Hopp til innhold

Helse Nord ber departementet hjelpe UNN

Situasjonen med utskrivingsklare pasienter på Universitetssykehuset Nord-Norge er så prekær at Helse Nord ber Helse- og omsorgsdepartementet om hjelp.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Helse Nord vil at sentrale helsemyndigheter skal hjelpe UNN.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

– Vi har sendt brevet til departementet på grunnlag av henvendelser fra Universitetssykehuset Nord-Norge som sier at det til enhver tid er rundt 30 utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune som ligger inne, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Han karakteriserer situasjonen som så alvorlig at de så seg nødt til å si ifra til sine eiere.

– Utskrivingsklare pasienter blokkerer muligheten til å ta inn syke pasienter, derfor måtte vi sende bekymringsmelding, sier Tollåli til NRK.

Gjennom de siste månedene har mellom 20 og 30 pasienter tilhørende Tromsø kommune blitt liggende ved ulike sykehusavdelinger. Situasjonen har blitt vesentlig forverret fra nyttår 2016.

Brev fra Helse Nord til departementet

Helse Nord ønsker at sentrale myndigheter vurderer tiltak som kan avhjelpe den pressa situasjonen på sykehuset.

– Vi har en forventning om at Helse- og omsorgsdepartementet tar kontakt med Kommunaldepartementet, og via den kanalen øve press på Tromsø kommune for å få i gang utbygging av sykehjemsplasser.

– Dette klarer de ikke i Tromsø

Siden samhandlingsreformen trådde i kraft i 2012 skal pasienter overføres tidligere til kommunene. Det innebærer at kommunene får ansvaret for pasienter som er sykere og mer pleietrengende enn tidligere.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Men når kommunene ikke har kapasitet til å ta imot pasientene må de betale for døgnoppholdet på sykehuset. I fjor betalte kommunene i landet 470 millioner kroner i «sykehusbøter».

– Etter Tromsø kommunes egne beregninger trenger de å bygge ut ti nye sykehjemsplasser årlig, men vi kan ikke se at de planene de har på noen måte er tilstrekkelig for å fylle dette behovet.

Helse Nord har vært i kontakt med både Helsetilsynet og Fylkesmannen i Troms, men Tollåli mener de så langt ikke har sett at det har ført frem.

– Nå håper vi departementet kan prøve å få løst denne situasjonen.

Utfordrer pasientsikkerheten

Tromsø kommune har ved flere anledninger forsøkt å gjøre noe med at de ikke kan ta imot utskrivingsklare pasienter. Blant annet har sykehjem gjort om enkeltrom til dobbeltrom. Men så langt ser dette ikke ut til å avhjelpe situasjonen.

Tor Ingebrigtsen

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen, er ikke fornøyd med situasjonen.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen har tidligere sagt at situasjonen med utskrivingsklare pasienter påvirker driften ved sykehuset vesentlig og er utfordrende for pasientsikkerheten.

– For det første er det en lite verdig situasjon for pasientene som er klar til å sendes ut, at de må bli liggende på et sykehus når de kunne fått bedre omsorg på et annet nivå. Dessuten klarer man ikke å fylle opp forpliktelsene med hensyn til ventetider og fristbrudd når sengekapasiteten blir blokkert av pasienter som burde vært skrevet ut, sier fagdirektør Geir Tollåli.

Helse Nord RHF er bekymret over situasjonen og vil be de sentrale myndighetene vurdere tiltak som kan avhjelpe en meget presset driftssituasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Brev fra Helse Nord til departementet