Hopp til innhold

NRK Finnmark justerer egen organisasjon

Distriktsredaktør Morten Ruud har besluttet å endre den interne organiseringen av NRK Finnmark. Hammerfest, Kirkenes og Vadsø blir tre likeverdige lokalkontor, med Alta som et sterkt og tydelig hovedkontor.

Morten Ruud i NRKs nye storstudio i Alta

- NRK Finnmark får tre likeverdige lokalkontor i Hammerfest, Kirkenes og Vadsø, og Alta som et sterkt og tydelig hovedkontor, sier distriktsredaktør Morten Ruud.

Foto: Marte Lindi

Det skjer gjennom en omdisponering av tre av de seks stillingene ved Vadsø-kontoret. To av stillingene overføres til hovedkontoret i Alta og én til lokalkontoret i Hammerfest.

- Dette gjør vi for å møte de store endringene som skjer i folks medievaner. Det stiller krav til oss som mediebedrift fordi vi må i større grad enn tidligere ha mer direkterapportering, vi må ha mer publisering på nett, mobil og sosiale medier, sier Ruud.

Ni medarbeidere på lokalkontor

Med denne justeringen vil NRK Finnmark fremdeles være en av landets mest desentraliserte redaksjoner, med ni medarbeidere på lokalkontor.

- Med et sterkt hovedkontor og tre likeverdige lokalkontor, basert i de fire største og viktigste byene i fylket, vil NRK Finnmark stå bedre rustet til å møte publikums behov og forventninger, sier distriktsredaktør Morten Ruud.

Les også: