Hopp til innhold
Tromsø kommunale legevakt

Stor sykepleiermangel i kommunene – over 100 ubesatte stillinger i Tromsø

Norsk Sykepleierforbund er bekymret over at det mangler så mange sykepleiere i Tromsø. – Det kan gå utover akuttberedskapen på legevakten, sier hovedtillitsvalgt.

Bård Gravdal, med to av borna. På garden på Hegelstad.

Her oppretta kommunen eige akutteam – det blei livsviktig då Bård fekk hjarteproblem

BJERKREIM (NRK): Mange distriktskommunar ligg langt frå næraste sjukehus. I Bjerkreim ville dei ha betre tryggleik for innbyggjarane. No er deira helsepersonell først på staden i 80 prosent av tilfella.

Korridorpasient Sykehuset Levanger

Blir ikke hentet av kommunene: Sterk økning i korridorpasienter på sykehusene

Antall utskrivningsklare pasienter på korridor øker på sykehus over hele landet. Kommunene har ikke kapasitet til å ta imot pasientene som trenger mer oppfølging.

Fin og praktisk uniform

Sparer UNN for om lag fem millioner

Sykestueplassene i Nord-Troms sparer UNN for om lag fem millioner kroner i utgifter. Likevel kan det bli reduksjon i antall plasser.

Pasient

Utskrivingsklare pasientar har kosta 1,5 milliardar på fem år

Talet på liggedøgn for utskrivingsklare pasientar gjekk drastisk ned frå 2012, men no er tala på ny på veg opp.

Tonelise Holm i Mental Helse

Fra nyttår får kommunene økt ansvar for rus og psykisk helse: Frykter kompetansen er for lav

Har du et rusproblem eller en psykisk lidelse, skal kommunen din fra januar kunne tilby deg øyeblikkelig hjelp og en seng med fagfolk rundt. Skeptisk til om det vil fungere, sier Mental Helse og fagfolk.

pasientseng sykehus

Kommunene må betale for flere pasientgrupper

Norske kommuner betaler allerede bøter for flere hundre millioner kroner i året for utskrivingsklare pasienter. Skal dette gjelde flere pasientgrupper mener kommuner her i fylket det blir en utfordring.

Barneavdeling Ålesund

Pasientane blir liggande på sjukehusa

Ved sjukehusa i Helse Møre og Romsdal har talet på pasientar som blir liggande etter at dei eigentleg er utskrivingsklare, auka med nesten 100 prosent frå første halvår i fjor til i år. Det skriv VG.no.

Sykepleiermangel

– Vi mangler flere sykepleiere enn noen gang

Aldri har behovet for sykepleiere i kommunehelsetjenesten vært større. På ett år har mangelen på sykepleiere ute i kommunene økt med 40 prosent.