Fylkesmannen frykter for sikkerheten til pasienter

Fylkesmannen i Troms mener situasjonen med de mange utskrivingsklare pasientene ved Universitetssykehuset Nord-Norge er prekær, og at den kan true pasientsikkerheten.

UNN

Det kan bli en fare for pasientsikkerheten hvis situasjonen ikke løser seg for utskrivningsklare pasienter ved UNN.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Et altfor høyt antall utskrivningsklare pasienter like før ferien starter er en meget ugunstig situasjon, sier fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Fylkesmannen og sykehusdirektøren ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier i en pressemelding at de anser situasjonen nå i ferietiden som svært alvorlig.

– Situasjonen ved sykehuset er meget vanskelig, og kan utvikle seg til å bli en fare for pasientenes sikkerhet, sier sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen ved UNN HF.

Sterk oppfordring til kommuner

Ingebrigtsen ba allerede i januar om hjelp fra Fylkesmannen om å løse problemene ved sykehuset. Da åpnet Fylkesmannen tilsynssak.

Onsdag ble det innkalt til et hastemøte med sykehusledelsen ved UNN og representanter fra Lenvik, Tromsø og Harstad kommuner. Det er disse kommunene som har størst problemer med å ta imot pasientene.

På møtet ble det bestemt å be om hjelp fra andre kommuner, og at det skal planlegges for en særlig beredskap gjennom ferien.

Fylkesmannen har allerede sendt ut brev til alle kommuner i Troms og Ofoten med beskjed om å bistå.

– Dette må løses i et samarbeid mellom kommunene og UNN HF, mener fylkesmann Pedersen.

Lang utfordring

Situasjonen med utskrivingsklare pasienter på Universitetssykehuset Nord-Norge har lenge vært kritisk, og i februar ba Helse Nord Helse- og omsorgsdepartementet om å hjelpe UNN.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen har tidligere sagt at situasjonen med utskrivingsklare pasienter påvirker driften ved sykehuset vesentlig og er utfordrende for pasientsikkerheten.

Pasientombudet har omtalt UNN som en flaskehals, der pasientene opptar plasser for andre pasienter.

Reiser til Lenvik

Ferietidene er utfordrende både for spesialisthelsetjenesten UNN og for veldig mange kommuner på grunn av ferieavvikling, sier Tromsøordfører Kristin Røymo.

– Vi har en ganske alvorlig situasjon på UNN med mange pasienter som blir for lenge liggende. Vi er nå i gang med å intensivere arbeidet for å sikre at folk blir ivaretatt på en god måte i sommer.

Det avhenger av et sterkt samarbeid med kommuner som har kapasitet til å hjelpe for eksempel Tromsø kommune, sier ordføreren.

I går var det 14 pasienter Tromsø ikke hadde plass til. Allerede har kommunen avtalt med Lenvik at de skal ta seg av seks av disse nå i sommer.

– Det er vi glad for at de kan gjøre, sier Røymo.

Ser på nye løsninger

Fungerende ordører i Harstad kommune, Maria Serafia Fjellstad sier til NRK at de ser på nye løsninger.

– Vi hadde et hastevedtak i formannskapet der vi har fått opprettet 8 nye plasser.

Fjellstad legger til at det er en utfordring i ferien, men at de regner med å ha løsninger på plass i august.

– Generelt har Harstad kommune hatt en god kontroll på utskrivningsklare pasienter, og det er i det siste at dette har vært et problem, sier Fjellstad.

Harstad kommune har et godt samarbeid ned de andre berørte kommunene og de opprettholder et godt tilbud til sine pasienter

- Ja, det skal vi greie å gjøre, sier Fjellstad.