Hopp til innhold

Læreropprop i Oslo: Krever endringer fra skolebyråden

363 lærere ved flere skoler i Oslo krever at Inga Marte Thorkildsen (SV) rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet. – Har gitt klar beskjed, sier hun.

Inga Marte Thorkildsen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier Utdanningsetaten ikke kan leve med at lærere frykter å uttale seg kritisk om skolen.

Foto: NRK

I et innlegg fra lærerne i Dagsavisen vises det til en fryktkultur der mange ansatte ikke tør å ytre seg – både fordi det kan skade skolens omdømme og fordi man frykter represalier fra skoleledelsen eller Utdanningsetaten.

Foreldre og unge skal være trygge på at kritikkverdige forhold ikke skyves under teppet fordi skolen ønsker et godt omdømme.

363 Oslo-lærere i et innlegg i Dagsavisen

Den samme kulturen har også ført til at meldinger om vold og trusler i skolen underrapporteres, ifølge hovedverneombud Einar Osnes.

Einar Osnes

Einar Osnes, hovedverneombud for skolene i Oslo.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Innlegget underbygges av en undersøkelse gjennomført av Norsk Lektorlag som viste at fire av ti lærere ikke tør å kritisere forhold ved egen skole av frykt for represalier fra ledelsen.

Samtidig viser nye tall fra Utdanningsetaten at vold og trusler mot lærere i Oslo økte med 63 prosent fra 2016 til 2017.

– Jeg har gitt klar beskjed

«Vi kan ikke stå inne for et slikt skolesystem, og forventer at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydder opp», heter det i innlegget.

Inga Marte Thorkildsen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) krever endringer fra Utdanningsetaten.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Thorkildsen (SV), Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, sier til avisen at hun forventer at Utdanningsetaten tar inn over seg kritikken.

– Ingen kan leve med en sånn beskrivelse, selv om jeg ikke tror etaten vil være enig i den, sier hun, og legger til at hun har videreformidlet dette til Oslos skoledirektør Astrid Søgnen.

– Jeg har gitt henne klar beskjed om hva jeg forventer og legger til grunn at det skjer endringer som merkes på grasrota, sier Thorkildsen.

– Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med byrådets forventninger om tillit og åpenhet.

Jour.anm: I en tidligere versjon av denne saken var sitatet ovenfor tillagt skoledirektør Astrid Søgnen ved en feil.

Debatten om ytringsfriheten på skolene i Oslo blusset opp etter at lærer og lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, kom med kritiske uttalelser i en debatt på Dagsnytt 18. I etterkant av uttalelsene mente Malkenes' elever seg krenket, og skolen startet «en prosess» mot læreren som endte med at det ikke ble opprettet noen personalsak.

Simon Malkenes forteller om en umulig skolehverdag.

Lærer og lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, leser høyt fra notatene fra skoletimen for radioprogrammet Dagsnytt 18.

– Har iverksatt et arbeid

Søgnen ønsker ikke å kommentere byrådens forventninger til henne, men sier at de reelt skal endre måten skolen styres på fra toppen.

Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune

Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, sier de har startet et arbeid for å bedre ytringsklimaet for lærere.

Foto: Christopher Sandøy-Isachsen / NRK

– Ingen må være i tvil om at de har ytringsfrihet og temaet bør trolig tas opp enda hyppigere og i flere sammenhenger. Vi har iverksatt et arbeid, som har til hensikt å videreutvikle en god ytringskultur, som også omfatter sosiale medier, sier skoledirektøren.

Hun forteller at byråden holdes informert om planer og tiltak som iverksettes.

I neste uke arrangerer byråd Thorkildsen et seminar om ytringskulturen i Oslo-skolen, med både lærer- og elevorganisasjoner, fagforeninger, Utdanningsetaten selv og Norsk Journalistlag. Søgnen sier hun forventer at det kommer flere innspill til tiltak der.