NRK Meny
Normal

Pasientombud: – UNN blir en flaskehals, og pasientene kommer i skvis

Når Tromsø kommune mangler tilbud til de utskrivningsklare pasientene, er det tydelig at kommunen ikke tar samhandlingsreformen på alvor, mener pasientombudet i Troms.

Odd Arvid Ryan

Pasientombudet i Troms, Odd Arvid Ryan, mener det er en historie som gjentar seg når kommunen lover en løsning – i framtiden.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Det store problemet er at de opptar plasser for andre pasienter, og bidrar til at UNN blir en flaskehals for andre kommuner. For UNN er et tilbud for hele Helse Nord, sier pasientombudet i Troms, Odd Arvid Ryan.

– Når det nedbygges ett sted og det ikke skjer en parallell oppbygging et annet sted, er det pasientene som kommer i skvis.

Han viser til Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012. Målet med reformen var å styrke kvaliteten på helsetjenester til pasientene, samtidig som at ressursene skulle utnyttes bedre ved at kommunene tar over ansvaret for en større del av tjenestene.

Ryan synes det er svært bekymringsfylt at ledelsen i UNN føler de ikke får gitt tilstrekkelig behandling til pasienter ved sykehuset fordi utskrivningsklare pasienter ikke har et sted å gå.

– Det bidrar til at andre pasienter må vente, i påvente av at de som er hjemmeværende i kommunen skal få plass i et kommunalt tilbud, sier han.

Gjentagende historie fra kommunen

Arbeidet med samhandlingsreformen startet for 7–8 år siden, og pasientombudet er tydelig på at Tromsø kommune har vært klar over hva som kom.

Byråd for helse og omsorg, Gunnhild Johansen, sa til NRK tidligere mandag at problemet tidligst kan bli løst i april, når mellomveien 100 står klar.

– Vi har etter hvert fått flere påminnelser om at kommunen ikke har prioritert dette godt nok. Vi ser atter en gang at kommunen viser til et planlagt tilbud inn i framtiden. Det er en historie vi har hørt før, sier han, og henviser til blant annet Otium.

Et systemsvikt

Manglende kommunalt tilbud er noe som også påvirker rehabiliteringstilbudet, mener pasientombudet.

– Dette er et uttrykk for at Tromsø kommune ikke har tatt samhandlingsreformen på alvor, og det kommer også til uttrykk i rehabiliteringstilbudet, sier Ryan.

Som pasientombud har han ikke direkte fått tilbakemeldinger fra pasienter på den lange ventetiden. Det tror Ryan er fordi UNN strekker seg langt for å gi pasientene tilbud i venteperioden.

– Dette er et systemsvikt som ikke nødvendigvis gjenspeiles i henvendelsene, sier han.