene skal gjøre journalistiske oppgaver og ikke jobbe med publisering.

– Poenget med denne omorganiseringen er at vi skal ha journalister som faktisk kan dra ut og være reportere i sitt nærområde. De skal ikke gjøre publiseringsoppgaver, sier redaktøren.

NRK Finnmark

NRK fortsatt viktig for Finnmark

Nylig gjorde InFact en spørreundersøkelse om folks bruk av NRK Finnmark og deres forhold til distriktskanalen.

Undersøkelsen, der over 1700 har deltatt, viser at NRK Finnmark fortsatt er viktig for publikum i fylket.

– Når det gjelder kjønn, alder og de ulike regionene så er det ganske jevnt over samme holdninger til hvor bra, eller hvor dårlig tilbudet er, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen.

Brukerundersøkelse: Hvor godt liker du NRK Finnmark?

Alta-regionen

Hammerfest-regionen

Midt-Finnmark

Østkysten

Nord-Varanger

Sør-Varanger

3,78

3,78

3,77

3,91

3,59

3,81

Gj.snitt score på skala fra 1 - 5: 1=Svært dårlig, 5=Svært godt. Kilde: InFact.

Samme undersøkelse viser likevel at 41% av de spurte i Nord-Varanger liker NRK Finnmark dårligere nå enn for et år siden.

– Det er et signal som redaktøren bør ta inn over seg at her er det noe som skjer, sier Vadsø-ordfører Bønå.

Han mener det er åpenbart at NRK sine følgere i Nord-Varanger begynner å bli oppgitt over situasjonen.

Redaktør Ruud mener dette henger sammen med at det er gjort store enrdinger i NRK Finnmark, der hovedkontoret er flyttet fra Vadsø til Alta.

– Det har vært ganske stor misnøye rundt det, og det har nok påvirket folks holdning til NRK Finnmark. Samtidig viser brukerundersøkelsen at folk i Nord-Varanger bruker oss like mye som tidligere, sier redaktøren.