Hopp til innhold

Vil legge ned Helse Nord: – De er i utakt med oss som bor her

Nordland SV vil legge ned Helse Nord og kvitte seg med foretaksmodellen. De mener helseforetaket setter økonomi foran et godt helsetilbud.

Christian Torset, Nordland SV

Gruppeleder på fylkestinget i Nordland for SV, Christian Torset, vil kvitte seg med Helse Nord. Han mener politikerne må overta ansvaret for helsevesenet i Norge.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Helse Nord har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å «snu alle steiner», og legge fram en plan for omstilling som skal være klar i juni.

Helseforetaket må kutte en milliard kroner, noe som har skapt sinne og protester over hele den nordlige landsdelen.

– Det er bare et spørsmål om tid før Helse Nord og de andre helseforetakene blir lagt ned. Modellen fungerer så dårlig at den blir erstattet før eller siden.

Det sier Christian Torset til NRK. Han er gruppeleder for Nordland SV.

– Spørsmålet er om det skjer mens vi ennå har en fungerende spesialisthelsetjeneste i nord eller om de venter til kollapsen i helsevesenet i Nord-Norge sprer seg til resten av landet, fortsetter han.

Foretaksmodellen som ble innført i 2002, er omstridt.

Flere partier på Stortinget vil skrote modellen, andre vil ha omfattende endringer.

I forhandlingene om regjeringsplattform på Hurdalssjøen ble da også Ap og Sp enige om å sette ned et utvalg som skal utrede mulige justeringer.

Les også Har brukt nesten 8 milliarder på nye sykehus i nord – mangler 1200 ansatte

Finnmarkssykehuset Hammerfest

– Mest fokus på overskudd

SV mener Helse Nords fremste mål ikke er fokusert på å gi folk i Nord-Norge et godt helsetilbud, men å gå med overskudd for å sikre midler til investeringer i nye bygg og medisinsk materiell.

– De er i utakt med samfunnsutviklingen i Nord-Norge, svekker utviklingen i nord og skaper følelse om utrygghet hos oss som bor her.

Helse Nord

Det har stormet rundt toppene i Helse Nord, her ved styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Marit lind.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Fylkestinget i Nordland møtes i Svolvær denne uka. Der blir det debatt om hvordan Helse Nord kan få en bærekraftig styring fremover.

  • Les svaret fra Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet lenger ned i saken.

Sliter økonomisk

Den økonomiske situasjonen i helseforetaket er nemlig svært utfordrende.

Helse Nord selv anslår at de må spare inn 1,1 milliarder kroner.

Derfor har de foreslått en rekke kutt i helsetilbudet til folk, noe som skaper frustrasjon og sinne i flere lokalsamfunn i nord.

I Vesterålen har det kommet kraftige reaksjoner på forslaget om å flytte flere psykiatriske døgnplasser og rehabiliteringsplasser for slag til Bodø.

Fakkeltog i Tana.

I Tana har folk tatt til gatene for å protestere mot Helse Nords kuttplaner.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Også lenger nord reageres det på kuttforslagene. I Tana går folk i fakkeltog mot forslaget om å legge ned døgntilbudet for rusavhengige og folk som sliter med psykisk helse.

– Vi har akkurat gått gjennom resultatene for den første måneden i 2024. Alle tall peker feil vei, sa administrerende direktør Marit Lind på et styremøte i slutten av februar.

NRK forklarer

Hva er helse-foretaksmodellen?

Hva er helse-foretaksmodellen?

Eies av «selskap»

Norge har en helseforetaksmodell. Det betyr at sykehusene eies av foretak, selskaper, eid av staten.

De drives i stor grad som private selskap, men kan ikke gå konkurs fordi de er statseid.

Modellen styres av lov for helseforetak.

Hva er helse-foretaksmodellen?

Sånn fungerer det

Norge er delt opp i fire helseregioner: Nord, Vest, Midt-Norge og Sør-Øst.

Hver region har sitt eget regionale helseforetak.

Hver av de regionale helseforetakene eier flere helseforetak.

Hvert helseforetak driver flere sykehus eller behandlingssteder.

Hva er helse-foretaksmodellen?

Noen eksempler

Forvirrende? Her er eksempler:

  • Helse Nord eier både Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Helse Sør-Øst eier blant annet Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet
Hva er helse-foretaksmodellen?

Sykehus og foretak

Helseforetakene har ofte sykehus i navnet, men mange av dem driver mange sykehus:

  • For eksempel er både Ullevål sykehus og Rikshospitalet en del av Oslo universitetssykehus.
  • Og både sykehuset på Stokmarknes og sykehuset i Bodø tilhører Nordlandssykehuset.
Hva er helse-foretaksmodellen?

Sånn er organiseringa

Staten

Regionale helseforetak (som Helse Nord, Helse Vest)

Helseforetak (Oslo universitetssykehus, Nordlandssykehuset)

Enkeltsykehus (som Drammen sykehus, Ullevål)

Hva er helse-foretaksmodellen?

Krav om sparing

I loven for helseforetak stilles det krav om at helseforetakene skal ha egenkapital som står «i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet.»

Enkelt forklart betyr det at helseforetakene er forplikta til å ha penger på konto. Har de for lite penger, må de finne tiltak som gjør at de får mer penger - spare mer. De må også ha penger til egenkapital hvis de trenger lån til store investeringer.

Vil at politikerne skal ha ansvaret

Flere kuttrunder med kutt i helsetilbudet gjennom flere år er grunnen til at partiet nå vil at Helse Nord og foretaksmodellen legges ned. Både SV lokalt og nasjonalt er imot modellen.

– Det er pengene som kommer i første rekke. Det er ikke en måte å bygge samfunnet på. Vi mener Helse Nord sine prioriteringer skader samfunnsutviklingen i nord. Derfor bør modellen fjernes og Helse Nord legges ned.

Les også Økonomien kritisk i Helse Nord: – Det er Follobanar vi snakkar om

UNN

Torset mener det er det på tide at politikerne får tilbake makten over helsevesenet i Norge.

– Det som må skje er at politikerne må manne seg opp, og igjen ta kontroll over helsevesenet. Ikke pulverisere det politiske ansvaret for helsevesenet gjennom helseforetakene.

Nordlandssykehuset i Bodø

Det regionale helseforetaket Helse Nord består av seks helseforetak, hvorav fire er sykehus, som Nordlandssykehuset.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Hvordan kan dette skje i praksis?

– Gjennom et enkelt flertall i Stortinget. Helseministeren kan også legge ned enkelte helseforetak som Helse Nord, uten støtte fra Stortinget, svarer fylkespolitikeren.

– Har du troen på at helseforetaksmodellen vil bli byttet ut?

– Vi vet at denne modellen ikke fungerer. I Skottland tok de tilbake sykehusene sine i offentlig drift i 2004. De hadde en helseforetaksmodell, men fant ut at det ikke funket. Jeg tror vi kan ende opp der i Norge om ikke så lang tid.

Les også UNN-direktøren skulle gå av med pensjon til sommeren – fikk ei uke oppsigelsestid

Anita Schumacher, adm.dir UNN

Helse Nord: – Feil

Skjalg Fjellheim, kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, sier at det er Helse- og omsorgsdepartementet som kommenterer politiske utspill.

Når det gjelder utspillet om at helseforetaket setter investeringer i bygg og medisinsk utstyr foran et godt helsetilbud, svarer Fjellheim følgende:

– Det er feil. Helse Nord jobber hver dag for å sikre et likeverdig tilbud til befolkningen i Nord-Norge, fordi det er et oppdrag vi har fått fra våre eiere og den sittende regjering. Det oppdraget utfører vi etter beste evne.

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim i Helse Nord er ikke enig i kritikken fra SV.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NRK at mye er på gang for å vurdere dagens modell.

Sykehusutvalget leverte sin utredning om styringen av sykehusene i mars 2023, og mange av forslagene fra utvalget er fulgt opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som ble lagt frem i mars i år, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Les også – Bør enten legge ned PCI-tilbudet i Bodø eller bli styrt fra Tromsø

PCI-senteret i Bodø.

Og legger til:

Med de endringene som foreslås i Nasjonal helse- og samhandlingsplan ser vi ikke behov for ytterligere endringer i foretaksmodellen på nåværende tidspunkt.

Helse Nord skal ha styremøte 25. april.

Da skal styret vedta den omstridte og nyreviderte planen, som må til for å snu trenden med stadig rødere tall.

Deretter går saken videre til helse- og omsorgsministeren og regjeringen.